Search

Pokud potřebujete pomoc, prosím klikněte zde:

Datové centrum OceanStor All-Flash | Rychlejší, ekologičtější a spolehlivější

  • banner pc 1220

    Datové centrum All-Flash

    Ukládejte svá data do rychlejšího, ekologičtějšího a spolehlivějšího prostředí

    Sledovat video
    Ceny/Informace
Proč potřebujete datové centrum s technologií All-Flash?
Data jako hlavní výrobní prostředek se v současné době stala katalyzátorem digitální ekonomiky. S prudkým nárůstem objemu dat se zvyšuje vyspělost datového hodnotového řetězce a data hrají stále důležitější roli v rozhodování a inovacích podniků. Takto prudký nárůst objemu dat však vytváří další tlak na tradiční datová centra, která poskytují centralizované úložiště, výpočty a výměnu datových zdrojů potřebné k tomu, aby podniky mohly využívat hodnotu dat. To přináší čtyři hlavní výzvy.
Data jako hlavní výrobní prostředek se v současné době stala katalyzátorem digitální ekonomiky. S prudkým nárůstem objemu dat se zvyšuje vyspělost datového hodnotového řetězce a data hrají stále důležitější roli v rozhodování a inovacích podniků.
Takto prudký nárůst objemu dat však vytváří další tlak na tradiční datová centra, která poskytují centralizované úložiště, výpočty a výměnu datových zdrojů potřebné k tomu, aby podniky mohly využívat hodnotu dat. To přináší čtyři hlavní výzvy.
Why You Need an All-Flash Data Center-icon
Obrovské množství offline služeb se přesouvá na internet, což umožňuje vznik dalších a dalších inovativních služeb náročných na data.
Zatížení služeb ve špičkách a související potřeby spolehlivosti se zvýšily více než desetkrát.
Why You Need an All-Flash Data Center-icon
Na datová centra připadá 2–3 % světové roční spotřeby energie.
Poplatky za elektřinu tvoří více než polovinu provozních výdajů (OPEX) většiny datových center.
Why You Need an All-Flash Data Center-icon
Prostoje v jakémkoli datovém centru jsou jednoduše nepřijatelné.
Ztráty dat mají každý rok za následek bankrot téměř milionu podniků.
Why You Need an All-Flash Data Center-icon
Rozsáhlé množství zařízení velmi ztěžuje vyhledávání závad.
V prostředí s více dodavateli a více rozhraními rostou náklady na školení provozu a údržby (O&M).
Co je datové centrum All-Flash?
Všechna průmyslová odvětví se musí naléhavě připravit na stále rozmanitější potřeby služeb. Potřebují však rovněž snižovat náklady a spotřebu energie. Díky odstranění slabých míst v síti představuje datové centrum typu all-flash rychlejší, ekologičtější a spolehlivější řešení pro podniky, které umožňuje lepší a nákladově efektivnější správu dat. Výstavba datového centra typu All-Flash zahrnuje nejen komplexní modernizaci úložných médií, ale také integraci zdrojů datového centra, odbourání sil a celkovou rekonstrukci architektury.
Všechna průmyslová odvětví se musí naléhavě připravit na stále rozmanitější potřeby služeb. Potřebují však rovněž snižovat náklady a spotřebu energie. Díky odstranění slabých míst v síti představuje datové centrum typu all-flash rychlejší, ekologičtější a spolehlivější řešení pro podniky, které umožňuje lepší a nákladově efektivnější správu dat. Výstavba datového centra typu All-Flash zahrnuje nejen komplexní modernizaci úložných médií, ale také integraci zdrojů datového centra, odbourání sil a celkovou rekonstrukci architektury.
Flash pro všechny scénáře
Úložiště flash zvládá různorodou pracovní zátěž a urychluje služby. Pouhá výměna primárního úložiště za úložiště typu all-flash nestačí. Systémy pro zotavení po havárii (DR) a zálohovací systémy musí být rovněž schopny využívat paměť flash k rychlému obnovení a používání dat, aby bylo možné realizovat běžné úložné kapacity DR a zálohovacího úložiště.
Špičková kvalita celé řady
Ve finančním, zdravotnickém sektoru a dalších odvětvích pomáhá nahrazení univerzálních úložišť vysoce kvalitními alternativami při plnění požadavků na kontinuitu podnikání a zabezpečení hromadných dat v rámci diverzifikovaných služeb.
Ochrana dat ve všech scénářích
S rostoucím objemem dat roste i jejich význam. Rozmanité typy dat vyžadují také větší ochranu: Je třeba výrazně zlepšit rychlost DR a obnovy, frekvenci replikace dat a dobu uchovávání dat.
Síť All-IP DC
Flash pro všechny scénáře je hnacím motorem transformace sítí datových center, zatímco technologie NVMe (Non-Volatile Memory Express) maximalizuje hodnotu disků SSD (Solid State Drive). Jednoduše řečeno, rychlejší média a protokoly vyžadují rychlejší sítě.
Inteligentní provoz a údržba po celý životní cyklus
All-flash urychluje potřebu sdružování datových zdrojů, což komplikuje provoz a údržbu. Datové centrum typu all-flash nabízí automatizaci a inteligenci v celém svém životním cyklu, od plánování a nasazení až po provoz, údržbu a optimalizaci.
Je to zřejmé. Nastal okamžik, kdy je třeba nahradit starší disky pamětí flash. A je velmi důležité, aby se podniky této příležitosti chopily.
Další informace
Proč byste měli investovat do datového centra s technologií All-Flash?
Značné výhody s ohledem na výkon a energetická účinnost úložiště typu all-flash z něj činí nezbytnou výbavu, která podporuje růst firem. To, co se kdysi používalo hlavně k ukládání základních dat systémů – od základního bankovnictví ve finančnictví až po fakturační systémy u dopravců – se nyní stává hlavním proudem. Vzhledem k tomu, že stále více průmyslových odvětví přechází na vysoce výkonné a energeticky úsporné úložné systémy all-flash, je zřejmé, jakou potenciální hodnotu přinášejí a otevírají nová využití, například pro superpočítače a big data.
Značné výhody s ohledem na výkon a energetická účinnost úložiště typu all-flash z něj činí nezbytnou výbavu, která podporuje růst firem. To, co se kdysi používalo hlavně k ukládání základních dat systémů – od základního bankovnictví ve finančnictví až po fakturační systémy u dopravců – se nyní stává hlavním proudem.
Vzhledem k tomu, že stále více průmyslových odvětví přechází na vysoce výkonné a energeticky úsporné úložné systémy all-flash, je zřejmé, jakou potenciální hodnotu přinášejí a otevírají nová využití, například pro superpočítače a big data.
Why Invest in the All-Flash Data Center_bg
Vytvářím
systémy s nepřetržitým provozem 24/7 a nulovými odstávkami
Why Invest in the All-Flash Data Center_bg
Chci vytvořit
datové centrum s nulovými emisemi uhlíku
Why Invest in the All-Flash Data Center_bg
Chci
chytřejší a jednodušší O&M
Why Invest in the All-Flash Data Center_bg
Potřebuji
nulovou ztrátu dat a ochranu pro všechny scénáře
Proč Huawei?
Proč Huawei?
Společnost Huawei má 12 výzkumných a vývojových středisek, více než 4 000 zaměstnanců v oblasti výzkumu a vývoje a 3 000 patentů, přičemž vše se zaměřuje na úložiště a pomáhá více než 15 000 zákazníků ve více než 150 zemích. Řešení společnosti Huawei pro datová centra typu all-flash zahrnují úložiště OceanStor all-flash, ochranu dat OceanProtect, inteligentní správu a údržbu dat Data Management Engine pro celý životní cyklus a vysokorychlostní úložnou síť NVMe over Fabrics plus (NoF+). Díky neustálým investicím do převratných technologií, které nabízejí rychlejší, lepší a výkonnější datová centra, se společnosti všech tvarů a velikostí při využívání ekologických, spolehlivých a inteligentních datových center Huawei dostávají na přední pozici a jsou hnacím motorem pokroku. Totéž by mohla přinést i vaší společnosti.
Společnost Huawei má 12 výzkumných a vývojových středisek, více než 4 000 zaměstnanců v oblasti výzkumu a vývoje a 3 000 patentů, přičemž vše se zaměřuje na úložiště a pomáhá více než 15 000 zákazníků ve více než 150 zemích.
Řešení společnosti Huawei pro datová centra typu all-flash zahrnují úložiště OceanStor all-flash, ochranu dat OceanProtect, inteligentní správu a údržbu dat Data Management Engine pro celý životní cyklus a vysokorychlostní úložnou síť NVMe over Fabrics plus (NoF+).
Díky neustálým investicím do převratných technologií, které nabízejí rychlejší, lepší a výkonnější datová centra, se společnosti všech tvarů a velikostí při využívání ekologických, spolehlivých a inteligentních datových center Huawei dostávají na přední pozici a jsou hnacím motorem pokroku. Totéž by mohla přinést i vaší společnosti.
240+
Finanční společnosti
160+
přepravců
1140+
státních organizací
330+
jiných podniků
Why Huawei_icon
Ekologické
Nižší celkové náklady na vlastnictví (TCO): Flash pro všechny scénáře snižují náklady tím, že spotřebovávají o 70 % méně energie a zmenšují potřebnou fyzickou plochu o 50 %.
Podpora ochrany životního prostředí: Nahrazení pevných disků (HDD) jedním SSD diskem ušetří stejné množství energie jako vysazení 150 stromů.
Další informace
Why Huawei_icon
Spolehlivost
Šest devítek: Plně propojená architektura s 99,9999% spolehlivostí.
Odolnost: Míra poruchovosti SSD disků po 5 letech je pouze 0,8 %, což představuje desetinásobné zlepšení oproti HDD diskům.
Ochrana dat ve všech scénářích: Eliminuje ztrátu dat, čekací dobu na opětovné použití dat a nutnost vymazávat data po dobu 50 let.
Další informace
Why Huawei_icon
Efektivita
Mimořádný výkon: SSD disky jsou z hlediska výkonu lepší než HDD disky, což představuje 40násobné zlepšení.
Síť NoF+ all-IP: Desetkrát větší šířka pásma, o 42 % nižší průměrná latence a o 30 % vyšší IOPS ve srovnání s Fibre Channel (FC), s latencí E2E menší než 50 μs.
Další informace
Sledovat video
Why Huawei_icon
Inteligentní
Přesné plánování prostředků: o 20 % nižší počáteční investice.
Globální automatické poskytování: 10x rychlejší nasazení.
Komplexně inteligentní O&M: o 60 % lepší uzavření závady.
Optimalizace agilní konfigurace: o 80 % vyšší využití.
Další informace
Why Huawei_icon
Ekologické
Nižší celkové náklady na vlastnictví (TCO): Flash pro všechny scénáře snižují náklady tím, že spotřebovávají o 70 % méně energie a zmenšují potřebnou fyzickou plochu o 50 %.
Podpora ochrany životního prostředí: Nahrazení pevných disků (HDD) jedním SSD diskem ušetří stejné množství energie jako vysazení 150 stromů.
Další informace
Why Huawei_icon
Spolehlivost
Šest devítek: Plně propojená architektura s 99,9999% spolehlivostí.
Odolnost: Míra poruchovosti SSD disků po 5 letech je pouze 0,8 %, což představuje desetinásobné zlepšení oproti HDD diskům.
Ochrana dat ve všech scénářích: Eliminuje ztrátu dat, čekací dobu na opětovné použití dat a nutnost vymazávat data po dobu 50 let.
Další informace
Why Huawei_icon
Efektivita
Mimořádný výkon: SSD disky jsou z hlediska výkonu lepší než HDD disky, což představuje 40násobné zlepšení.
Síť NoF+ all-IP: Desetkrát větší šířka pásma, o 42 % nižší průměrná latence a o 30 % vyšší IOPS ve srovnání s Fibre Channel (FC), s latencí E2E menší než 50 μs.
Další informace
Sledovat video
Why Huawei_icon
Inteligentní
Přesné plánování prostředků: o 20 % nižší počáteční investice.
Globální automatické poskytování: 10x rychlejší nasazení.
Komplexně inteligentní O&M: o 60 % lepší uzavření závady.
Optimalizace agilní konfigurace: o 80 % vyšší využití.
Další informace
2021 Volba zákazníků společnosti Gartner Peer Insights
Huawei OceanStor Storage Wins Best of Show Awards at Interop Tokyo 2021_bg Huawei OceanStor Storage Wins Best of Show Awards at Interop Tokyo 2021_bg
OceanStor All-Flash Storage Earns DCIG Recommended Ranking_icon
Úložiště OceanStor All-Flash získalo doporučení DCIG
Ultra rychlý výkon 100G vzdáleného přímého přístupu do paměti (RDMA) NVMe.*
Spolehlivá architektura, která toleruje selhání 7 z 8 řadičů.
Adaptivní optimalizace a správa výkonu.
Další informace
* Podrobné informace získáte od obchodního zástupce společnosti Huawei.
ESG Technical Review of OceanStor Dorado All-Flash Storage_icon
Technická recenze ESG úložiště OceanStor Dorado All-Flash
Pětiletá analýza TCO provedená společností ESG zdůrazňuje ekonomické výhody systému OceanStor Dorado ve srovnání s hybridními systémy úložišť jiných významných dodavatelů.
Pětiletá analýza TCO provedená společností ESG zdůrazňuje ekonomické výhody systému OceanStor Dorado ve srovnání s hybridními systémy úložišť jiných významných dodavatelů.
Další informace
Najděte ten správný produkt a řešení pro vás
Zdroje
close_icon

Tips

Dear users, your version of IE browser is too low. In order to get a better browsing experience, please upgrade your IE browser.

升级
close_icon