Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

Zintegrowane rozwiązanie wideokonferencji CloudLink Edge 1000 Huawei

CloudLink Edge 1000 Huawei to wysoce zintegrowane rozwiązanie wideokonferencji na małą skalę, które łączy w jednym urządzeniu platformę do zarządzania spotkaniami, platformę przetwarzania multimediów, książkę adresową, serwer przechodzenia sieci publiczno-prywatnej oraz serwer GK/SIP. Bogata w funkcje platforma wideokonferencyjną dla małych i średnich przedsiębiorstw, umożliwiająca elastyczną komunikację zarówno w przedsiębiorstwie, jak i z szerszym światem.

Huawei

Specyfikacje

Funkcje CloudLink Edge 1000
Maks. liczba zarejestrowanych terminali 1000
Maks. liczba połączeń 500
Maks. liczba jednoczesnych portów do wideokonferencji 25 portów 1080p30 AVC

Dla partnerów

Jeśli jesteś już partnerem, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej materiałów marketingowych.
Kliknij tutaj,  aby odwiedzić strefę partnerską w celu sprawdzenia statusu zapytania, zarządzania zamówieniami, uzyskania wsparcia lub dodatkowych informacji o partnerach Huawei.