Ara

Yardıma ihtiyacınız varsa, lütfen buraya tıklayın:

  • banner pc 1220

    OceanStor Depolama
    Yüksek Performanslı Veri Analizi

    Toplu Verilerinden Değer ve Zekanın Kilidini Açma

Yüksek Performanslı Veri Analizi
IDC’ye göre dünyanın yüksek performanslı veri analiz merkezinin (HPC) %67’si AI ve büyük veri teknolojilerini kullanıyor. HPC, AI ve büyük verilerin hızlandırılmış yakınsaması, veri yoğun yüksek performanslı veri analitiğinin (HPDA) ortaya çıkmasına yol açmıştır. Ancak, otonom sürüş, genom dizilemesi ve hava tahmini gibi veri yoğun uygulamaların patlaması, gerçek zamanlı veri analizi için gereksinimleri artırıyor. Ayrıca, bilgi işlem gücü homojenden çoklu bulut heterojene doğru kaydığında, iş yükü modelleri daha karmaşık hale gelir ve daha verimli ve uygun maliyetli bir şekilde kitlesel verilerden daha fazla değer elde eden bir çözüme acil ihtiyaç duyulduğunu ortaya çıkarır.
cir
icon
Veri Artışı
icon
Karmaşık İş Yükü Modelleri
icon
Verimsiz Analitik ve Mobilite
icon
Küresel veriler 2025 yılına kadar 180 ZB'ye ulaşacak. Daha fazla verinin uzun bir süre için saklanması gerekir.
HPDA genom dizilimi gibi durumları veri büyümesinin düzinelerce katını yönlendirir.
Hyperion Research tarafından hazırlanan bir teknik inceleme olan Trend of Data-yoğun HPC, yoğun bilgi işlemden veri yoğun iş yüklerine
(tipik olarak büyük veri, yapay zeka, makine öğrenimi ve derin öğrenme) geçişte araştırmacılar, mühendisler ve veri analistleri sonuçlara
ulaşma süresini hızlandırmak istiyor. Bunun için depolama çok önemlidir, ancak zorluklarla karşı karşıyadır ve yeniden tanımlanması gerekir.
icon
Veri Artışı
Küresel veriler 2025 yılına kadar 180 ZB'ye ulaşacak. Daha fazla verinin uzun bir süre için saklanması gerekir.
HPDA genom dizilimi gibi durumları veri büyümesinin düzinelerce katını yönlendirir.
icon
Karmaşık İş Yükü Modelleri
Homojen bilgi işlem gücü heterojen (GPU, ASIC ve FPGA) haline gelir ve çeşitlendirilmiş iş yüklerinin zorluğunu yoğunlaştırır.
Farklı hizmet işleme aşamaları, farklı iş yükü modellerine sahiptir ve bir depolama sisteminin hem bant genişliğinde hem de IOPS'de yüksek performans sunmasını gerektirir.
icon
Verimsiz Analitik ve Mobilite
Veri okuma/yazma performansı bilgi işlem gücüyle eşleşmez, bu da depolamayı analitik verimlilikte bir darboğaz haline getirir.
Çeşitlendirilmiş protokoller arasında verilere erişmek, verimsiz veri kopyalamaya ve zaman alıcı veri geçişine yol açar.
Hyperion Research tarafından hazırlanan bir teknik inceleme olan Trend of Data-yoğun HPC, yoğun bilgi işlemden veri yoğun iş yüklerine (tipik olarak büyük veri, yapay zeka, makine öğrenimi ve derin öğrenme) geçişte araştırmacılar, mühendisler ve veri analistleri sonuçlara ulaşma süresini hızlandırmak istiyor. Bunun için depolama çok önemlidir, ancak zorluklarla karşı karşıyadır ve yeniden tanımlanması gerekir.
Teknik Raporu İndir
HDPA Çözümleri
Nedir?
Büyük veri ve AI iş yükleri gibi HPC kaynaklarını kullanan veri yoğun iş yüklerinde HDPA devreye girer. Büyük veri hacimleri, gecikmeye duyarlı işlemler ve karışık algoritmalar gibi büyük zorluklar sunar. Veri-yoğun HDPA çözümleri süper bilgisayar merkezleri, araştırma organizasyonları ve işletmeler için bir veri altyapısı sağlayarak veri yoğun uygulamaların geliştirilmesinden kaynaklanan zorlukların ele alınmasına yardımcı olmak ve verilerinden değer ve zeka elde eder.
icon
icon
Verimli Hizmetler
icon
Verimli Hizmetler
Çok düşük gecikme süreli veri analizi anlık içgörü ihtiyacını karşılar ve Ar-Ge süresini kısaltır. Veriler, verimli veri mobilitesi için geliştirme, test ve üretim arasında sorunsuz bir şekilde paylaşılır.
icon
icon
Basitleştirilmiş Yönetim
icon
Basitleştirilmiş Yönetim
Tek bir depolama sistemi, protokoller arasında veri hareketliliğini destekler ve çeşitli bilgi işlem gücü gereksinimlerini karşılayarak yüksek hizmet çevikliği ile birleşik kaynak İşletme ve Bakımı sağlar.
icon
icon
Optimize Maliyetler
icon
Optimize Maliyetler
Akıllı katmanlama, veri yaşam döngüsü boyunca optimum maliyet etkinliği için veri değerini en üst düzeye çıkarmak ve ayak izini ve enerji tüketimini azaltmak için sıcak ve soğuk verileri farklı depolama ortamlarında depolar.
HPDA Çözümlerinin
Faydaları
Veriler artık stratejik bir iş kaynağıdır ve veri yoğun HPDA çözümleri bunu desteklemek için tasarlanmıştır. Üst düzey depolamaya odaklanarak meteoroloji, okyanus bilimi, süper bilgi işlem merkezleri, genom dizileme ve enerji keşfi gibi veri yoğun HPC kullanım durumları için verimli, uygun maliyetli bir platform sağlarlar.
Meteoroloji & Okyanus Bilimi | Daha Kesin
Hava durumu tahmini her zamankinden daha doğru hale geldikçe, veri yenileme sıklığı her 2 saatte birden birkaç dakikada bire yükselir ve bu da veri merkezi depolamasının paralel bilgi işlem yeteneği gereksinimlerini artırır. Çözümümüz şunları sağlar:
Üst düzey depolama ile kritik gerçek zamanlı hizmetlerin kararlı çalışması
Hibrit iş yükü tasarımı aracılığıyla gerçek zamanlı, yüksek hassasiyetli veri analitiği ve işleme
Süper Hesaplama Merkezi | Daha Akıllı
Gelenekselden akıllı hesaplamaya geçiş, peta ölçeğinden exa ölçeğine kadar performansı artırarak daha büyük veri hacimleriyle sonuçlanır. Süper bilgi işlem merkezlerinin karmaşık çok kiracılı iş yükü modellerine uyum sağlamak için, depolamanın protokoller arası erişimi, kaynak yalıtımını ve hizmet kalitesini (QoS) desteklemesi gerekir. Çözümümüz şunları sağlar:
Özel HPC paralel dosya sistemleriyle daha yüksek işlem verimliliği
Çeşitli uygulama sistemlerinin erişim gereksinimlerini karşılayan ve HPC, büyük veri ve AI platformlarında veri mobilitesini sağlayarak daha düşük toplam sahip olma maliyeti (TCO) sağlayan çok protokollü destek
Tam yaşam döngülü akıllı yönetim sayesinde yüksek yönetim verimliliği
Genom Dizileme | Daha Verimli
Verimli genom dizilimleri hastalıkları tedavi eder ve yeni ilaçlar geliştirir. HDPA çağında tek bir genom dizileyici her gün 6 TB'a kadar veri üretir ve bunların tümünün uzun süreli saklanması gerekir. Bu yüksek depolama performansı, stabilite ve maliyet verimliliği sağlar. Çözümümüz şunları sağlar:
Yüksek depolama performansı, daha hızlı genom analizleri ve sabit yüksek bant genişliği sayesinde daha hızlı rapor çıktısı 13 yıldan sadece 1 güne düşürüldü.
Veri geçişsiz hızlı hibrit analizleri aracılığıyla daha güçlü genom analiz kapasitesi
Enerji Araması | Daha Maliyetsiz
Sismik keşiflerin 2B'den 3B'ye ve 4B'ye evrimi, 5 ila 10 kat veri büyümesiyle sonuçlanır. Sismik veri işleminde toplam bant genişliği PB başına 2 ila 20 GB / s'ye ulaşır ve G / Ç başına gecikme süresi 200 ila 400 μs olmalıdır, bu da mükemmel depolama ölçeklenebilirliği, bant genişliği ve gecikme gerektirir. Daha uygun maliyetli enerji araştırmaları daha düşük TCO'ya yol açar, bu nedenle çözümümüz şunları sağlar:
Katmanlı depolama ile daha düşük toplam sahip olma maliyetiyle daha az fiziksel depolama alanı kullanımı
Tek seferlik dağıtım ve isteğe bağlı büyüme ile endişesiz, uzun vadeli veri büyümesi
img
Meteoroloji & Okyanus Bilimi
Süper Hesaplama Merkezi
Genom Dizileme
Enerji Araması
Meteorology & Oceanography | More Accurate
images
As weather forecasting becomes ever more accurate, the data refresh frequency increases from once every 2 hours to once every few minutes, increasing the parallel computing capability requirements of data center storage. Our solution delivers:
Stable running of critical real-time services with high-end storage
Real-time, high-precision data analytics and processing through a hybrid-workload design
Supercomputing Center | More Intelligent
images
The shift from traditional to intelligent computing increases the performance from petascale to exascale, resulting in larger data volumes. To adapt to the complex multi-tenant workload models of supercomputing centers, storage must support cross-protocol access, resource isolation, and quality of service (QoS). Our solution provides:
Higher processing efficiency with dedicated HPC parallel file systems
Multi-protocol support that meets the access needs of various application systems and enables data mobility across HPC, big data, and AI platforms for lower total cost of ownership (TCO)
Higher management efficiency through full-lifecycle intelligent management
Genome Sequencing | More Efficient
images
Efficient genome sequencing helps cure diseases and develop new medicines. In the HPDA age, a single genome sequencer generates up to 6 TB of data every day, all of which must be stored long term. This requires high storage performance, stability, and cost-effectiveness. Our solution achieves:
Faster report output shortened from 13 years to just 1 day thanks to higher overall storage performance and quicker genome analysis and testing made possible by stable high bandwidth
Stronger genome analysis capabilities via quick hybrid analysis without data migration
Energy Exploration | More Cost-Effective
images
The evolution of seismic exploration from 2D to 3D and 4D results in 5- to 10-fold data growth. In seismic data processing, the aggregate bandwidth reaches 2 to 20 GB/s per PB and the latency per I/O must be 200 to 400 μs, requiring excellent storage scalability, bandwidth, and latency. More cost-effective energy exploration leads to a lower TCO, which is why our solution ensures:
Less physical storage space usage at a lower TCO with tiered storage
Worry-free, long-term data growth with one-time deployment and on-demand expansion
Neden Huawei?
Huawei 12 Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ARGE), 4000’den fazla Arge çalışanı ve 3000 pantetiyle depolamaya kendini adayarak 150 ülkede 15.000’den fazla müşterisine hizmet veriyor. Ultra yüksek yoğunluklu ve çok protokollü birlikte çalışma yetenekleri ile Huawei HPDA çözümü veri potansiyelini ortaya çıkarmak ve veri yoğun uygulamalardan kaynaklanan zorlukların üstesinden gelmek için hibrit iş yükleri için tasarlanmıştır.
Hibrit iş yükleri odaklı
Tek bir depolama cihazı, endüstri lideri 32 GB/sn bant genişliği ve U başına 400.000 IOPS sunarak hizmet verimliliğini artırır.
Daha Fazla Bilgiicon
Çok protokollü birlikte çalışma
Sıfır veri kopyalama ile POSIX, NFS, CIFS, HDFS, S3 ve MPI-IO arasında sorunsuz birlikte çalışma, veri yönetimini basitleştiren HPDA senaryoları için özel olarak oluşturulmuştur.
Daha Fazla Bilgiicon
Ultra yüksek yoğunluklu tasarım
24 disk/U, yüksek yoğunluklu, büyük kapasiteli donanım ve 16 disk/U, yüksek yoğunluklu, NVMe all-flash donanımı, akıllı veri katmanlamayla bir araya geldiğinde optimum maliyet etkinliği sunar.
Daha Fazla Bilgiicon
Yeni Çıkan OceanStor Pacific Serisi
close