Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

Jak wdrożyć łączącą wszystkich inteligencję?

  • Pełna architektura jednolitego stosu

  • Uproszczony i szybki rozwój AI od ModelArts

  • Współpraca wielu technologii

  • Bezpieczeństwo

Inteligentne rozwiązania dla przedsiębiorstw stanowią główny wątek czwartej rewolucji przemysłowej. Przyspieszają transformację cyfrową i w istotny sposób przekształcają sposób działania przedsiębiorstw oraz ich modele wytwarzania wartości. Według przewidywań raportu Huawei Global Industry Vision (GIV), przyrost danych osiągnie 180 zettabajtów w 2025 roku, daleko przekraczając ludzkie możliwości ich przetwarzania. Dane stanowią krytyczne aktywa firm, zaś używanie rozwiązań AI do ich efektywnego analizowania, przetwarzania i podejmowania decyzji zwiększa wydajność i inteligencję przedsiębiorstwa. Takie zachowanie będzie stało u podstaw operacji biznesowych przedsiębiorstw. Do 2025 roku około 86 procent przedsiębiorstw globalnych będzie korzystać z rozwiązań AI.

Huawei będzie dostarczać rozwiązania AI odznaczające się ekonomiczną i efektywną mocą obliczeniową oraz doskonalić oferowane produkty i rozwiązania. Udostępni także usługi inteligentnej platformy obliczeniowej serii Atlas, sieci bezstratne i urządzenia pamięci masowej dla całej branży.

Huawei będzie stosować ModelArts, „minimalistyczną i najszybszą” kompleksową platformę rozwoju aplikacji AI, aby obniżyć progi rozwoju aplikacji i skrócić czas wprowadzania algorytmów na rynek (TTM).

Huawei będzie wykorzystywać kompleksową, jednolitą architekturę w celu wprowadzenia systemu wdrażania urządzeń brzegowych w chmurze jednym kliknięciem, upraszczając tym samym korzystanie z rozwiązań AI, ich obsługę oraz konserwację.

Huawei jest zaangażowana w wytwarzanie integracyjnych wartości i dostarczanie przystępnych cenowo, przyjaznych dla użytkownika, niezawodnych produktów i usług z zakresu AI. Huawei będzie współpracować z klientami, partnerami branżowymi i środowiskami akademickimi w celu uzyskania obopólnych korzyści polegających na opracowywaniu wszechobecnych inteligentnych rozwiązań i budowaniu w pełni połączonego, inteligentnego świata.

Uniwersalne i pełnowartościowe rozwiązanie Huawei AI

Moc obliczeniowa dostosowana do potrzeb klientów

Współpraca między urządzeniami i chmurami, obejmująca wszystkie scenariusze

Stosowane w wielu środowiskach wdrażania

Kompleksowe rozwiązanie i usługi w chmurze

Uniwersalne i pełnowartościowe rozwiązanie AI

Dla partnerów

Jeśli jesteś już partnerem, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej materiałów marketingowych.
Kliknij tutaj,  aby odwiedzić strefę partnerską w celu sprawdzenia statusu zapytania, zarządzania zamówieniami, uzyskania wsparcia lub dodatkowych informacji o partnerach Huawei.

EXPAND