Wyszukaj
  • banner pc 05

    W kierunku coraz lepszych wrażeń: Lotnisko Shenzhen rozwija inteligentne rozwiązania dzięki platformie cyfrowej Huawei Horizon

Naszą misją jest zgłębienie sposobu budowy lotnisk 4-w-1 i pilotowanie budowy inteligentnych lotnisk w Chinach.

„Lotnisko Shenzhen bardzo się zmieniło. Minął zaledwie miesiąc od mojego ostatniego lotu” — powiedział zaskoczony pasażer, ciągnąc za sobą walizkę do bramki wejścia do samolotu. Teraz wystarczy zaledwie nieco ponad 10 minut, aby dopełnić wszystkich niezbędnych procedur i przebyć drogę od wejścia na lotnisko do bramy wejściowej do samolotu. Pasażer dodał: „Lotnisko Shenzhen niesamowicie mnie zaskakuje w tym roku. Za każdym razem, gdy tu jestem, mam zupełnie inne doświadczenia. Jeszcze tydzień temu przed wejściem na pokład samolotu trzeba było okazać do zeskanowania elektroniczną kartę pokładową lub dowód osobisty, a teraz możemy od razu wejść na pokład dzięki technologii rozpoznawania twarzy (FR, ang. Facial Recognition). Jest to naprawdę wygodne”.

Technologia rozpoznawania twarzy wyeliminowała konieczność posiadania przy sobie papierowych kart pokładowych, co z kolei pozwoliło ograniczyć opóźnienia lotów i zapewnić punktualne odloty. Te pozytywne zmiany są wynikiem wspólnych wysiłków lotniska Shenzhen i firmy Huawei. W latach 2017–2019 lotnisko Shenzhen współpracowało z firmą Huawei w ramach umowy ramowej o współpracy strategicznej, która określa kierunek przemian, jakie miały na nim zająć. Umowa ta nie tylko kompleksowo przyspiesza i optymalizuje budowę inteligentnego lotniska, ale także pomaga podtrzymać wiodącą rolę lotniska Shenzhen w branży lotnictwa cywilnego w Chinach. Ponadto, dzięki zastosowaniu pilotażowego benchmarkingu lotnisko Shenzhen aktywnie przyglądało się reformowaniu i wprowadzaniu innowacji w narodowych systemach zarządzania lotniskami, a także budowaniu lotnisk typu 4-w-1, — tj. lotnisk, które są bezpieczne, przyjazne środowisku, inteligentne i bogate kulturalnie. Podjęto się również misji stworzenia światowej klasy klastrów miejsko-lotniczych dla obszaru Zatoki Guangdong-Hongkong-Makau.

Zdaniem Zhenga Hongbo, prezesa grupy Shenzhen Airport Group, cyfrowa transformacja lotniska Shenzhen ma na celu stworzenie inteligentnego, innowacyjnego lotniska, które będzie jak najlepiej służyło ludziom. Lotnisko jest zorientowane na potrzeby pasażerów, dlatego dąży do optymalizacji swoich procedur biznesowych i metod zarządzania, aby osiągnąć cel, jakim jest zapewnienie bardziej niezawodnych środków bezpieczeństwa, wydajnego funkcjonowania i bardziej rozsądnych usług poprzez transformację cyfrową.

Transformacja w kierunku inteligentnych rozwiązań: najlepsze cyfrowe wrażenia na lotnisku

Aktualnie, w ramach pierwszego etapu budowy inteligentnego lotniska Shenzhen, wdrożono już ponad 30 projektów, umożliwiając inteligentne funkcjonowanie lotniska oraz poprawiając jego bezpieczeństwo i jakość usług.

Inteligentne rozwiązania zastosowano już w bramkach wejściowych do samolotów, a obecnie lotnisko wprowadziło także samoobsługowe kioski oraz wprowadziło technologię rozpoznawania twarzy przy bramkach wejściowych do wszystkich samolotów obsługujących loty krajowe. Każdy pasażer potrzebuje średnio zaledwie jednej lub dwóch sekund, aby przejść przez bramkę obrotową po szybkiej i precyzyjnej weryfikacji tożsamości. Płynne podróżowanie z tylko jednym dowodem tożsamości oraz w pełni samoobsługowy proces wchodzenia na pokład stały się codziennością na lotniku Shenzhen.

W 2018 roku lotnisko Shenzhen zastosowało Big Data oraz inne nowe technologie do przeprowadzania różnorodnych kontroli bezpieczeństwa w Chinach, co jest osiągnięciem cieszącym się wielkim uznaniem w branży. W 2019 roku lotnisko uruchomiło platformy Security Check, Intelligent Security Check Channel i Easy Security Check, których działanie oparte jest na technologii rozpoznawania twarzy. Dzięki nim udało się wprowadzić w pełni samoobsługowy proces kontroli, co zapewnia pasażerom jeszcze większy poziom komfortu.

W międzyczasie dzięki skupieniu się na przepływie pasażerów lotnisko Shenzhen wprowadziło technologie rozpoznawania biometrycznego, aby umożliwić wygodne podróżowanie bez dokumentów w formie papierowej na całym lotnisku. Takie technologie pozwalają na wprowadzenie kiosków do samoobsługowej odprawy, nadawania bagażu i wchodzenia na pokład, a także na przekształcenie sposobów przemieszczania się pasażerów w oparciu o profile pasażerów, połączenia cyfrowe, transformację usług biznesowych i spersonalizowane usługi. Dzięki temu lotnisko Shenzhen opracowało kompleksowe usługi, aby polepszyć ogólne wrażenia pasażerów z obsługi.

Te kompleksowe usługi wykorzystują platformę Horizon Digital firmy Huawei w celu integrowania danych biznesowych dotyczących bezpieczeństwa publicznego, pasażerów, linii lotniczych i lotnisk. Dzięki wdrażaniu integracji danych na platformie integracji usługi kompleksowe umożliwiają pasażerom wygodne podróżowanie w ramach ośmiu różnych scenariuszy biznesowych w terminalach.

Inteligentne przypisywanie stanowisk: cztery godziny do jednej minuty

Przybycie z odległych stanowisk do głównego terminalu może zająć pasażerom do 30 minut, choć dystans między tymi miejscami to zaledwie kilkaset metrów, a pasażerowie podróżują między nimi busami. Najprościej mówiąc, odległe stanowiska często są źródłem frustracji u pasażerów.

Na lotnisku Shenzhen oficjalnie wdrożono system inteligentnego przypisywania stanowisk w listopadzie 2019 roku. Na początku system ten wprowadził algorytmy sztucznej inteligencji na lotniskach w Chinach, umożliwiając automatyczne i inteligentne przypisywanie stanowisk na lotnisku Shenzhen. W porównaniu do przypisywania ręcznego, system inteligentnego przypisywania stanowisk skraca czas potrzebny na przypisanie stanowisk dla ponad 1000 lotów dziennie z czterech godzin do zaledwie minuty, przy czym co dziesięć minut dokonywana jest aktualizacja. Dzięki wdrożeniu tego systemu lotnisko Shenzhen znacznie poprawiło współczynnik dokowania między rękawem lotniczym a samolotem, a także wskaźnik rotacji rękawa, dzięki czemu więcej pasażerów może bezpośrednio wchodzić na pokład samolotu przez rękaw.

System inteligentnego przypisywania stanowisk łączy ponad 170 obiektów danych podstawowych z ponad 60 regułami działania i wykorzystuje modele algorytmów sztucznej inteligencji do inteligentnego i wydajnego przypisywania stanowisk, obejmując pełne spektrum procedur, scenariuszy i elementów na lotnisku.

Zapewnianie płynnego funkcjonowania lotniska za pomocą pojedynczej mapy operacyjnej

Lotniska potrzebują inteligentnego centrum operacyjnego Intelligent Operation Center (IOC), które będzie zapewniało wsparcie techniczne dla ponad 1000 lotów dziennie. Lotniskowe centrum IOC działa jak mózg całej operacji — jest to inteligentny, wydajny, zdolny do współpracy i kompleksowy system zarządzania działaniami, który zapewnia płynne funkcjonowanie lotniska. W 2019 roku dzięki centrum IOC lotnisko Shenzhen mogło pochwalić się wskaźnikiem punktualnych odlotów na poziomie powyżej 87%, przy czym w październiku, listopadzie i grudniu wskaźnik ten przekroczył 90%. Lotnisko Shenzhen zdołało utrzymać wskaźnik punktualnych odlotów na poziomie powyżej 80% przez 16 kolejnych miesięcy, w związku z czym uważane jest za jedno z pięciu najlepszych lotnisk w Chinach.

Duży ekran IOC znajdujący się z centrum funkcjonowania Airport Operations Center (AOC) portu lotniczego Shenzhen wyświetla jego ogólny status funkcjonowania, np. wskaźnik punktualnych odlotów, status realizacji lotów, a także przyloty i odloty, które są dynamicznie aktualizowane. Centrum IOC obsługuje wiele funkcji, takich jak panorama 3D portu lotniczego, wyświetlanie zróżnicowanych informacji, łatwe przełączanie między uzyskiwanymi w czasie rzeczywistym obrazami z monitoringu obejmującego całe lotnisko, a także termowizyjne obrazowanie gęstości tłumów w terminalach. Korzystając z funkcji One Map for Operations, centrum AOC wdraża globalną precyzyjną wizualizację, inteligentne dokładne przewidywania oraz wydajną wielozakresową współpracę między danymi ze strefy lądowej, strefy operacyjnej lotniska oraz ruchu naziemnego.

Pan Peigen jest dyrektorem technologicznym (CTO) działu rozwiązań transportowych w grupie Huawei Enterprise Business Group, właścicielem rozwiązania One Map for Operations portu lotniczego Shenzhen oraz głównym architektem aplikacji projektu Shenzhen Airport Project (etap 1). Jego zdaniem lotniskowe centrum IOC pokazuje, w jaki sposób dane napędzają działalność firm, ponieważ łączy technologie informacyjne (IT) z technologami operacyjnymi (OT), nowe dane ze starymi danymi, a także dane z firmami. Poprzez cyfryzację treści centrum IOC wdraża globalną dynamiczną wizualizację oraz współpracę złożonych procesów biznesowych, jednocześnie ciągle poprawiając najważniejsze wskaźniki, takie jak wskaźnik punktualnych odlotów, aby polepszyć wrażenia pasażerów.

Rozwiązanie One Network for Security umożliwia bardziej inteligentne zarządzanie bezpieczeństwem

Bezpieczeństwo to kluczowa kwestia w lotnictwie cywilnym oraz istotny aspekt wysiłków podejmowanym w celu stworzenia inteligentnego portu lotniczego Shenzhen. W związku z tym lotnisko Shenzhen wprowadziło rozwiązanie One Network for Security dla wszystkich scenariuszy.

Lotnisko Shenzhen korzysta z usług centrum bezpieczeństwa Security Operations Center (SOC), aby stworzyć kompleksowy system wsparcia bezpieczeństwa, który zapewnia bezpieczeństwo zarówno na lądzie, jak i w powietrzu, oraz intensywnie wykorzystuje dostępne technologie. System ten potrafi precyzyjnie identyfikować potencjalne zagrożenia, skutecznie radzić sobie z sytuacjami wyjątkowymi i globalnie zarządzać statusem bezpieczeństwa portu lotniczego. Ponadto umożliwia on inteligentną zmianę pasywnego sposobu zarządzania bezpieczeństwem na lotnisku w aktywny i precyzyjny system identyfikacji, zapobiegania i kontrolowania zagrożeń.

Rozwiązania One-Stop Services, One Map for Operations i One Network for Security zostały opracowane z wykorzystaniem platformy cyfrowej Huawei Horizon i w wyniku połączenia wielu nowych technologii, takich jak Big Data, sztuczna inteligencja, ICP i chmura wideo.

Cyfrowe podwaliny inteligentnych portów lotniczych: platforma cyfrowa Huawei Horizon

W 2019 roku po raz pierwszy roczny ruch pasażerski na lotnisku Shenzhen przekroczył 50 milionów. Był to również pierwszy rok, w którym ten port lotniczy obsłużył pięć milionów pasażerów międzynarodowych. Statystyki te wskazują nie tylko na rosnącą skalę działalności lotniska, ale także na większe oczekiwania, jakim lotnisko Shenzhen musi stawić czoła w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i świadczenia usług. Z tego względu port lotniczy Shenzhen pilnie potrzebuje zwiększenia jego jakości operacyjnej i wydajności poprzez integrację nowych technologii i firm.

Odnosząc się do trwającej cyfrowej transformacji portu lotniczego Shenzhen, Wang Guoyu, dyrektor generalny działu rozwiązań transportowych grupy Huawei Enterprise Business Group, powiedział, że transformacja cyfrowa będzie główną strategią całej branży lotnictwa cywilnego w przyszłości. Realizacja tej strategii wymaga ciągłego odkrywania i wprowadzania innowacji przez pionierów z branży. Dzięki swoim technologiom i doświadczeniom z zakresu transformacji cyfrowej firma Huawei ma nadzieję przyczynić się do powstawania inteligentnych lotnisk i zwiększyć zakres branży lotnictwa cywilnego.

Z perspektywy firmy Huawei, zarządzanie istniejącymi procesami biznesowymi oraz kontrolowanie i upraszczanie ich, a także wykorzystywanie wartości danych, to główne wyzwania związane z transformacją cyfrową, z jakimi zmaga się port lotniczy Shenzhen oraz inne lotniska w Chinach. Transformacja cyfrowa portu lotniczego Shenzhen może zostać wdrożona w trzech aspektach. Pierwszy z nich to klienci, czyli linie lotnicze, pasażerowie i kupcy; drugi to napędzane danymi procesy biznesowe, tj. globalna dynamiczna wizualizacja oraz współpraca złożonych procesów biznesowych; a trzeci — cyfrowe platformy i ekosystemy, które obejmują cyfrową sieć o pełnym zakresie usług, opartą o doświadczenia typu ROADS (Real-time, On-demand, All-online, DIY, and Social), tj. w czasie rzeczywistym, na żądanie, w pełni online, typu DIY i o charakterze społecznym.

„Lotnisko Shenzhen chce współpracować z firmą Huawei, aby nieustannie napędzać transformację cyfrową. Wyzwania, jakie stoją przed portem lotniczym, są podobne do wyzwań, a jakimi mierzy się Huawei, więc platforma cyfrowa Huawei Horizon odgrywa istotną rolę w naszej współpracy” — mówi Pan Peigen. Uważa, że istotne jest, aby przed wdrożeniem cyfrowej platformy Huawei Horizon zacząć od nawiązania relacji z aplikacjami i firmami działającymi w porcie lotniczym Shenzhen. Lotnisko wymaga opracowania kompleksowego rozwiązania obejmującego wszystkie scenariusze i pełne procesy, które pomoże w poradzeniu sobie z problemami przepływu lotów. Przykładem może być rozwiązanie umożliwiające podejmowanie decyzji, współpracę oraz monitorowanie wizualizowanego przepływu lotów.

Podczas budowy inteligentnego lotniska port lotniczy Shenzhen koncentruje się na opracowywaniu platform i współpracuje ze swoimi partnerami nad tworzeniem ekosystemów dla tych platform. Podążając ścieżką rozwoju „opartą o strategie, jednolity system planowania, budowanie i działanie”, port lotniczy Shenzhen utworzył nową cyfrową platformę, która ma na celu zintegrować Internet rzeczy, Big data, sztuczną inteligencję, chmurę wideo, GIS i ICP.

W oparciu o te infrastruktury i platformy lotnisko Shenzhen zaplanowało i utworzyło niemal 100 inteligentnych projektów w ramach dwóch etapów. Ponad 30 projektów zostało już wdrożonych w ramach etapu 1, natomiast na etapie 2 składane są obecnie propozycje ponad 60 projektów. Szacuje się, że wszystkie projekty zostaną zakończone w 2020 roku.

Od inteligentnego do wysokiej jakości lotniska

Dzięki transformacji cyfrowej port lotniczy Shenzhen staje się coraz bardziej inteligentny. Liczne inteligentne projekty, takie jak zróżnicowane kontrole bezpieczeństwa oraz inteligentne przypisywanie stanowisk, zostały pomyślnie wdrożone i wypromowane w całym kraju. Aktualnie działania lotniska i doświadczenia pasażerów w całych Chinach zmieniają się z inteligentnych na wysokiej jakości.

10 grudnia 2019 roku port lotniczy Shenzhen i firma Huawei przedstawiły białą księgę Shenzhen Airport Digital Transformation White Paper na spotkaniu Smart Airport Construction Meeting zorganizowanym przez centralną i południową regionalną administrację organizacji CAAC (Chińska Administracja Lotnictwa Cywilnego). Dokument ten zawiera informacje dla branży dotyczące transformacji cyfrowej portu lotniczego Shenzhen oraz budowy inteligentnego lotniska. Ma na on celu zainspirowanie branży krajowego lotnictwa cywilnego do budowania inteligentnych lotnisk.

Ponadto centralna i południowa regionalna administracja organizacji CAAC wydała też wytyczne dotyczące wspierania lotniska Shenzhen w pilotowaniu budowy inteligentnego lotniska. Dokument ten zawiera słowa uznania ze strony CAAC w kierunku lotniska Shenzhen z związku z jego osiągnięciami w aktywnym podążaniu za transformacją cyfrową i promowaniu budowy inteligentnego lotniska. Zapewnia on także mocne wsparcie polityczne dla portu lotniczego Shenzhen umożliwiające ciągłe umacnianie transformacji cyfrowej i kompleksowe rozwijanie pilotażowych projektów budowy inteligentnego lotniska.

Opublikowanie tych dwóch dokumentów podkreśla osiągnięcia portu lotniczego Shenzhen i firmy Huawei w zakresie transformacji cyfrowej i budowy inteligentnego lotniska, które cieszą się uznaniem i mogą zostać udostępnione innym, aby zwiększyć wygodę większej liczby pasażerów. Lotnisko Shenzhen jest doskonałym przykładem pomyślnego wdrażania inteligentnego lotniska w obszarach podlegających jurysdykcji centralnej i południowej regionalnej administracji organizacji CAAC od kiedy organizacja ta podpisała umowę o strategicznej współpracy z firmą Huawei.

Zheng Hongbo tak podsumował podejmowane w ostatnich latach działania portu lotniczego Shenzhen w zakresie transformacji cyfrowej i budowy inteligentnego lotniska: „Opierając się na nowej koncepcji transformacji cyfrowej, kompleksowo tworzymy nowe projekty do budowy inteligentnego lotniska oraz tworzymy nowe cyfrowe platformy według kategorii. Ponadto aktywnie korzystamy z nowych technologii, takich jak Big Data i sztuczna inteligencja, aby wprowadzać nowe tryby budowy inteligentnych lotnisk. W efekcie udało nam się zdobyć nowe doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa, i funkcjonowania portu lotniczego oraz świadczonych na jego terenie usług”.

TOP