Search
  • Platforma pro ukládání dat v celostátním úložišti CVTI konsoliduje 100 IT systémů

Naše úložná platforma založená na diskových polích Huawei OceanStor je nyní provozována na více než 100 informačních systémech, včetně národního systému pro odhalování plagiátů, hlavního finančního systému pro univerzity a systému zkoušek, který využije více než 50 tisíc studentů ročně. Díky tomu, že jsme před téměř dvěma lety implementovali diskové pole OceanStor, náš systém funguje velmi efektivně. Jsme velmi ohromeni kapacitou, výkonem a univerzálností úložných řešení Huawei.

Základní informace o CVTI

Slovenské Centrum vědecko-technických informací (CVTI) je podřízenou organizací Ministerstva školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky. Je zodpovědné za poradenství a pomoc Ministerstvu při rozvoji a řízení IT infrastruktury mezi vzdělávacími institucemi v rámci celého Slovenska. Jejím hlavním úkolem je zajistit řádné fungování kritických vzdělávacích systémů, jako jsou národní zkoušky nebo finanční systémy univerzit. V poslední době CVTI spustilo projekt digitalizace vzdělávání v celé zemi a s tím rovněž úzce souvisí potřeba výrazně zlepšit infrastrukturu pro ukládání dat.

Hlavní výzvy

Konsolidace několika úložných systémů v celé zemi do jednoho

CVTI provozuje několik systémů hromadného ukládání dat, přičemž dva z nich jsou nejkritičtější, protože zajišťují provoz pro většinu online služeb v reálném čase, jako je např. systém pro odhalování plagiátů pro všechny dokumenty slovenských studentů a vědců. Oba systémy pro ukládání dat byly provozovány na zastaralých úložných systémech, které byly realizovány před zhruba 8 lety. Stará infrastruktura byla velmi náročná na údržbu a vyžadovala nemalé finanční náklady, což významně ovlivňovalo činnost celé instituce. Aby byl každodenní provoz snadnější a spolehlivější, CVTI potřebovalo aktualizovat systém ukládání dat v hlavním datovém centru a to pro všechny připojené veřejné vysoké školy.

“Zjistili jsme, že předchozí systém generuje stále více a více nákladů, takže jsme se jej rozhodli zastavit a implementovat moderní, spolehlivější a levnější řešení skladování dat. Jako veřejná instituce jsme si nemohli dovolit modernizovat naše systémy v jednoletém nebo dvouletém cyklu, které jsou běžné v jiných organizacích. Museli jsme vybrat rozsáhlé řešení, které bude sloužit přinejmenším na další desetiletí a bude mnohem levnější a snadněji spravovatelné, “řekl Vladimír Fecko, IT architekt pro CVTI zodpovědný za projekt.

“Kromě hladké implementace nového systému jsme museli zajistit efektivní migraci obrovského množství dat při současném zachování všech systémů v provozu.“ Dodává Fecko.

CVTI potřebovalo kombinaci rychlých diskových polí s možností asynchronní vzdálené replikace mezi různými lokalitami pro zvýšení zabezpečení veškerých dat.

Řešení

Transformace: Bezchybná migrace dat z více lokalit na novou paměťovou platformu

Interně jmenovaná skupina řešitelů CVTI rozhodla, že jedině úložiště třídy Enterprise může zaručit bezproblémovou modernizaci systémů a splnit potřebu zajištění dlouhodobé podpory dodavatele, a to jak během implementace, tak i po ní. Pomoc dodavatele byla nanejvýš důležitá, protože bylo nutné přizpůsobit architekturu pro připojení úložiště v datovému centru a vyřešit online migraci dat. Všechna data musela být migrována za plného aplikačního provozu.

„Společnost Huawei nám nabídla plnou podporu v rámci ceny a významně s námi spolupracovala během celého procesu migrace dat. Museli jsme pracovat bez jakéhokoliv výpadku a jakéhokoliv přerušení. Pro každou lokalitu byl kompletní process migrace naplánován na 2 až 4 měsíce a bylo velice důležité, aby všechna místa byla propojena s ostatními produkčními systémy, “řekl Vladimír Fecko, CVTI.

Datová úložiště OceanStor nyní slouží jako dva hlavní produkční systémy pro Centrum vědecko-technických informací.

Výhody

Centralizace 100 informačních systémů slouží 50 tisícům studentů

Nejvýznamnějším výsledkem realizace projektu je výrazné snížení nákladů. Zejména se výrazně zkrátila doba potřebná pro technický personál pro zajištění každodenního provozu. Díky nové implementaci bylo CVTI schopno ušetřit přibližně 60 tisíc EUR ročně pouze za náklady na údržbu datových úložišť. Navíc po implementaci projektu může CVTI využívat pole s kapacitou 300TB (kombinace SSD, SAS a NL-SAS) namísto předchozích 120TB. V budoucnu je rovněž možné rychle rozšířit diskovou kapacitu, bude-li potřeba. Nový úložný systém CVTI je schopen spolehlivě fungovat na celostátní úrovni. „Naše úložná platforma založená na diskových polích Huawei OceanStor je nyní provozována na více než 100 informačních systémech, včetně národního systému pro odhalování plagiátů, hlavního finančního systému pro univerzity a systému zkoušek, který využije více než 50 tisíc studentů ročně.“ říká Vladimír Fecko.

„Díky tomu, že jsme před téměř dvěma lety implementovali diskové pole OceanStor, náš systém funguje velmi efektivně. Jsme velmi ohromeni kapacitou, výkonem a univerzálností úložných řešení.“ shrnuje Fecko.

O Slovenském centru vědeckých a technických informací

CVTI je dceřiná organizace (veřejný orgán) Ministerstva školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky, která poskytuje poradenství a pomoc ministerstvu v oblasti vědy a techniky. Instituce vznikla v roce 1938 jako Slovenská technická knihovna a od svého vzniku je průkopníkem v implementaci nových knihovnických a informačních služeb. CVTI je národní informační centrum pro vědu, techniku, inovace a vzdělávání a specializovanou vědeckou knihovnu Slovenské republiky. Koordinuje činnosti a zajišťuje provoz interdisciplinárních výzkumných a vývojových center a národních infrastruktur pro výzkum, vývoj, inovace a vzdělávání. CVTI je hostitelskou institucí národních kontaktních míst pro HORIZON 2020 a zajišťuje provoz Slovenského styčného úřadu pro R&D v Bruselu.

TOP