MENU
Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

Przechowywanie danych masowych OceanStor

Seria OceanStor Huawei to pakiet rozproszonych systemów pamięci masowej zaprojektowany specjalnie do obsługi danych masowych. Pomaga przedsiębiorstwom uwolnić wartość danych masowych, oferując zróżnicowaną pamięć masową dla aplikacji, takich jak wirtualizacja i pule zasobów w chmurze, analiza dużych zbiorów danych, obliczenia o wysokiej wydajności (HPC), wideo, repozytorium treści, tworzenie kopii zapasowych i archiwizacja.

Ocena rynku

Dane z Przeglądu rynku systemów pamięci masowej definiowanej programowo (SDS) i systemów hiperkonwergentnych firmy IDC, III kwartał 2020 r.

 • rynek chiński

 • Chiny
  rynek
  nośników danych

 • Chiny
  rynek
  przechowywania obiektów

 • Chiny
  rynek
  blokowej pamięci masowej

Recenzje od Gartner Peer Insights

"Obsługuje zaawansowaną architekturę, taką jak w pełni symetryczna architektura rozproszona, a także obiekty lub przechowywanie plików, oferując doskonałą wydajność."

— Programista z branży opieki medycznej

"Najlepszy program do skalowania poziomego na rynku."

— Menedżer ds. marketingu cyfrowego z branży transportowej

"Obsługiwana jest duża część kodu Erasure Code (EC), w porównaniu z trybem trzech kopii wskaźnik wykorzystania miejsca jest poprawiony o co najmniej 30%. Gęstość wydajności i gęstość pojemności również ulegają poprawie, co skutkuje dużą opłacalnością."

— Inżynier z sektora administracji publicznej

"Potężna technologia ochrony nadmiarowej danych EC gwarantuje, że działanie aplikacji pozostaje stabilne, nawet jeśli cztery węzły ulegną jednoczesnej awarii."

— Kierowanik z branży mediów

Zastrzeżenie: Odznaka Gartner Peer Insights Customers’ Choice jest znakiem towarowym i usługowym firmy Gartner, Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych i jest używana w niniejszym dokumencie za zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone. Gartner Peer Insights Customers’ Choice stanowią subiektywne opinie poszczególnych użytkowników końcowych, oceny i dane zastosowane w oparciu o udokumentowaną metodologię; nie reprezentują poglądów ani nie stanowią poparcia ze strony firmy Gartner lub jej podmiotów stowarzyszonych.

Więcej produktów

Select the Best Storage for Your Business

 • solution 01

  HPC Storage Solution

  With extensive applications in scientific research, oil and gas production, and genome sequencing, HPC has high requirements for computing and storage performance, scalability, and Return On Investment (ROI).
  The OceanStor Pacific Series provides distributed, parallel file clients with industry-leading performance for HPC platforms. These clients are compatible with Portable Operating System Interface (POSIX) and Message Passing Interface-Input/Output (MPI-IO), to better adapt to HPC services. The series also features automatic storage tiering, which optimizes architecture to increase both efficiency and cost-effectiveness.

  Typical uses: Marine meteorology, genome sequencing, energy exploration, remote sensing satellites, and autonomous driving.
 • solution 02

  Decoupled Storage-Compute Big Data Solution

  By monetizing data through big data analytics, enterprises are encouraged to store data for longer periods of time, straining limited Information Technology (IT) resources as data volumes increase from PBs to EBs. As a result, cost optimization for mass data storage has become a critical issue.
  The OceanStor Pacific Series provides a decoupled storage-compute big data solution for the mainstream platforms of big data analytics. This solution expands compute and storage resources on demand without altering applications, slashing Total Cost of Ownership (TCO) by more than 30%.

  Typical uses: Finance, carrier log retention, governments, and Smart City projects.
 • solution 03

  Content Repositories, Backup, and Archiving

  Object storage is gaining in popularity due to the increasing volume of Internet services, agile releases and cross-region access for mass data, cost-effective multi-temperature data storage, and growing backup and archiving requirements.
  The OceanStor Pacific Series constructs storage resource pools for mass volumes of objects to provide online services with large throughput in real-time, including frequent hot access to Internet data, as well as online audio and video data. The series also automatically implements long-term storage of cold data in Blu-ray media. This energy-efficient approach streamlines data access and reduces the storage costs of mass data.

  Typical uses: Bank check images and dual-recording (sound and picture recording), medical images, Internet of Vehicles (IoV), and enterprise resource sharing.
 • solution 04

  Virtual/Cloud Resource Pool

  When transitioning from physical to virtual and cloud architecture, distributed storage is essential.
  The OceanStor Pacific Series provides distributed storage resource pools with flexibility on-demand for virtual and cloud environments, significantly improving resource deployment, expansion, and Operations and Maintenance (O&M) efficiency.

  Typical uses: Channel access clouds for Internet finance, agile development and testing, carrier cloud services in Business Operation Management (BOM) domains, B2B loud resource pools, e-government clouds, and industry clouds.
 • solution 05

  Intelligent Video Storage

  Intelligent video storage is vital to Smart City projects, with widespread application in resource waste awareness and vehicle recognition. This can generate dozens of PBs of video and image data for a medium-sized city.
  The OceanStor Pacific Series connects to mainstream video storage platforms and provides enterprise-grade file storage with broad compatibility. It also uses high-density hardware and software with performance optimization to provide diversified video and image storage capabilities.

  Typical uses: Smart City projects and smart rail transportation.

Case Studies