Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

Zielone góry i czysta woda

Zeszły rok obfitował w nagłówki dotyczące klęsk żywiołowych. Pożary pustoszyły lasy deszczowe w Amazonii oraz Australię, powodując ogromne szkody dla środowiska naturalnego. Ilość obszarów leśnych i rezerwatów na osobę w Chinach stanowi zaledwie, odpowiednio, 20% i 12% średniej światowej. W samym tylko 2019 roku 2345 pożarów dotknęło 13 505 hektarów terenów leśnych. Katastrofalne konsekwencje utraty naszych lasów stanowią zagrożenie dla świata, jaki znamy.

Prewencja jest niezwykle istotna w minimalizowaniu szkód wyrządzonych przez pożary. Efektywna analiza, monitorowanie i alerty mogą powstrzymać pożary, zanim jeszcze do nich dojdzie. Szybkie postępy w dziedzinie sztucznej inteligencji odgrywają istotną rolę w zarządzaniu lasami, wykrywaniu zagrożeń pożarowych i udzielaniu pomocy.

Huawei i Enbo Technology nawiązały współprace, aby opracować inteligentne rozwiązanie z zakresu ochrony przed pożarami lasów. W tym celu wykorzystały innowacyjne technologie AI na rzecz ochrony środowiska.

Sztuczna inteligencja oferuje nowe spojrzenie na ochronę przed pożarami lasów

Czas jest istotnym czynnikiem w ochronie lasów przez pożarami. Niezwykle duże znaczenie na wczesne wykrywanie. Pożary zazwyczaj rozwijają się w dwóch etapach. Pierwszy etap obejmuje głównie pożary ściółki, które są mniej intensywne i łatwiejsze do ugaszenia. Pożary ściółki mogą jednak zmienić się w pożary koron drzew. Jest to drugi etap pożaru. Pożary w koronach drzew są znacznie bardziej niebezpieczne ze względu na ich nasilenie. W związku z tym są też trudne, a czasem nawet niemożliwe do ugaszenia. Wczesną oznaką pożaru ściółki jest dym. Wczesne wykrycie dymu pozwala powstrzymać pożary, zanim wymkną się spod kontroli.

Huawei i Enbo stworzyły wiodące rozwiązanie AI, pozwalające na współpracę między krawędziami, urządzeniem a chmurą w celu umożliwienia wczesnego wykrywania dymu. Rozwiązanie obejmuje kamery z określonym oprogramowaniem (SDC), inteligentne produkty Atlas do przetwarzania brzegowego oraz usługi w chmurze zasilane procesorem Kunpeng, aby umożliwić rozpoznawanie dymu na różnych poziomach. Nieprzetworzone nagrania wideo są analizowane przez urządzenia, na brzegu ma miejsce pierwsza analiza, a w chmurze dokonywana jest druga analiza, aby precyzyjnie rozpoznawać dym i natychmiast zapewniać rozwiązania z zakresu zapobiegania pożarom.

1) Urządzenie: kamery SDC monitorują lasy, aby zgromadzić masowe dane do analizy. Modernizacje sprzętu, w tym 8-pikselowych urządzeń do monitorowania za pomocą fotografii w świetle widzialnym i niemal podczerwonym, obejmują duże połacie terenu. Zwiększony zasięg zapewnia kompleksowe dane do precyzyjnego wykrywania lasów.

2) Brzeg: centrum dowodzenia monitorowaniem bezpośrednio łączy się z urządzeniami do monitorowania. Serwer Atlas 800 umożliwia przetwarzanie brzegowe, aby jednocześnie przetwarzać wiele usług i analizować dane z wielu kanałów. Serwer Atlas 800 zapewnia także funkcję rozpoznawania 1-do-N, aby znacznie uprościć alerty o pożarach.

3) Chmura: globalnie zastosowano elastyczne przetwarzanie o wysokiej gęstości. Serwer Atlas 800 zapewnia precyzyjną platformę do identyfikowania z wnioskowaniem, aby umożliwić dogłębne uczenie, i udostępnia funkcję przyspieszania urządzeń wideo, umożliwiającą wtórną identyfikację dymu i pożaru.

Model urządzenie-brzeg-chmura nie jest już jedynym punktem inteligentnych innowacji. Wykorzystuje on elastyczne przyznawanie mocy obliczeniowej i współpracę, aby zmaksymalizować zastosowania przetwarzania brzegowego i cloud computingu. W rezultacie systemy nieustannie rozwijają się, aby lepiej rozumieć funkcje i obiekty zapobiegania pożarom. Monitorowanie chmury tworzy architekturę monitorowania dzięki współpracy urządzenie-brzeg-chmura. Prowincja Guangdong korzysta z tej architektury, aby stopniowo wdrażać zarządzanie pożarami oparte na współpracy, a tym samym umożliwić lepsze zarządzanie i szybszą reakcję w całej prowincji.

Sztuczna inteligencja w służbie naturze

Rozwiązanie oferowane przez firmy Huawei i Enbo wykracza poza proste monitorowanie dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji, które umożliwia szybsze, bardziej precyzyjne i stabilne zapobieganie pożarom. Rozwiązanie to jest korzystne dla ekosystemów, społeczności i systemów gospodarczych.

Zostało ono zastosowane w całej prowincji Guangdong w programach pilotażowych, aby zmodernizować i przebudować oryginalny system zapobiegania pożarom. Teraz do monitorowania i zarządzania niemal 1000 kamer wideo wystarczy zaledwie jedna osoba. Nowy system AI przewyższa stare rozwiązanie pod kątem obrazowania termowizyjnego w cyklach patrolowania, prędkości alarmów i precyzji rozpoznawania. Czas trwania cyklu patrolowania zmienił się z 3 na 10 minut, a pożary są wykrywane średnio dwie godziny wcześniej. Sztuczna inteligencja zapewnia lepszą ochronę zarówno środowiska, jak i gospodarki.

Huawei dąży do zapewniania wszechstronnych inteligentnych rozwiązań. Sztuczna inteligencja zmienia nasz sposób rozwiązywania problemów i pomaga nam lepiej chronić świat.

0 czytelników

(0 ocen)

O ceń materiał.

0/500

Wpisz komentarz tutaj.
Wyślij

0  komentarzy

  Więcej komentarzy

   Ocena powiodła się.

   Komentarz został wysłany.

   Ocena nie powiodła się.

   Komentarz nie został wysłany.

   Prosimy najpierw wpisać komentarz.