Search

Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

 • banner pc

  Rozwiązanie kontenerowej pamięci masowej

  Optymalna wydajność i łatwa obsługa

95% nowych aplikacji powstaje w kontenerach.
Czy Wasza firma jest na to gotowa?

Kontenery korzystają z lekkiej technologii wirtualizacji systemu operacyjnego (OS), która umożliwia konteneryzowanym aplikacjom i zależnym komponentom działanie w procesie izolowanym pod względem zasobów. Aplikacje i składniki można spakować w obrazy do ponownego wykorzystania, zapewniając spójne działanie aplikacji kontenerowych bez względu na to, gdzie są wdrażane. Technologia kontenerowa zapewnia również szybsze wdrażanie aplikacji, łatanie, skalowanie i uaktualnienia, przyspieszając tworzenie i testowanie aplikacji przy jednoczesnym skróceniu cykli produkcyjnych.

 • Niższe koszty

  W porównaniu z tradycyjnymi maszynami wirtualnymi (VM) rozmiar obrazów kontenerów pozostaje na poziomie MB, co wymaga mniej zasobów do uruchamiania kontenerów.

 • Doskonała przenośność

  Obrazy zapewniają spójność środowisk, w których działają kontenery. Innymi słowy, aplikacje kontenerowe można łatwo migrować do różnych systemów operacyjnych i platform sprzętowych, w chmurze lub poza nią.

 • Wysoka wydajność

  Obrazy kontenerów można uruchamiać i zatrzymywać w ciągu kilku sekund, umożliwiając szybsze wdrażanie aplikacji, wprowadzanie poprawek, skalowanie i aktualizacje.

 • Przyspieszenie rozwoju i testów

  Kontenery umożliwiają organizacjom przekształcanie aplikacji w architektury oparte na mikrousługach w celu przyspieszenia uruchamiania aplikacji i skrócenia okresu wydania.

Wyzwania związane z wdrażaniem kontenerów

 • icon 01

  Rozwój stanowej kontenerowej pamięci masowej

  Obecnie 78%* przedsiębiorstw wdrożyło lub planuje wdrożyć aplikacje stanowe w kontenerach. Jednak kontenery stanowe opierają się na trwałej pamięci masowej, dlatego wymagają nowych przełomów technologicznych do obsługi przyszłych obciążeń.

  *Źródło: Raport CNCF 2020
 • icon 02

  Eksplozja aplikacji kontenerowych

  Spośród wszystkich przedsiębiorstw korzystających z maszyn, zarówno fizycznych, jak i wirtualnych, 17%* z nich wdraża ponad 5000 . Ten wzrost liczby kontenerów niesie ze sobą oczywiście złożoność — i wyzwania.


  *Źródło: Raport CNCF 2020
 • icon 03

  Zapotrzebowanie na wysokie bezpieczeństwo danych

  Ogólnie rzecz biorąc, wykorzystanie kontenerów w ekosystemie kontenerowym jest niskie, biorąc pod uwagę bardzo realne obawy dotyczące bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo kontenerów, a zwłaszcza znajdujących się w nich danych, stało się zatem jednym z głównych wyzwań stojących przed przedsiębiorstwami.

Wiodące w branży rozwiązanie kontenerowej pamięci masowej

Rozwiązanie kontenerowej pamięci masowej Huawei zapewnia przedsiębiorstwom doskonałą platformę aplikacji Kubernetes (K8s) klasy korporacyjnej oraz kompletne rozwiązanie do przechowywania w kontenerach. Pomaga uprościć złożoność i bezpieczeństwo przechowywania kontenerów, umożliwiając zespołom informatycznym (IT) skupienie się na krytycznych zadaniach związanych z rozwojem usług i innowacjami. Każdemu przedsiębiorstwu korzystającemu z własnej lub innej platformy kontenerowej aplikacji K8s firma Huawei oferuje dostosowane do potrzeb rozwiązania kontenerowej apmięci zbudowane na podstawie unikalnych potrzeb i środowiska każdej organizacji.


Najważniejsze technologie

 • Wydajne tworzenie kopii zapasowych i szybkie odzyskiwanie

  Odzyskiwanie po awarii kontenera (CDR) to zastrzeżona przez Huawei wtyczka do zarządzania odzyskiwaniem po awarii (DR) kontenera, która działa w klastrze K8s w celu tworzenia kopii zapasowych, klonowania i przywracania aplikacji. Usługi aplikacji bezpośrednio wywołują funkcje migawek i klonowania urządzeń pamięci masowej bez dodatkowego oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych, zmniejszając całkowity koszt posiadania (TCO). Dzięki usłudze przywracania działającej w tle dane są dostępne od razu po rozpoczęciu przywracania.

 • Łatwe w użyciu z szybkim wdrożeniem

  K8s łączy się z wtyczką Container Storage Interface (CSI) specjalnie opracowaną przez Huawei, aby zarządzać pamięcią Huawei i wydajnie dystrybuować zasoby pamięci masowej na żądanie, dzięki czemu masowe wdrażanie masowych aplikacji kontenerowych jest o 30% szybsze.

 • Optymalna wydajność, łatwa obsługa oraz wysokie bezpieczeństwo danych

  Pamięć masowa OceanStor Dorado Huawei zapewnia wiodącą w branży wydajność podczas przechowywania dziesiątek miliardów małych plików. Jest to zatem mądry wybór w przypadku scenariuszy trwałego przechowywania kontenerów, zapewniający wysoką wydajność, łatwą w utrzymaniu i bezpieczną podstawę kontenerową dla aplikacji stanowych.

  Optymalna wydajność: OceanStor Dorado Huawei wspiera sukces biznesowy, oferując o 30% wyższą wydajność zarówno w przypadku małych plików sieciowej pamięci masowej (NAS), jak i operacji we/wy (I/O) w porównaniu z rozwiązaniami innych dostawców. Zapewnia również 640 000 operacji we/wy na sekundę (IOPS) dla baz danych sieci pamięci masowej (SAN), dwa razy więcej niż u innych dostawców. Ponadto oferuje technologię pamięci nieulotnej express over Fabric Plus (NoF+), która zmniejsza opóźnienie do zaledwie 0,05 ms.

  Łatwa obsługa (O&M): Architektura SmartMatrix z pełną siatką i wdrożenie typu aktywne-aktywne bez bramy dla sieci SAN i NAS zapewniają niezawodność rzędu do siedmiu dziewiątek — 99,99999%, upraszczając obsługę i konserwację oraz obsługując więcej innowacji w usługach.

  Wysoka ochrona danych: Wiodąca w branży technologia ochrony przed oprogramowaniem ransomware SAN/NAS chroni dane przed atakami ransomware.

Więcej produktów i rozwiązań