Yardıma ihtiyacınız varsa, lütfen buraya tıklayın:

Önde gelen bir ICT ürün ve hizmet sağlayıcısı olan VSTECS, Huawei’in tek ülke distribütörüyken küresel bir hizmet ortağına dönüşerek hizmet kapasitesini artırdı, hizmet ürünü rekabetçiliği yarattı ve hizmet satış kaynaklarını uyumlu hale getirdi.

James Lee Kurumsal Çözümler Grubu Başkan Yardımcısı, VSTECS (Singapur) Pte., Ltd

VSTECS, Asya Pasifik bölgesinde önde gelen bir Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) ürün ve hizmet sağlayıcısıdır. 1985 yılında kurulan şirket, Hong Kong Borsasında (0856.HK) kote olan VSTECS Holdings şirketinin tamamına sahip olduğu bir alt kuruluşudur. Asya Pasifik bölgesinde 40.000’den fazla aktif kanal ortağını içeren ağı ile Asya Pasifik pazarında iş büyümesi elde etmek isteyen küresel ICT tedarikçilerinin tercih ettiği iş ortağı haline gelmiştir.

VSTECS, üç temel iş kolunda faaliyet göstermektedir: Enterprise Systems, BT Hizmetleri ve Dağıtım. Enterprise Systems; Çok Uluslu Şirketlere (MNC’ler), yerel hükümetlere ve yerel şirketlere BT altyapısı tasarım, kurulum ve uygulama hizmetleri sağlar. BT hizmetleri, görev açısından kritik operasyonlar ve işler için 7/24 teknik destek de dahil olmak üzere küresel müşterilerin teknik gereksinimlerini karşılamak için kapsamlı teknik destek ve eğitim hizmetleri içerir. VSTECS, Dağıtım iş kolu için ürünleri hızlı ve verimli bir şekilde sunmak üzere köklü ve yüksek verimli bir lojistik ve BT altyapısı kullanır.

VSTECS'in Zorlukları ve İş Birliği Stratejileri

VSTECS ve Huawei, ilk olarak 2013 yılında Çin pazarında iş birliği yapmaya başladı. Bugün VSTECS, Huawei'in ülkedeki önde gelen distribütörlerinden ve temel hizmet ortaklarından biridir. Bu ortaklık, ilk aşamalarda birtakım zorluklarla karşılaştı.

• VSTECS'in bölge ekipleri, Huawei'in iş platformu hakkında bilgi sahibi değildi ve görev ve sorumlulukları konusunda Huawei'in hizmet yöneticilerine danışma ihtiyacı duyuyordu. Bu da hizmet teklif verimliliğini etkiliyordu. Teknik bilgi eksikliği ve hizmet süreçlerinin rasyonalizasyonu gibi sorunlar da iş fırsatlarının rakip distribütörlere kaybedilmesi anlamına geliyordu.

• VSTECS ve Huawei’in bilgi aktarımı ve hizmet süreçlerinin uyarlanması konusundaki iş birliği çabaları ve kararlılığı sayesinde bu ilk sorunlar aşıldı. Zaman içinde her iki taraf da hizmet sunum standartlarını müşterilerin beklentisinin de ötesinde yükseltti.

VSTECS ve Huawei, hizmet iş birliği yoluyla Çin’deki başarılarını sürdürdü. Bu, VSTECS'in bölge ekiplerinin teknik kapasitenin önemini anlamalarına yardımcı oldu. Yalnızca güçlü teknik özelliklere sahip olan ekipler distribütörlerin ve ikinci kademe bayilerinin beğenisini ve bağlılığını kazanarak müşterilerin ürünlere yönelik algısını ve çözümlerin değerini artırabiliyordu. Yerel ve katma değerli teknik hizmetleri kullanarak bayilerin rekabet gücünü artırmalarına ve müşterilerin İşletme ve Bakımla (O&M) ilgili acil sorunlarını etkili bir şekilde tanımlamalarına, İşletme ve Bakımla ilgili zorlukları çözmelerine ve teknik destek sırasında müşteriler için İşletme ve Bakım değerini artırmalarına yardımcı olabileceklerini fark ettiler.

Bu gelişmeleri göz önünde bulunduran VSTECS, 2015 yılında bölgesel hizmet geliştirme stratejisini tamamladı. Şirket, hizmet satış ve sunum özelliklerini geliştirip bayiler için katma değerli hizmetler sunarak Asya Pasifik bölgesinde lider ICT ürün ve teknoloji hizmet sağlayıcısı olmayı amaçlıyor. Bu strateji, hizmet iş kolunun gelecekteki gelişiminin önünü açıyor.

Ayrıca VSTECS, özel iş birliği içerikleri belirleyerek ve Huawei'in bölgesel ekipleriyle düzenli toplantılar programlayarak bölgesel stratejisinin uygulanmasını hızlandırdı. VSTECS, bu toplantılarda hizmet organizasyonu etkileşimini, teslimat süreci uyarlamasını, beceri geliştirme hedefleriyle planlarını ve ortak hizmet satış hedeflerini görüşüyor.

Hizmet Kapasitelerini Geliştirme

Huawei'in politikalarından destek alan VSTECS, 2015 yılında hizmet iş koluna da büyük yatırımlar yaparak teknik özellikler, hizmet platformları, proje teslimi ve bakım hizmetleri bakımından önemli sonuçlar elde etmiştir.

Teknik Kapasiteler: VSTECS, 2015 yılında Huawei Sertifikalı Hizmet İş Ortağı (CSP) oldu ve o tarihten bu yana satış ve teknoloji gibi çeşitli alanlarda teknik yetkinlikler geliştirdi. VSTECS, 2017 yılına kadar 21 sertifika aldı ve veri iletişimi ve kurumsal BT alanlarında Huawei beş yıldızlı CSP oldu.

Hizmet platformu ve laboratuvar ortamı: VSTECS, Huawei'in hizmet teklif platformu hakkında bilgi edindikten sonra hizmet satış ekipleri kurdu ve hizmet yapılandırması ve fiyat teklifini bağımsız olarak tamamlamaya başladı. VSTECS ayrıca bayilere satış desteği ve teknik destek sağlamak için laboratuvarlar kurdu. Bu laboratuvarlarda, ürün eğitimi ve teknik eğitimin yanı sıra bayilerin pazara açılma çabalarında rekabet gücünü artırmak için kavram kanıtlama hizmetleri ve entegre üçüncü taraf uygulamaları ve çözümleri sunmak üzere bayilerle birlikte çalıştılar.

Proje teslimi: VSTECS, Huawei ile birlikte ortak projeler sunma konusunda iş birliği yaparak en iyi uygulamalarını ve profesyonel hizmetlerinin rekabet gücünü artırdı. Örneğin, Çin'in önde gelen İnternet Servis Sağlayıcılarından (ISP) biri için yürütülen bir Asya Pasifik bölgesel projesinde VSTECS ve Huawei'in teknik destek ekibi, zorlukların üstesinden gelerek standartlaştırılmış kurulumun yanı sıra alarm platformu bağlantısı uyguladı. Projenin başarısı, VSTECS'in gelecekteki projeler i için temel teşkil etti. Benzer şekilde, önde gelen bölgesel bir internet şirketi için bir veri merkezi projesinde, VSTECS'in teknik uzmanları, müşterinin cihazları ve uygulamalarına Olağanüstü Durum Kurtarma (DR) mimarisinin entegre edilmesiyle ilgili sorunları çözmek için Huawei'in veri merkezi uzmanlarıyla birlikte çalıştı. Proje tamamlandıktan sonra müşterinin altyapı operasyon direktörü, projeye övgüler yağdırdı.

Bakım ve yönetim hizmetleri: VSTECS, bayiler ve müşteriler için çok tedarikçili bir teknik hizmeti piyasaya sunarak VCTECS'in yerel tedarikçi hizmetlerine yönelik gereksinimlerinin karşılanmasına destek oldu. Bu hizmet, Huawei'in Co-Care hizmet ürününün özelliklerini ve teslimat arabirimini temel alıyordu. VSTECS, müşteri memnuniyeti sağlamak için Huawei dahil birden fazla tedarikçiyle arka arkaya servis sözleşmeleri (örneğin Co-Care) imzalayarak gerekli yedek parçaları ve uzaktan teknik hizmetleri temin etti.

VSTECS teknik hizmet ürünlerinin satış ve teslimat kapasitesinin geliştirilmesi dijitalleşme, uzman tavsiyeleri ve sürekli kapasite gelişimi yoluyla işle ilgili temel zorluklar ele alınarak kâr artışı elde edilmesine yardımcı olmuştur.

MNC Proje Teslimini Kolaylaştırma

VSTECS’in Asya Pasifik bölgesinde birden fazla satış ve hizmet kuruluşu bulunmaktadır. Çok Uluslu Müşterilerin (MNC) artan talebiyle VSTECS ile Huawei arasındaki hizmet iş birliği, 2017 yılında MNC projelerini de kapsamaya başladı. Hatta VSTECS, Huawei'in MNC müşterilerinin hızlı proje teslimat beklentilerini karşılayabilen ilk küresel CSP’si oldu.

Tanınmış bir Avrupa kuruluşunun depolama sistemi projesinde VSTECS, müşterinin yerel bayi ekibiyle iş birliği yaparak Singapur'daki alt şirketine başarılı bir depolama çözümü sunmuştur. VSTECS dört gün içinde teslimat içeriğini uyumlu hâle getirmiş ve teslim tasarımı incelemesi ile onay imzası, depolama sistemi uygulaması ve uygulama entegrasyonunun yanı sıra proje kabulü ve arşivleme işlemlerini tamamlamıştır. Proje, müşterinin hızlı proje teslimi gereksinimlerini karşılamıştır.

VSTECS, MNC projelerinin genişletilmesi ve sunulmasıyla kademeli olarak Çin’den ve Avrupa ülkelerinden distribütörleri içeren bir iş ağı kurmuş ve bunların Asya Pasifik bölgesinde birden fazla MNC projesini başarıyla gerçekleştirmesine yardımcı olmuştur. MNC müşterileri arasında Çin’deki çok sayıda tanınmış ISP ve En Üst Düzey (OTT) kuruluş yer alıyordu.

VSTECS, 2019 yılının sonuna kadar Asya Pasifik bölgesindeki altı ülkede 250’den fazla sertifika aldı. Bu sertifikalar, şirketin bulut bilgi işlem, veri iletişimi, depolama, birleşik iletişim ve video gözetimi gibi çok sayıda teknik alanda ürün ve çözüm sunma kapasitesini kanıtlamaktadır.

Kurulu Sistem Fırsatları Geliştirme

VSTECS, Huawei'in hizmet teşvik programlarına aktif olarak katılır. Hatta hizmet satış ekipleri, Huawei'in kurulu sistem geliştirme iş stratejisini kısa bir süre önce benimsedi ve kurulu sistem yenileme çalışma modunu belirlerken Huawei'in hizmet ekibiyle uyumlu olmayı seçti.

VSTECS, bunu başarmak için Huawei'in kurulu sistem yönetim sistemini kullanarak bayilerin kurulu sistemlerini yönetiyor. Ayrıca, hizmet sözleşmesi yenileme istekliliğinin ve verimliliğinin artırılması için bayilere yapılan çağrı sayısını artırmıştır. Takip edilen bir diğer strateji de Huawei'in hizmet sözleşmesi yenileme ekibiyle iş birliği geliştirmek için çerçeve ve geliştirme süreçleri oluşturmak olmuştur.

Son olarak, VSTECS ekipman kapasitesini, performansını ve kullanım oranını analiz etmek ve müşterilere ürünleri ve çözüm değerini optimize edecek teknoloji güncellemeleri önermek için şirket içi teknik ekiplerle iş birliği yapmıştır.

Kurulu sistem strateji uygulandıktan altı ay sonra, VSTECS distribütör kurulu sistemlerini bağımsız olarak geliştirebilir hale gelmiştir. Sonuç olarak, şirketin hizmet sözleşmesi yenileme performansı yüzde 12’den yüzde 71'e yükselerek hizmet sözleşmesi yenileme işindeki bölgesel hizmet ortakları arasında bir karşılaştırma ölçütü haline gelmiştir.

İş Potansiyelleri

VSTECS, 2020 yılında distribütörler için teknik destek sağlamaya, kurulu sistem sözleşmelerini yenilemeye, MNC projeleri sunmaya, sözleşmeleri yerine getirmeye ve Huawei ile iş birliğini artırmaya devam edecektir.

Bunun için Huawei'in CSP bayilerinin ve müşterilerinin proaktif ve önleyici teknik beceriler geliştirmesine ve Huawei'in eService platformunu kullanarak self servis becerileri kazanmalarına yardımcı olacaktır.

Bu artan iş birliği, ürün ve çözümlerin hizmet gereksinimlerini ve bayilerin hizmet kapasitelerini belirleyerek Huawei'in bir iş birliği hizmeti ürünü olan Destekli Hizmetini tanıtmayı da içerecektir. VSTECS ayrıca Huawei'in uzaktan ve yerinde teknik desteği ile bayilerin mükemmel hizmetler sunmasına ve müşterilerin ürünler ve çözümlerin değerine ilişkin algısını artırmaya yardımcı olacaktır.

0 readers

(0 scores)

Like the story? Give your score.

0/500

Write your comment here.
Submit

0 comments

  More comments

   You have scored successfully.

   You have submitted successfully.

   Evaluation failed.

   Submission failed.

   Please write your comment first.