Wyszukaj
  • converged command protects kenya pc

    Safaricom: zwiększenie bezpieczeństwa w Kenii dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu dowodzenia i kierowania firmy Huawei

Kenijski rząd zaczął zarabiać na swoich wyjątkowych zasobach naturalnych, od malowniczych krajobrazów po egzotyczną dziką przyrodę, w latach 70. XX wieku. Po latach Kenia może się pochwalić 65 parkami ochrony dzikiej przyrody, które łącznie zajmują 11% terytorium kraju. Te wysiłki przyniosły korzyści nie tylko dla środowiska, ale także dla gospodarki, ponieważ turystyka stała się jednym z filarów przemysłu w kraju.

Jednak podobnie jak każdy kraj Kenia w dalszym ciągu mierzy się z wyzwaniami w zakresie bezpieczeństwa, takimi jak wypadki drogowe, przestępczość i działania terrorystyczne. Nawet problemy z bezpieczeństwem, które na pierwszy rzut oka wydają się trywialne, mają nieprzewidziane i rozległe skutki, które mogą mieć duży wpływ na gospodarkę.

Przestarzały system

Kenijski rząd uważa technologię teleinformatyczną za skuteczny sposób wzmacniania systemu zarządzania bezpieczeństwem w miastach w całym kraju. Firma Huawei podjęła współpracę z firmą Safaricom — wiodącym operatorem sieci mobilnych w Kenii — aby przeanalizować wcześniejsze systemy zarządzania bezpieczeństwem i odkryła kilka problematycznych kwestii.

Istniejący system Terrestrial Trunked Radio (TETRA) wdrożony w stolicy Kenii, Nairobi, a także w innych miejscach, obsługiwał tylko wąskopasmowe usługi głosowe i usługi w zakresie komunikatów, natomiast brakowało mu funkcji wideo i szerokopasmowego przesyłu danych. W razie wystąpienia nagłej sytuacji centrum dowodzenia nie mogło skutecznie skontaktować się z pracownikami terenowymi, agencje rządowe nie mogły skutecznie ze sobą współpracować, a kierownikom brakowało istotnych informacji do podejmowania najlepszych decyzji.

Lepsza współpraca i skuteczność

Razem z firmą Safaricom firma Huawei dostosowała systemy Computer Aided Dispatch (CAD) i Geographic Information System (GIS), a także rozwiązania z zakresu komunikacji dotyczącej incydentów, teleobecności i trunkingu szerokopasmowego, aby usunąć niedociągnięcia w poprzednio używanych systemach. Dzięki pełnej integracji systemu rozwiązania te znacznie poprawiły wydajność reagowania na nagłe sytuacje oraz możliwości współpracy między wydziałami, w tym między innymi policją, strażą pożarną i administracją cywilną.

Aby poprawić wydajność przetwarzania incydentów, w ramach rozwiązania wprowadzono w centrum dowodzenia setki agentów, integrując system GIS z systemem przetwarzania incydentów. Po otrzymaniu połączenia przychodzącego na mapie GIS wyświetlana jest lokalizacja, z której dokonywane jest połączenie, łącznie z pobliskimi zasobami, takimi jak policja lokalna, policyjne służby drogowe, straż pożarna oraz personel służby zdrowia. Zintegrowany system komunikacji skutecznie poprawia współpracę między wydziałami, komunikację oraz skuteczność wydawania dyspozycji poprzez obsługę komunikacji głosowej. W przypadku poważnych incydentów konferencje wideo są absolutną koniecznością. System teleobecności High Definition (HD) firmy Huawei wykorzystuje standardowe interfejsy komunikacyjne, aby płynnie łączyć się ze wspólnymi terminalami, zwiększając wydajność zdalnej konsultacji oraz poprawiając ogólne wrażenia.

Huawei dostarczyła również kenijskiej policji ponad 7000 ręcznych terminali eLTE. W nagłej sytuacji pracownicy polowi w Narobi mogą po prostu nacisnąć przycisk na swoich ręcznych terminalach do trunkingu, aby przesyłać filmy HD zarejestrowane na miejscu na duże ekrany w centrum dowodzenia. Centrum dowodzenia następnie przekazuje te filmy do terminali do trunkingu w pojazdach policyjnych, realizując wizualne dowodzenie i umożliwiając współpracę między centrum dowodzenia, pracownikami polowymi i pojazdami policyjnymi.

Wymierne rezultaty

Wizualne zintegrowane centrum dowodzenia skróciło średni czas reakcji z 30 do 8 minut. Nowy system obsługuje wizualne dowodzenie i wydawanie dyspozycji, przyspieszając łączność krytyczną, aby ograniczyć utratę mienia i straty w ludziach.

Od czasu wdrożenia systemu przeprowadzono wiele dużych wydarzeń, na przykład wizytę papieża Franciszka w listopadzie 2015 roku, bez żadnych incydentów. Projekt stał się punktem odniesienia dla innych afrykańskich krajów, a do jego obsługi konieczne było przeszkolenie 10 tys. osób.

TOP