Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

Rozwiązania oferowane przez firmę Huawei są bardzo dobrze przemyślane. Produkty umożliwiają dostosowanie do naszych potrzeb w zakresie skalowalności, nadmiarowości systemów UPS oraz przyjazności dla środowiska. Warto wspomnieć, że systemy PDU firmy Huawei początkowo nie były częścią planu firmy Binero, lecz uprościły instalację oraz znacząco skróciły czas budowy. Urządzenia umożliwiają nam również prowadzenie pomiaru wydajności wykorzystania zasobów naszego centrum danych i klientów, co zwykle wiąże się z bardzo dużymi kosztami.

Emil Waldersten CTO w Binero Group
Tło

Do roku 2030 centra danych na całym świecie będą odpowiedzialne za 20 procent światowego zużycia energii*. Ogromny wzrost ilości danych pociąga za sobą konieczność zwiększenia pojemności magazynowania, co z kolei powoduje, że centra danych zużywają coraz więcej energii.

Wśród klientów centrów danych można zauważyć trend polegający na coraz większej odpowiedzialności i świadomości środowiskowej. Biorąc pod uwagę te okoliczności, firma Binero Group, szwedzki dostawca usług infrastruktury cyfrowej, postawiła przed sobą wyzwanie, aby stać się jednym z najbardziej energooszczędnych i przyjaznych dla środowiska centrów danych na świecie. Urządzenia do dystrybucji energii Huawei odegrały znaczącą rolę podczas transformacji firmy Binero w ekologiczne centrum danych poprzez redukcję zużycia energii oraz emisji dwuntlenku węgla. Dzięki współpracy z Huawei oraz wdrożeniu na szeroką skalę firma Binero zmniejszyła całkowity koszt swojej działalności.


Wyzwania

Konsolidacja kilku centrów danych w jedno ekologiczne

Klienci centrów danych poszukują wysokiej wydajności, praktycznie nieograniczonej pojemności, natychmiastowego dostępu, szerokopasmowego transferu oraz niezawodnych usług bez ryzyka wystąpienia błędów. Centra danych rozbudowują się, aby spełnić te wymagania, w związku z czym zwiększa się ich pobór energii. Klienci wymagają coraz lepszych rozwiązań, lecz również w coraz większym stopniu zwracają uwagę na dbałość o środowisko oraz prowadzenie działalności w bardziej ekologiczny i energooszczędny sposób.

Do niedawna firma Binero prowadziła kilka centrów danych na terenie całej Szwecji. „Chcieliśmy skonsolidować wiele lokalizacji w jedno miejsce, które zapewniałoby większą niezawodność operacyjną i opłacalność, a także stabilny rozwój w trakcie całego okresu eksploatacji centrum danych. Jednak ze względu na dużą skalę nowego centrum danych musieliśmy również dopilnować, aby było jak najbardziej energooszczędne”, mówi Emil Waldersten, CTO w Binero Group. „Bycie przyjaznym dla środowiska to konieczność. Żadne rozwiązanie, nawet najbardziej innowacyjne, niezawodne i wydajne, nie odniesie sukcesu na dzisiejszym rynku, jeśli nie jest ekologiczne — zwłaszcza w krajach skandynawskich. Jest to również jeden z czynników, który będzie źródłem przewagi konkurencyjnej w przyszłości”, dodaje Emil Waldersten. „Te wizje wymagały wprowadzenia zmian w istniejącej infrastrukturze IT.”

Firma Binero podjęła decyzję o założeniu nowego, dużego, nowoczesnego centrum danych w północnej części Sztokholmu oraz wybrała firmę Huawei jako partnera do tego projektu.


Rozwiązanie

Transformacja: Nieprzerwane i skalowalne źródło zasilania

Część planu transformacji polegała na zakupie nowych urządzeń do zasilania awaryjnego (UPS), co obejmowało trzy główne wymagania. Pierwsze to skalowalność. Ponieważ ostateczna wydajność nie była znana, firma Binero potrzebowała skalowalnego rozwiązania, które mogłoby rozwijać się wraz z nią. Drugie wymaganie to nadmiarowe zasilacze awaryjne, które zapewniają stałą dostępność zasilania. Wybrane rozwiązanie musiało być również przyjazne dla środowiska, ponieważ firma Binero chciała w jak największym stopniu zredukować emisję dwutlenku węgla. To właśnie ostatnie wymaganie zdawało się najtrudniejsze do spełnienia, ponieważ brano pod uwagę bardzo niewielu potencjalnych dostawców.

Firma Huawei dostarczyła różnorodne komponenty do nowego centrum danych. Były to między innymi zduplikowane, nadmiarowe i modułowe systemy UPS gwarantujące zasilanie w razie awarii źródła zasilania, a także moduły dystrybucji zasilania (PDU) z wieloma wyjściami, zaprojektowane w celu rozprowadzania energii elektrycznej do wszystkich stojaków serwerowych i sprzętu sieciowego w nowym centrum danych.

„Wybraliśmy firmę Huawei, ponieważ zapewnia ona szeroką funkcjonalność i jest w stanie dostosować się do naszych wymagań, które obejmują między innymi ambitne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju”, mówi Göran Gylesjö, CEO w Binero Group. „Firma Huawei zaoferowała nam elementy konstrukcyjne odpowiedniego rozmiaru oraz modułowy system umożliwiający wstępną instalację podstawowej obudowy, która byłaby trudna do dodania później.”

Ponadto rozwiązania Huawei pozwoliły również skonfigurować system UPS firmy Binero z układem rezerwowym w celu zapewnienia nadmiarowości. Żaden inny dostawca nie przedstawił podobnej opcji. Co więcej, rozwiązanie Huawei gwarantuje najniższe straty elektryczne na rynku.

„Rozwiązania oferowane przez firmę Huawei są bardzo dobrze przemyślane. Jej produkty umożliwiają dostosowanie do naszych potrzeb w zakresie skalowalności, nadmiarowości systemów UPS oraz przyjazności dla środowiska”, dodaje Emil Waldersten, CTO w Binero Group. „Warto wspomnieć, że systemy PDU firmy Huawei początkowo nie były częścią planu firmy Binero, lecz produkty te uprościły instalację oraz znacząco skróciły czas budowy. Takie urządzenia umożliwiają nam również prowadzenie pomiaru wydajności wykorzystania zasobów naszego centrum danych i klientów, co zwykle wiąże się z bardzo dużymi kosztami.”

Korzyści

Ekologiczne centra danych pozwalają zredukować całkowity koszt posiadania

Firma Binero osiągnęła swoje główne cele i zwiększyła niezawodność podstawowej infrastruktury, równocześnie zmniejszając stopień oddziaływania na środowisko. Nowe, ekologiczne rozwiązanie wzmocniło pozycję firmy na rynku, co pomogło jej pozyskać nowych klientów.

„Wielu klientów wybrało nasze usługi, ponieważ wierzy w zrównoważony rozwój. Rozwiązania dystrybucji energii firmy Huawei pozwoliły nam znacząco zredukować koszt działalności, dzięki czemu możemy przedstawić lepszą ofertę naszym klientom”, mówi Göran Gylesjö.

Systemy PDU i UPS firmy Huawei są o kilka procent bardziej energooszczędne niż porównywalne rozwiązania oferowane przez konkurencję. Ta różnica może nie być zauważalna przy jednym urządzeniu, lecz w przypadku centrów danych, gdy potrzeba ich setki, produkty firmy Huawei przynoszą znaczne oszczędności i pozwalają zmniejszyć oddziaływanie na środowisko.

Binero Group wyznacza nowe trendy jako firma odpowiedzialna społecznie dzięki ekologicznemu podejściu do usług w chmurze. Obecnie większość klientów firmy Binero pochodzi ze Skandynawii, gdzie zrównoważony rozwój odgrywa znaczącą rolę. Niemniej firma Binero jest przekonana, że ekologiczne trendy w branży IT stają się zjawiskiem ogólnoświatowym, które pomoże firmie pozyskać klientów działających na innych rynkach.


Informacje o Binero Group

Binero Group (www.binerogroup.com) to dostawca usług infrastruktury cyfrowej takich jak hosting, obsługa i zarządzanie IT oraz usługi w chmurze dla firm i osób prywatnych. Binero Group obecnie ma ponad 100 000 klientów oraz składa się z takich firm jak Binero, Binero.Cloud, Crystone, ExternIT, Levonline, Servage oraz Space2u.

* https://www.researchgate.net/publication/320225452_Total_Consumer_Power_Consumption_Forecast

0 czytelników

(0 ocen)

O ceń materiał.

0/500

Wpisz komentarz tutaj.
Wyślij

0  komentarzy

  Więcej komentarzy

   Ocena powiodła się.

   Komentarz został wysłany.

   Ocena nie powiodła się.

   Komentarz nie został wysłany.

   Prosimy najpierw wpisać komentarz.

   Share link to: