Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

Dlaczego warto wybrać system zarządzania ICT eSight Huawei?

 • 74 visual management
  Inicjatywa profilaktyczna i diagnostyka wizualna w celu skrócenia przestojów o 80%

  Inicjatywa zapobiegawcza Exchange To Exchange (E2E) w celu wczesnego wykrywania potencjalnych problemów obejmuje powiadomienia w czasie rzeczywistym dla personelu obsługi i konserwacji (O&M) oraz pełny zakres diagnostyki wizualnej w celu określenia pierwotnej przyczyny.

 • 28 protect investment
  Inteligentna analiza wydajności zwiększa wykorzystanie zasobów ICT o 30%

  Kompleksowa analiza pojemności zasobów informatycznych i sieciowych optymalizuje wykorzystanie zasobów, a analiza zróżnicowanych trendów ruchu usług poprawia efektywność planowania.

 • 52 smart on demand
  Automatyczne wdrażanie usług zwiększa wydajność 10-krotnie

  Automatyczne wykrywanie urządzeń, prosta konfiguracja i zbiorcze wysyłanie wszystkich konfiguracji oznacza szybkie wdrożenie usługi.

Zbuduj najlepszy system zarządzania dla swojej firmy

 • Platforma eSight

 • Zarządzanie siecią korporacyjną

 • Zarządzanie IT

 • Zarządzanie ujednoliconą komunikacją i monitoringiem wideo

 • Zarządzanie dostępem GPON i eLTE

eSight Platform
Obsługuje ujednolicone zarządzanie różnymi urządzeniami i zapewnia funkcje, które stanowią ujednolicony system zarządzania dla klientów i zapewniają niższe koszty obsługi i utrzymania oraz wyższą wydajność.
Enterprise Network Management
Zapewnia zarządzanie urządzeniami wielu dostawców, zintegrowane zarządzanie siecią przewodową i bezprzewodową, zarządzanie ruchem sieciowym, monitorowanie jakości sieci i zarządzanie MPLS VPN. Wizualna diagnostyka jakości sieci i pełne zarządzanie cyklem życia umożliwia realizację proaktywnego utrzymania i obsługi sieci przewodowych i bezprzewodowych oraz szybką lokalizację usterek.
IT Management
Oferuje zintegrowane zarządzanie urządzeniami pamięci masowej, serwerami, maszynami wirtualnymi, aplikacjami, oprogramowaniem middleware i usługami. Prosty proces sprawdzania przepustowości oraz wizualnego monitorowania wydajności i dostępnych usług. Oprogramowanie eSight usprawnia proces obsługi i utrzymania, obniżając wymagania stawiane inżynierom i zapewniając stabilne usługi dla przedsiębiorstw.
Communications and Video Conferencing
Oferuje zarządzanie ujednoliconą komunikacją, wideokonferencjami i urządzeniami do monitoringu wideo oraz ich nadzór. Umożliwia masowe wdrażanie i aktualizowanie telefonów IP, kontrolowanie jakości głosu i diagnozowanie problemów z wideokonferencjami. Sprzyja to efektywnemu wdrażaniu systemów komunikacji głosowej oraz szybkiemu wykrywaniu usterek podczas konferencji głosowych i wideo, a także zapewnia stabilną pracę systemów głosowych i wideokonferencyjnych.
GPON and eLTE Access Management
Wsparcie zarządzania i monitorowania szerokopasmowej sieci dostępowej GPON i eLTE. eSight zapewnia stabilne działanie sieci GPON i eLTE poprzez monitorowanie urządzeń ONU, terminali abonenckich OLT, łączy uplink i portów GPON, jak również węzłów eNodeB, sieci szkieletowych i urządzeń CPE sieci eLTE.
 • Platforma eSight

  eSight Platform
  Obsługuje ujednolicone zarządzanie różnymi urządzeniami i zapewnia funkcje, które stanowią ujednolicony system zarządzania dla klientów i zapewniają niższe koszty obsługi i utrzymania oraz wyższą wydajność.
 • Zarządzanie siecią korporacyjną

  Enterprise Network Management
  Zapewnia zarządzanie urządzeniami wielu dostawców, zintegrowane zarządzanie siecią przewodową i bezprzewodową, zarządzanie ruchem sieciowym, monitorowanie jakości sieci i zarządzanie MPLS VPN. Wizualna diagnostyka jakości sieci i pełne zarządzanie cyklem życia umożliwia realizację proaktywnego utrzymania i obsługi sieci przewodowych i bezprzewodowych oraz szybką lokalizację usterek.
 • Zarządzanie IT

  IT Management
  Oferuje zintegrowane zarządzanie urządzeniami pamięci masowej, serwerami, maszynami wirtualnymi, aplikacjami, oprogramowaniem middleware i usługami. Prosty proces sprawdzania przepustowości oraz wizualnego monitorowania wydajności i dostępnych usług. Oprogramowanie eSight usprawnia proces obsługi i utrzymania, obniżając wymagania stawiane inżynierom i zapewniając stabilne usługi dla przedsiębiorstw.
 • Zarządzanie ujednoliconą komunikacją i monitoringiem wideo

  Communications and Video Conferencing
  Oferuje zarządzanie ujednoliconą komunikacją, wideokonferencjami i urządzeniami do monitoringu wideo oraz ich nadzór. Umożliwia masowe wdrażanie i aktualizowanie telefonów IP, kontrolowanie jakości głosu i diagnozowanie problemów z wideokonferencjami. Sprzyja to efektywnemu wdrażaniu systemów komunikacji głosowej oraz szybkiemu wykrywaniu usterek podczas konferencji głosowych i wideo, a także zapewnia stabilną pracę systemów głosowych i wideokonferencyjnych.
 • Zarządzanie dostępem GPON i eLTE

  GPON and eLTE Access Management
  Wsparcie zarządzania i monitorowania szerokopasmowej sieci dostępowej GPON i eLTE. eSight zapewnia stabilne działanie sieci GPON i eLTE poprzez monitorowanie urządzeń ONU, terminali abonenckich OLT, łączy uplink i portów GPON, jak również węzłów eNodeB, sieci szkieletowych i urządzeń CPE sieci eLTE.

Znajdź najlepsze rozwiązanie

 • 0101

  Unifikowanie sieci przewodowych i bezprzewodowych

  Aby usprawnić działanie biura mobilnego, firmy potrzebują szybkiej i uniwersalnej sieci bezprzewodowej zintegrowanej z istniejąca siecią przewodową. Sieci przewodowe i bezprzewodowe zwykle pokrywają się i są zarządzane osobno, co podwaja nakład pracy i wymaga specjalistycznej wiedzy.

Dla partnerów

Jeśli jesteś już partnerem, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej materiałów marketingowych.
Kliknij tutaj,  aby odwiedzić strefę partnerską w celu sprawdzenia statusu zapytania, zarządzania zamówieniami, uzyskania wsparcia lub dodatkowych informacji o partnerach Huawei.