Wyszukaj

Przyspieszenie cyfryzacji finansów — wspólnie tworząc nową wartość

2021-08-06
506
0

W książce Pieniądze zmieniają wszystko: jak finanse stały się podstawą rozwoju cywilizacji, opublikowanej po raz pierwszy w 2016 r. czołowy historyk finansów William N. Goetzmann twierdzi, że to finanse napędzają postęp, a nie odwrotnie.

W dzisiejszym niepewnym świecie finanse mogą zatem odegrać kluczową rolę w napędzaniu ożywienia gospodarczego. Jednak aby tak się stało, branża usług finansowych (FSI) potrzebuje ulepszeń technologicznych i potrzebuje ich szybko. Tylko wtedy może wspierać inne branże w odbudowie, uwolnieniu nowej wartości i transformacji.

W cyfrowym świecie, w którym wszystko jest inteligentnie połączone, pojawią się nowe scenariusze usług i modele biznesowe

W ciągu ostatnich kilku dekad widzieliśmy, jak główne technologie przechodzą z komputerów osobistych (PC) do Internetu, Internetu mobilnego, a teraz Internetu przemysłowego. Wraz z rozwojem Internetu Rzeczy (IoT), połączenia rozszerzają się poza ludzi do rzeczy, wykładniczo zwiększając całkowitą liczbę połączeń. W 2015 roku było 16 miliardów. Do 2025 roku ta liczba ma wzrosnąć do 100 miliardów.

W tym procesie Internet ewoluował od Internetu konsumenckiego do Internetu przemysłowego. Internet konsumencki wzbogacił naszą komunikację i nasze życie. Ale przemysłowy Internet idzie o krok dalej, łącząc łańcuchy dostaw Business to Business (B2B) i Business to Consumer (B2C), a także wewnętrzne i zewnętrzne działania biznesowe i dane. Przekształca to łańcuch wartości biznesowych w tradycyjnych branżach. Rezultatem jest świat, w którym wszystko – ludzie, rzeczy, a nawet inteligentne bliźniaki – są inteligentnie połączone.

Tradycyjna gospodarka szybko przechodzi w gospodarkę cyfrową

Zmienia się też gospodarka. Kiedy używaliśmy głównie komputerów PC, duże wpływy pochodziły ze sprzedaży sprzętu i oprogramowania. Dzięki konsumenckiemu Internetowi dostawcy Over The Top (OTT) zarabiali na portalach internetowych. Dzisiaj, dzięki Internetowi przemysłowemu, przedsiębiorstwa będą musiały poprawić wydajność i przepływ usług, a także korzystać z ogromnych ilości danych, aby naprawdę zarabiać na technologiach. To ilustruje ewolucję od gospodarki tradycyjnej do gospodarki cyfrowej, stymulowaną przez technologię.

W tej szybko rozwijającej się gospodarce cyfrowej pojawiły się różne nowe usługi – na przykład handel online, logistyka cyfrowa, płatności mobilne i komunikacja zdalna – które zyskują na znaczeniu w szerszej gospodarce narodowej, a także w codziennym życiu ludzi. W rzeczywistości oczekuje się, że do 2025 r. globalna gospodarka cyfrowa będzie stanowić 58,2% światowego produktu krajowego brutto (PKB).

Chiny są jednym z liderów rozwoju gospodarki cyfrowej. W 2020 r. gospodarka cyfrowa kraju wzrosła o zdumiewające 9,7%, ponad trzykrotnie więcej niż nominalny wzrost PKB w tym samym okresie. Całkowita skala osiągnęła 39,2 bln CNY (około 6 bln USD), przyczyniając się do 38,6% PKB, wyraźnie pozycjonując gospodarkę cyfrową jako klucz do ożywienia gospodarczego i stabilnego wzrostu gospodarczego w kraju.

Co to wszystko oznacza dla FSI?

Zmiany te nie zaszły samoistnie. Odzwierciedlają szereg ulepszeń technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), które wywarły głęboki wpływ na wiele branż, w tym FSI.

Jeśli chodzi o finanse, takie ulepszenia przyniosły szereg ważnych zmian.

Stała dostępność: nowe technologie informacyjno-komunikacyjne umożliwiły interakcję w czasie rzeczywistym i wzajemne powiązania zachowań. Urządzenia mobilne to optymalna platforma do dostarczania innowacyjnych doświadczeń klientów, a jednocześnie ułatwiająca współpracę wewnątrz przedsiębiorstwa. Dało to początek zupełnie nowym modelom usług.

Superinteligencja: 5G umożliwia inteligencję na urządzeniach, brzegach i chmurach, obsługując rozproszoną sztuczną inteligencję (AI) we wszystkich scenariuszach i inteligentne kontakty w dowolnym miejscu. Wszechobecna inteligencja zasila inteligentne modele podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym.

Wszystko inteligentnie połączone: w cyfrowym świecie, w którym wszystko jest inteligentnie połączone, ponad 100 miliardów urządzeń IoT będzie stymulować nowe scenariusze biznesowe. W przeciwieństwie do tradycyjnej bankowości, która służyła tylko ludziom, Bank Rzeczy (BoT) będzie również wspierać usługi dla inteligentnych rzeczy, napędzając szybki rozwój finansów przemysłowych.

Współpraca rozproszona: widzimy teraz współpracę wieloplatformową, wielowęzłową i rozproszoną. Oddolny model, angażujący różnych interesariuszy, uwolni potencjał biznesowy.

Widzimy teraz współpracę wieloplatformową, wielowęzłową i rozproszoną. Oddolny model, angażujący różnych interesariuszy, uwolni potencjał biznesowy

Ciągle pojawiają się nowe rozwiązania rynkowe. Od autonomicznej jazdy po inteligentne kopalnie węgla i magazynowanie, sektor finansowy będzie musiał być gotowy do wspierania nowych modeli biznesowych, a jednocześnie być siłą napędową innowacji.

W tym procesie kluczowe znaczenie mają trzy możliwości.

Zwinność to podstawa. Jak instytucje finansowe mogą osiągnąć sprawność technologiczną, biznesową i organizacyjną poprzez transformację cyfrową? Jak mogą szybciej dostrzegać i reagować na zmiany?

Sektor potrzebuje nowych koncepcji i modeli kontroli ryzyka. Gdy wszystko jest inteligentnie połączone z interakcją w czasie rzeczywistym, kontrola ryzyka musi być oparta na danych, w czasie rzeczywistym i inteligentna.

Szybki rozwój sektora będzie również wymagał silnego ekosystemu. Współpraca rozproszona to tworzenie nowych scenariuszy. Dlatego jedna instytucja finansowa nie jest w stanie obsłużyć wszystkich różnych scenariuszy. Zamiast tego każdy podmiot powinien współpracować z innymi firmami w celu zbudowania otwartego i zintegrowanego ekosystemu międzybranżowego.

Jak firmy technologiczne mogą wspierać transformację FSI?

Technologie chmurowe będą jednym z kluczowych rozwiązań dla wszystkich tych potrzeb i przeszły z chmury zorientowanej na zasoby 1.0 na chmurę 2.0 zorientowaną na aplikacje. Pomaga to branży usług finansowych w sprostaniu wielu nowym wyzwaniom. Technologie chmurowe będą w stanie wspierać zwinne innowacje i inteligencję danych. Są niezbędne do połączenia wszystkiego i do innowacji w różnych scenariuszach. I wreszcie, chmury pomogą łączyć ekosystemy branżowe i świadczyć nieskrępowane usługi.

Aby wesprzeć niezbędne ulepszenia w branży finansowej, Huawei skoncentruje się na trzech strategicznych inicjatywach.

Zwinność: korzystanie z technologii natywnej dla chmury, budowa optymalnej infrastruktury dzięki innowacjom technologicznym, przyspieszeniej integracji danych i inteligencji oraz budowa elastycznej platformy cyfrowej. Zmiany te pomogą instytucjom finansowym osiągnąć sprawność technologiczną, biznesową i organizacyjną. Będą mogli szybciej dostrzegać zmiany i na nie reagować, przyspieszając jednocześnie inteligentne przetwarzanie danych i zaufane transfery. W ten sposób instytucje finansowe uaktualnią swoje cykle biznesowe, od scenariuszy do danych, możliwości, usług i wreszcie przychodów.

Ekosystem: agregowanie oprogramowania jako usługi (SaaS) w celu zbudowania otwartego ekosystemu dla wszystkich scenariuszy. Będziemy współpracować z kompetentnymi partnerami, którzy chcą współpracować z Huawei w FSI. Partnerstwa będą czerpać z doświadczenia i innowacji technicznych Huawei i partnerów w zakresie cyfrowej transformacji branży finansowej. Wspólnie opracujemy wiodące w branży rozwiązania i zbudujemy otwarty, konwergentny i międzybranżowy ekosystem.

Finanse przemysłowe: zaangażowanie w realne scenariusze branżowe, skupienie na przemysłowym Internecie, wykorzystanie technologii, aby przejść do cyfryzacji, przyspieszyć transfer zaufanych danych, uwolnić wartość danych, budować nowe scenariusze i modele usług oraz łączyć scenariusze w różnych branżach. Stworzy to biznesowy łańcuch dostaw obejmujący tradycyjne sektory, dodatkowo integrując usługi finansowe z innymi rodzajami działalności.

Dane, Internet przemysłowy i szanse na przyszłość

Możliwości wynikające z rozwoju internetu przemysłowego są nieograniczone. W branży usług finansowych „kredyt podmiotowy” przechodzi na „kredyt przedmiotowy + kredyt transakcyjny”. Ponieważ branże stają się cyfrowe, muszą uzyskiwać obiektywne i wiarygodne dane o transakcjach, kiedy tylko tego potrzebują i w czasie rzeczywistym. Tylko wtedy, gdy podstawowe zasoby danych mogą być bezpiecznie przesyłane, branże mogą tworzyć nowe modele i uwalniać wartość cyfryzacji.

W tym celu Huawei oferuje pełne możliwości chmury, urządzeń i urządzeń brzegowych, a także aktywnie uczestniczy w cyfryzacji różnych branż. Huawei czeka na wsparcie instytucji finansowych, korzystając z tych możliwości i doświadczenia. Na swoich platformach Huawei może agregować więcej usług SaaS, wzmacniać ekosystem i współpracować z instytucjami finansowymi w celu tworzenia nowych usług finansowych we wszystkich scenariuszach, tworząc razem nową wartość.

Wkład Huawei w FSI

Huawei wszedł do FSI 10 lat temu i od tego czasu poczynił znaczne postępy. Obsłużyliśmy ponad 2000 klientów finansowych w ponad 60 krajach i regionach, w tym 47 ze 100 największych banków na świecie.

Dzięki dziesięcioletniemu doświadczeniu Huawei stał się ważnym partnerem transformacji cyfrowej dla FSI na całym świecie. W Chinach Huawei zajmuje pierwsze miejsce zarówno na rynku infrastruktury chmury finansowej, jak i infrastruktury danych. HUAWEI CLOUD obsługiwał ponad 300 instytucji finansowych, w tym wszystkie 10 największych chińskich banków. Jednocześnie infrastruktura danych Huawei została wdrożona przez wszystkich jego 20 największych klientów finansowych. Zbudowaliśmy również największą w Azji platformę hurtowni danych w chmurze dla China Merchants Bank (CMB).

Poza Chinami Huawei otrzymał nagrodę najbardziej cenionego partnera technologicznego roku 2020 od singapurskiego DBS Bank. Byliśmy jedynym partnerem technologicznym z 64, który otrzymał nagrodę za pomoc Bankowi DBS w osiąganiu zwinnych innowacji, zwiększeniu niezawodności oraz poprawie wydajności operacyjnej i usług.

Nasze wysoce niezawodne i skalowalne rozwiązania pamięci masowej wspierają stabilną działalność podstawowych transakcji i ekspansję biznesową dla różnych instytucji, takich jak największy bank w Ameryce Łacińskiej, Itaú Unibanco, szwajcarski ubezpieczyciel Sympany, Bank Piraeus, największy bank w Grecji oraz FTLife, jedna z najbardziej ugruntowanych firm ubezpieczeniowych w Hongkongu. Ponadto rozwiązanie mobilnego pieniądza Huawei pomogło Bankowi Handowemu w Ghanie (GCB) rozwinąć płatności mobilne i zintegrowane usługi finansowe, osiągając 10-krotny wzrost usług mobilnych.

Współpracując z partnerami, Huawei wdrożył również nowy cyfrowy system usług podstawowych dla NCBA, banku komercyjnego z największą bazą użytkowników w Afryce Wschodniej. Pomogło to bankowi świadczyć kompleksowe usługi finansowe dla ponad 18 milionów użytkowników w Kenii i innych krajach Afryki Wschodniej. Działania takie jak ta pomagają bankom wspierać realną gospodarkę, a także promować zrównoważony rozwój społeczny dla wszystkich.

Zastrzeżenie: Poglądy i opinie wyrażone w tym artykule są poglądami autora i niekoniecznie odzwierciedlają oficjalną politykę, stanowisko, produkty i technologie Huawei Technologies Co., Ltd. Aby dowiedzieć się więcej o produktach i technologiach Huawei Technologies Co., Ltd., prosimy odwiedzić naszą stronę internetową e.huawei.com lub skontaktuj się z nami.

TOP