MENU

Czas na wykorzystanie potencjału ICT

W zglobalizowanym świecie rozwiązania tak poważnych problemów jak pandemia wirusa COVID-19 można wypracować tylko w drodze współpracy. Jeszcze nigdy dzielenie się wiedzą nie było tak ważne jak teraz. I nigdy dotąd teleinformatyka nie miała do odegrania tak ważnej roli przy wykorzystaniu całego swego potencjału.

  • Telemedycyna
  • Edukacja
  • Diagnostyka
  • Telemedycyna ma szeroki zakres zastosowań na całym świecie, od zdalnych konsultacji (eliminujących konieczność fizycznego przemieszczania się osób z objawami) po zdalne monitorowanie i udostępnianie ważnych informacji.

  • Technologie nauczania na odległość uwalniają edukację od fizycznych ograniczeń szkolnych murów i sal lekcyjnych. Są oparte na technologii teleobecności i niezależnie od wieku uczniów minimalizują zakłócenia spowodowane zamknięciem szkół. Uczniowie mają dostęp do materiałów edukacyjnych w dowolnym czasie i miejscu. Mogą uczestniczyć w zajęciach na żywo lub odtwarzać je później w dowolnym czasie.

    Dzięki takim funkcjom uczniowie otrzymują stałe i adekwatne wsparcie w nauce.

  • W celu uzyskania o wiele dokładniejszych informacji i radykalnego przyspieszenia procesu diagnostycznego, co ma kluczowe znaczenie w przypadku pacjentów, których objawy mogą szybko ewoluować, można wdrożyć zaawansowane technologie — rekonstrukcje 3D i inteligentną analizę porównawczą. Lekarzom udało się faktycznie zastosować ilościową tomografię komputerową (TK), w której wyniki uzyskuje się w ciągu kilku sekund, co umożliwiło identyfikowanie pacjentów zarażonych koronawirusem sześć razy szybciej niż w przypadku badań przeprowadzanych manualnie.

    Do 26 lutego 2020 roku oparte na sztucznej inteligencji rozwiązanie diagnostyczne firmy Huawei wdrożono już w 20 chińskich szpitalach.

Teleinformatyka w praktyce

W sytuacjach takich jak obecna, gdy świat zmaga się z bezprecedensowym kryzysem, kluczowe znaczenie ma współpraca.
A tę ułatwiają nowoczesne technologie. Firma Huawei ma praktyczne doświadczenie w stosowaniu środków zaradczych i zarządzaniu nimi, które nabyła w ramach obecnej walki z koronawirusem, jak i w innych sytuacjach kryzysowych. Połączenie zalet i możliwości technologii 5G, chmury obliczeniowej, dużych zbiorów danych i sztucznej inteligencji umożliwia niesienie realnej pomocy w różnej postaci, od skutecznych środków monitorowania, po wideokonferencje, które pozwalają na praktykowanie telemedycyny i innych form pracy zdalnej.
Jeśli chcieliby Państwo porozmawiać o tym, co powinna zrobić Państwa organizacja, eksperci Huawei służą swoim doświadczeniem i pomocą.

Wszechstronne rozwiązanie telekomunikacyjne dla szpitali polowych

Umożliwia szybkie wdrożenie całkowicie bezprzewodowych, ultraszerokopasmowych sieci w szpitalach polowych, znacznie zwiększając wydajność systemów medycznych.

Zastosowania
Sieć bezprzewodowa w szpitalach polowych
Mobilna opieka zdrowotna
Sieć bezprzewodowa o przepustowości 100 Mb/s w dowolnym miejscu

Zdalna praca zespołowa

Wideokonferencje w rozdzielczości 4K UHD i inteligentny asystent umożliwiają wydajną pracę zespołową.

Zastosowania
Zdalna praca zespołowa oparta na wideokonferencjach

Zdalne rozwiązanie medyczne

Wideokonferencje oparte na technologiach 5G i 4K umożliwiają zdalne zarządzanie, konsultacje i monitorowanie oraz dzielenie się wiedzą.

Zastosowania
Kierowanie działaniami na rzecz zapobiegania epidemii, zdalne konsultacje, szkolenia medyczne, zdalne monitorowanie i wspólne biuro

Nieprzerwane zasilanie

Nieprzerwane zasilanie kluczowych urządzeń dzięki niezawodnej modułowej konstrukcji nadmiarowości, która upraszcza konserwację.

Zastosowania
Awaryjne zasilanie medycznych centrów przetwarzania danych
Awaryjne zasilanie najważniejszych funkcji biurowych

Gotowe modułowe centrum przetwarzania danych

Podsystemy, zaprojektowane do użytku zewnętrznego i do pomieszczeń z wyposażeniem terenowym, mają postać gotowych modułów, wymagają tylko jednego dnia na instalację, po której są gotowe do pracy.

Zastosowania
Awaryjne medyczne centra przetwarzania danych
Szybka rozbudowa internetowych, biurowych i edukacyjnych centrów przetwarzania danych
Awaryjne medyczne centra przetwarzania danych
Szybka rozbudowa internetowych, biurowych i edukacyjnych centrów przetwarzania danych

Rozwiązanie eLTE do zapobiegania epidemii i inspekcji

Umożliwia uruchomienie w ciągu jednego dnia sieci dowodzenia, która wdraża środki kontroli i zapobiegania epidemii oraz zapewnia niezawodną, nieprzerwaną komunikację.

Zastosowania
Dowodzenie komunikacją w punktach kontrolnych zapobiegania epidemii
Mobilna platforma do wideokonferencji medycznych i udostępniania informacji
Wideoobchód na oddziałach

Bezpieczne rozwiązanie eLTE dla szpitala polowego

Rozwiązanie można wdrożyć w ciągu 15 minut. Umożliwia ono wizualne dowodzenie za pomocą prostych kliknięć myszą.

Zastosowania
Zapewniona komunikacja dla szpitali polowych
Komunikacja awaryjna w miejscach izolacji
Umożliwia dowodzenie i komunikację zespołom ds. zapobiegania i likwidowania epidemii

Usługi szybkiego reagowania

Pakiet proaktywnych usług pomocy technicznej zapewniający klientom ciągłość usług w sytuacjach awaryjnych.

Zastosowania
Pomoc techniczna w sytuacjach awaryjnych

Share link to: