Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

Centrum zarządzania zdarzeniami dotyczącymi bezpieczeństwa

Centrum zarządzania zdarzeniami dotyczącymi bezpieczeństwa to kompleksowy i zunifikowany system umożliwiający wdrażanie zarządzania dziennikami i audytem zabezpieczeń. Dzięki doskonałej wydajności, niezawodności, bezpieczeństwu i skalowalności centrum umożliwia wdrażanie pamięci masowej, a także zunifikowane zarządzanie oraz wygodną obsługę i utrzymanie. Pozwala to spełnić wymagania w zakresie zarządzania dziennikami i audytu zabezpieczeń.

Huawei

Specyfikacje

Wiele trybów zbierania dzienników Obsługuje tryby dziennika systemowego, JDBC, przepływu danych, XDR, sesji, promienia, przepływu danych, FTP/SFTP i WMI
Wiele formatów eksportowania raportów Obsługuje formaty PDF, HTML, Word, TXT, Excel i MHTML
Wiele trybów alarmów Obsługuje tryby SMS, e-mail, audio, SNMP i trap

Dla partnerów

Jeśli jesteś już partnerem, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej materiałów marketingowych.
Kliknij tutaj,  aby odwiedzić strefę partnerską w celu sprawdzenia statusu zapytania, zarządzania zamówieniami, uzyskania wsparcia lub dodatkowych informacji o partnerach Huawei.