MENU

Wniosek dotyczący zarządzania danymi osobowymi

Deklaracja ochrony prywatności w sprawie wniosków dotyczących praw użytkownika usług Huawei jako osoby, której dane dotyczą

Spółka Huawei Technologies Co., Ltd. (łącznie „Huawei”, „my” i „nas”) zapewnia użytkownikowi platformę („Platforma”) do przesyłania wniosków dotyczących praw osoby, której dane dotyczą.

Niniejsza Deklaracja ochrony prywatności („Deklaracja”) stanowi dodatek do Polityki prywatności Huawei. Korzystając z Platformy, użytkownik udziela nam zgody na przetwarzanie jego danych zgodnie z niniejszą Deklaracją i Polityką prywatności Huawei.

Będziemy postępować w stosowny i zgodny z prawem sposób, gromadząc i wykorzystując tylko niezbędne informacje (kraj, typ wnioskodawcy, imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu, temat wniosku i jego szczegóły) przesłane przez użytkownika wraz z wnioskiem dotyczącym praw osoby, której dane dotyczą. Podczas rozpatrywania wniosku użytkownika dotyczącego praw osoby, której dane dotyczą, możemy również uzyskać jego ID Huawei oraz inne powiązane informacje, które przetworzymy w ten sam stosowny i zgodny z prawem sposób. Gromadzone dane osobowe są wymagane w celu udzielenia odpowiedzi na wniosek użytkownika dotyczący praw osoby, której dane dotyczą. Jeśli użytkownik dostarcza dane osobowe w imieniu innej osoby, której dane dotyczą, powinien zadbać o uprzednie uzyskanie jej upoważnienia.

Użytkownik może również przesłać wniosek dotyczący praw osoby, której dane dotyczą, w celu skorygowania lub usunięcia jego danych osobowych przesłanych za pośrednictwem Platformy bądź wycofania wniosku użytkownika dotyczącego praw osoby, której dane dotyczą.

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane w Niemczech przez okres sześciu lat od daty przesłania niniejszego wniosku dotyczącego praw osoby, której dane dotyczą.

W przypadku kwestii nieregulowanych niniejszą Deklaracją należy odnieść się do pełnej wersji Polityki prywatności Huawei dostępnej pod adresem https://e.huawei.com/pl/privacy.

Prześlij wniosek dotyczący danych osobowych tutaj, a my wkrótce udzielimy na niego odpowiedzi.

0/4000

Share link to: