Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

Badania pokazują, że szerokie zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych umożliwia wielu branżom znaczne zmniejszenie ich śladu węglowego. Do 2030 r. ICT pomoże przemysłowi zmniejszyć emisje dwutlenku węgla o 12 Gt, co stanowi prawie 10-krotność całkowitego globalnego śladu węglowego ICT.

ICT odgrywa coraz większą rolę w rozwiązywaniu globalnych problemów środowiska. Wdrożenie rozwiązań ICT nie tylko promuje oszczędzanie energii i wspiera redukcję emisji w przemyśle, ale także poprawia efektywność wykorzystania energii odnawialnej, działając na rzecz łagodzenia przyczyn zmian klimatycznych.

Huawei angażuje się w rozwiązywanie globalnych problemów środowiska poprzez innowacje technologiczne, tworzenie bardziej ekologicznej przyszłości wraz z partnerami, pomagając ludziom żyć w harmonii z naturą. Dzięki swojej wizji „Technologia dla lepszej planety” firma Huawei wdrożyła w życie zasady ochrony środowiska, zmniejszając własną emisję dwutlenku węgla, zwiększając wykorzystanie energii odnawialnej i promując gospodarkę o obiegu zamkniętym. Jak wspomniano wcześniej, w 2020 r. firma Huawei znalazła się na liście A od CDP za działania na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym – oznacza to poziom przywództwa, wykraczający poza średnią w branży i regionalne.

Huawei pracuje ramię w ramię z klientami, aby osiągnąć te cele. Emaar Properties, największy deweloper na Bliskim Wschodzie, wykorzystał całkowicie optyczne rozwiązanie kampusowe Huawei do realizacji projektu Dubai Creek Harbor o powierzchni 6 kilometrów kwadratowych. Rozwiązanie Huawei pomogło firmie Emaar zmniejszyć powierzchnię pomieszczenia sprzętowego o 80%, obniżyć zużycie energii o 30% (około 130 000 kWh energii elektrycznej rocznie) oraz zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o około 62 tony, co odpowiada posadzeniu ponad 2700 drzew (według danych z Raportu finansowego Huawei za rok 2020).

Singapur jest jednym z najważniejszych na świecie centrów danych, z całkowitą mocą centrów danych zbliżoną do 400 MW, co jest najwyższą wartością w regionie Azji i Pacyfiku (APAC). Rzeczywiście, zużycie energii w centrum danych Singapuru jest znacznie wyższe niż średnia światowa, co prowadzi do liniowego wzrostu śladu węglowego Singapuru. Lokalny gracz 1-Net jest operatorem centrów danych, który szybko staje się preferowanym partnerem centrów danych na rynku. Aby dopasować się do ogólnej strategii energetycznej Singapuru, a także sprostać szybko rosnącym wymaganiom usługowym, 1-Net pilnie potrzebowało zbudować ekologiczne centrum danych, aby zmniejszyć ślad węglowy i poprawić wydajność operacyjną centrum danych: wymagania, którym tradycyjne rozwiązania energetyczne dla centrów danych nie były w stanie sporostać. Firma 1-Net wybrała Huawei, wieloletniego niezawodnego partnera, do przeprowadzenia badań architektury, analizy wymagań i projektowania rozwiązań. Dostarczone rozwiązanie pomoże 1-Net zaoszczędzić 11,2 mln kWh energii elektrycznej – 14,4 mln SGD (około 10,87 mln USD) dodatkowych przychodów – w okresie 10 lat. Elastyczne rozwiązanie zmniejsza również początkową inwestycję wymaganą w zakresie zasilania i dystrybucji o 40%. James Yeo, kierownik centrum danych w 1-Net, powiedział: „Z niecierpliwością czekamy na współpracę z Huawei w celu budowy bardziej inteligentnych i ekologicznych centrów danych w przyszłości, które przyczynią się do rozwoju gospodarki cyfrowej i niskoemisyjnego wzrostu gospodarczego w Singapurze i całym regionie APAC”.

Wnosząc swój wkład

Wnosząc wkład w tym rozległym, ale w pełni połączonym świecie, Huawei jest zdecydowany współpracować z klientami i partnerami, aby pokazać, w jaki sposób zaawansowana technologia może służyć gospodarce i społeczeństwu, poprawiać samopoczucie ludzi oraz chronić środowisko i klimat.

Dokonane już osiągnięcia to dopiero początek. Huawei nie tylko osiągnął sukces sam, ale także pomógł partnerom, klientom i ogółowi społeczeństwa odnieść sukces na niezliczone sposoby. Huawei dąży do tego, aby życie było lepsze, biznes mądrzejszy i społeczeństwo bardziej zintegrowane – dzięki technologii cyfrowej – ostatecznie przyspieszając nadejście w pełni połączonego, inteligentnego świata.

Poznaj więcej informacji o Huawei
Dowiedz się więcej