Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

Wybierz najlepsze produkty dla swojej firmy

 • FusionDirector

 • eSight Server

 • iBMC, system inteligentnego zarządzania serwerami

 • Pakiet narzędziowy FusionServer

 • Ekosystem zarządzania

FusionDirector

Zaprojektowany do zarządzania serwerami w całym cyklu życia, z inteligentnymi funkcjami obsługi i konserwacji, w tym inteligentnym wdrożeniem, zasobami, efektywnością energetyczną i zarządzaniem usterkami, a także kontrolą.

esight server cluster management software

eSight Server to scentralizowane oprogramowanie do zarządzania serwerami w całym cyklu życia. Umożliwia szybką dostawę, wszechstronne monitorowanie, zautomatyzowane konfigurowanie i uaktualnianie, jak również upraszcza zarządzanie infrastrukturą przedsiębiorstwa.

intelligent baseboard management controller

iBMC to system inteligentnego zarządzania zainstalowanymi serwerami. Udostępnia funkcje zarządzania zdalnego, inteligentnej diagnostyki oraz inteligentnego oszczędzania energii. Dzięki warstwie sprzętowej zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa oraz niezawodności, jak również poprawia efektywność obsługi i utrzymania (O&M).

fusionserver tools package en

Firma Huawei oferuje serię narzędzi do obsługi i utrzymania (O&M) serwera, które odpowiadają różnym scenariuszom zastosowań oraz gwałtownym zmianom zachodzącym na rynku przedsiębiorstw, dzięki czemu obsługa i utrzymanie serwera jest mniej kłopotliwe i sprawniejsze.

management ecosystem en

Oprogramowanie firmy Huawei do zarządzania serwerami można zintegrować z typowymi w branży systemami zarządzania (w szczególności z systemami Microsoft System Center, VMWare vCenter/VRealize i Nagios), co pozwala na udostępnianie ekosystemu i zabezpiecza inwestycję klienta.

 • FusionDirector

  FusionDirector

  Zaprojektowany do zarządzania serwerami w całym cyklu życia, z inteligentnymi funkcjami obsługi i konserwacji, w tym inteligentnym wdrożeniem, zasobami, efektywnością energetyczną i zarządzaniem usterkami, a także kontrolą.

 • eSight Server

  esight server cluster management software

  eSight Server to scentralizowane oprogramowanie do zarządzania serwerami w całym cyklu życia. Umożliwia szybką dostawę, wszechstronne monitorowanie, zautomatyzowane konfigurowanie i uaktualnianie, jak również upraszcza zarządzanie infrastrukturą przedsiębiorstwa.

 • iBMC, system inteligentnego zarządzania serwerami

  intelligent baseboard management controller

  iBMC to system inteligentnego zarządzania zainstalowanymi serwerami. Udostępnia funkcje zarządzania zdalnego, inteligentnej diagnostyki oraz inteligentnego oszczędzania energii. Dzięki warstwie sprzętowej zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa oraz niezawodności, jak również poprawia efektywność obsługi i utrzymania (O&M).

 • Pakiet narzędziowy FusionServer

  fusionserver tools package en

  Firma Huawei oferuje serię narzędzi do obsługi i utrzymania (O&M) serwera, które odpowiadają różnym scenariuszom zastosowań oraz gwałtownym zmianom zachodzącym na rynku przedsiębiorstw, dzięki czemu obsługa i utrzymanie serwera jest mniej kłopotliwe i sprawniejsze.

 • Ekosystem zarządzania

  management ecosystem en

  Oprogramowanie firmy Huawei do zarządzania serwerami można zintegrować z typowymi w branży systemami zarządzania (w szczególności z systemami Microsoft System Center, VMWare vCenter/VRealize i Nagios), co pozwala na udostępnianie ekosystemu i zabezpiecza inwestycję klienta.

Dlaczego warto wybrać serwery Huawei?

 • intelligent 1
  Inteligentna instalacja, automatyczna dostawa

  Obsługuje automatyczne wykrywanie urządzeń, automatyczne zarządzanie konfiguracją adresów IP, inteligentne wdrażanie konfiguracji oraz automatyczne wdrażanie wsadowe. W ciągu jednego dnia można zainstalować i skonfigurować 1000 serwerów, co poprawia efektywność dostaw nawet o 100%.

 • 62 low latency zero packet loss
  Proaktywne zapobieganie, szybka diagnostyka

  Obsługuje monitorowanie alarmów (24/7), zdalne powiadamianie, zarządzanie wydajnością oraz takie narzędzia jak panel symulacji urządzeń oraz widok topologii w celu wdrożenia zwizualizowanych diagnoz, co przekłada się na skrócenie przestoju serwerów o 80%.

 • 96 digital operations
  Inteligentne uaktualnianie, uproszczona obsługa i utrzymanie

  Obsługuje funkcje wykrywania wersji online i automatycznego porównywania wersji, uwzględnia zadania uaktualniania bazujące na procesach, udostępnia narzędzie do tworzenia pakietów oprogramowania układowego online oraz jest zgodne z wieloma typami urządzeń i komponentów, dzięki czemu efektywność obsługi i utrzymania wzrasta nawet o 80%.

Znajdź właściwe rozwiązania serwerowe

 • 0103

  Rozwiązania SAP HANA

  Rozwiązanie SAP HANA Huawei to idealny sposób na przyspieszenie procesu opracowywania aplikacji o kluczowym znaczeniu w takich obszarach, jak planowanie zasobów przedsiębiorstwa (Enterprise Resource Planning, ERP), jak również do szybkiego i efektywnego konstruowania magazynów danych.

 • 0203

  Wysokowydajne przetwarzanie danych

  Rozwiązanie HPC Huawei ma kluczowe znaczenie dla badań naukowych, administracji publicznej, przemysłu i obrony narodowej. Ten system stanowi często główne rozwiązanie umożliwiające analizę złożonych modeli teoretycznych i przeprowadzanie doświadczeń.

 • 0303

  Inteligentna sprzętowa platforma Atlas w chmurze

  Inteligentna platforma obliczeniowa Huawei Atlas jest zasilana procesorami Huawei Ascend z serii AI i powszechnymi heterogenicznymi komponentami komputerowymi.

Dla partnerów

Jeśli jesteś już partnerem, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej materiałów marketingowych.
Kliknij tutaj,  aby odwiedzić strefę partnerską w celu sprawdzenia statusu zapytania, zarządzania zamówieniami, uzyskania wsparcia lub dodatkowych informacji o partnerach Huawei.