Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

Search

Sieć kampusowa działająca w chmurze


Autorzy: Marcelo Lecocq, Bruno Teyton
wrzesień 2021 r. | sfinansowane przez Huawei

Profesor Harvard Business School Michael Porter jest autorem jednej z najważniejszych współczesnych teorii strategii korporacyjnych: Ram pięciu sił Portera.

Model, który stał się dobrze znany w latach 80., mówi, że organizacje powinny przyjąć jedną z trzech strategii: przywództwo kosztowe, zróżnicowanie lub koncentracja/nisza.

Aż trudno uwierzyć, że w dzisiejszym świecie organizacje muszą dokonać takiego wyboru. Czy organizacja może zarówno wdrożyć zróżnicowaną strategię, jak i obniżyć koszty? Czy technologia może pomóc w rozwiązaniu tego dylematu? Czy liderzy sieci IT mogą skorzystać z określonego doświadczenia przy niższych kosztach?

Liderzy sieci IT są pod presją zapewniania lepszych doświadczeń użytkownika (strategia zróżnicowana) przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności operacyjnej (przywództwo kosztowe). Dotyczy to zwłaszcza liderów sieci kampusowych (rysunek 1).

Rys. 1

Priorytety w krajach nordyckich i w Polsce
Pyt. Jakie są 3 najważniejsze priorytety Państwa firmy w 2021 roku?

Źródło: Badanie odporności przedsiębiorstw na przyszłość, Europa, 2021, fala 3: 5–16 kwietnia; kraje nordyckie i Polska; n = 130

Read All

Pobierz raport

    Zatwierdź