Arama
  • Üçlü oyun hizmetlerinin sağlanması için güç nakil şebekesinin etkinleştirilmesi

Huawei'in donanımlarını zaten var olan elektrik güç nakil şebekesi odaklı ağa ekleyerek müşterimize temel enerji servisleriyle birlikte tamamen yeni servisler sunmayı başardık. 100 bin hane için fiber optik internet erişimi, telefon ve televizyon servisleri sağlayabiliyoruz ve bu kapasite sayesinde geniş bant dijital müşterilerimizin sayısını yaklaşık olarak 60 bin eve çıkaracağımızı düşünüyoruz.

Arka plan

Energie AG Oberösterreichis (Energie AG), ağırlıklı olarak ülkenin nüfus bakımından üçüncü büyük eyaleti olan Yukarı Avusturya’da faaliyet gösteren ve birden çok kamu hizmeti sunan bir Avusturya şirketidir. 1892 yılından bu yana Energie AG, eyalete ve ayrıca Salzburg, Styria ve Aşağı Avusturya’nın belirli bölgelerine elektrik, doğal gaz, su ve atık toplama hizmetleri sunmaktadır. Müşteri kitlesi, genellikle hanelerden ve Avrupa ekonomisinin bel kemiğini oluşturan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerden (KOBİ’ler) oluşmaktadır.

Energie AG, birkaç yıl önce, daha çok servis sunmak amacıyla elektrik nakil şebekesi odaklı bir ağı yeniden kullanarak temel işini genişletmeye karar verdi. Şirket, son kullanıcılar için telefon, televizyon ve İnternet servislerinin dahil olduğu Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) ile portföyünü genişletmek amacıyla Pasif Optik Ağ (PON) teknolojisine sahip yeni bir altyapı oluşturdu. Başlangıçta yaklaşık 1.000 müşterileri vardı.

Kapıya Kadar Fiber (FTTH) servisinin daha popüler hale gelmesiyle, ellerindeki çözüm giderek artan müşteri kitlesini yeterli ölçüde destekleyemedi. Buna karşılık Energie AG Telekom, en az 50.000 haneye fiber internet bağlantısı sağlamak için tam ölçekli bir FTTH projesi başlatmaya karar verdi. Kapsamlı güvenlik testlerinin ardından, dijital dönüşüm sürecinin Bilişim ve İletişim Teknolojisi (ICT) çözüm sağlayıcısı olarak Huawei’yi tercih ettiler.

Zorluklar

Hedef: Üçlü oyun servisleriyle yeni ve istikrarlı bir büyüme kaynağı

Energie AG, enerji fiyatına bağlı olmayan alternatif ve istikrarlı bir gelir kaynağına ihtiyaç duydu. Şirket, gelir kaynağı yaratmak için ağa bağlı 100 bin haneden yüzde 50 ila 60 daha fazla servis aboneliği elde etmeyi hedefledi.

Energie AG Telekom Genel Müdürü Manfred Litzlbauer, “Birkaç yıl önce, FTTH Avusturya’da çok popüler bir gündem maddesi haline geldi,” diyor ve ekliyor. “Herkes hem politik hem de endüstriyel düzeyde bu teknolojiden bahsediyordu. İnternet sağlayıcısı pazarında büyük bir oyuncu haline gelmek istiyorsak müşterilerimize FTTH tabanlı bir çözüm sunmamız gerekiyordu. Biz de 100 bin haneyi fiber optik altyapımıza bağlamayı öngören bir iş planı geliştirdik.

Energie AG Telekom, müşterilerine Ethernet PON (EPON) tabanlı altyapı üzerinden servis sunuyor olsa da Gigabit ölçeğinde PON (GPON) tabanlı bir altyapı kullanılması bu ağ projesinin yüksek bant genişliği ve çoklu servis güvenliği gereksinimlerini karşılamak için daha uygundu. Bu nedenle, şirket mevcut teknolojisini değiştirmeye karar verdi. Seçilen sağlayıcının en yeni Wi-Fi çözümlerini ve üçlü oyun servislerini (İnternet, telefon ve TV) destekleyebilen yüksek kalitede ve yüksek bant genişliğine sahip Optik Ağ Terminalleri (ONT) sunması gerekiyordu.

Geliştirilen iş planı temelde kırsal bölgelere odaklanmıştı ve dijital dünyanın sınırlarının genişlemesi gibi sosyal bir fayda sağlamaktaydı. Bu yaklaşım Avusturya hükümetinin ve Yukarı Avusturya bölgesel yönetiminin de desteğini kazandı. Avrupa idari makamları projenin belirli bölümlerini AB hibeleriyle finanse ederek bu desteklerini gösterdi.

2. Hedef: Daha fazla servis sağlamak için enerji nakil şebekesi odaklı bir ağın yeniden kullanılması

Energie AG, 6.500 kilometre uzunlukta bir fiber optik ağını işletmektedir. Sundukları çözümler yakın zamana kadar iki grup müşteri ile sınırlıydı: alıcı ve verici istasyonları için fiber ağını kullanan telekomünikasyon şirketleri ve genelde üretim tesislerinde yer alan büyük şirketlere ait işletmeler.

Energie AG için en büyük zorluk, özünde güç vericilerini kontrol etmek için kurulmuş olan güç nakil şebekesi odaklı optik ağını müşterilerine geniş bant internet, telefon ve televizyon erişimi sağlamak amacıyla yeniden kullanmanın bir yolunu bulmaktı.

Energie AG, bu tür bir yatırımın normalde gerektirdiği altyapı hazırlığı ve inşaat maliyetleri için bütçe oluşturma, nitelikli inşaat şirketlerini belirleme ve saha seçimi için topluluklarla işbirliği yapma gibi sorunların yanı sıra sunduğu çözümlerle 100 bin potansiyel müşterinin modern bir ağ kurmasına yardımcı olacak küresel bir iş ortağı bulmak zorundaydı.

Çözüm

Dönüşüm: Enerji şirketinden ISP endüstrisine

Energie AG, Huawei Enterprise’ı proje kapsamında cihaz tedarikçisi ve teknik danışman olarak hareket etmesi için projenin kapsamlı bir iş ortağı olarak seçti. Huawei, teknoloji çözümünü EPON’dan GPON’a yükseltmeyi teklif etti. GPON’un uygulanması EPON’dan daha maliyetli ve zaman alıcı olsa da daha güvenlidir, daha yüksek yukarı bağlantı hızı sunar ve ses-veri-video servisleri için daha uygundur.

Huawei, müşterilerin hanelerine sağlanan ONT’ler gibi erişim istasyonlarından son kullanıcı altyapısına kadar gerekli tüm çözümleri sundu. Huawei, eksiksiz uçtan uca ürün portföyü ile pazardaki tek üreticidir.

Litzlbauer, “Önceliği güvenliğe verdik” diyor ve ekliyor. “Müşterilere ekipman tedarik etmeye karar vermeden önce Huawei’in ekipmanlarının ayrıntılı analizini gerçekleştirmek için projeye üçüncü kişi bir şirket dahil etmemiz gerekti. Tüm ürünler parçalarına ayrıldı, CPU’lar ve depolama sistemleri dışarı alındı, kodları okundu ve değiştirildi ve ardından tekrar içeri alındı. Daha sonra, güvenlik sistemlerindeki potansiyel açıkları bulmak için sistemin nasıl çalıştığını kontrol ettik. Huawei’in cihazları tüm testlerden geçti ve projenin önünde bir engel kalmadı.”

Avantajlar

On binlerce yeni müşteri

Manfred Litzlbauer şunları ifade ediyor: "Huawei'in donanımlarını zaten var olan elektrik güç nakil şebekesi odaklı ağa ekleyerek müşterimize temel enerji servisleriyle birlikte tamamen yeni servisler de sunmayı başardık. 100 bin hane için fiber optik internet erişimi, telefon ve televizyon servisleri sağlayabiliyoruz ve bu kapasite sayesinde geniş bant dijital müşterilerimizin sayısını yaklaşık olarak 60 bin haneye çıkaracağımızı düşünüyoruz”.

GPON teknolojisinin kullanımı, Energie AG’nin minik bir paket içerisinde 100 Mbit/sn İnternet bağlantı hızları sağlamasına olanak tanımaktadır. Energie AG’nin müşterilerin evlerinde kullandığı yüksek kalite ONT, müşteriler kapsama alanını artırmak için harici erişim noktaları kullansalar bile akıllı Wi-Fi çözümlerini destekliyor ve evdeki kablosuz ağ kurulumlarını basitleştiriyor.

Energie AG, Huawei ile birlikteliği sayesinde tamamen otomatik ve şirketin iş sistemine entegre bir sistem oluşturdu. Litzlbauer, sözlerini “Müşteriler servislerimizi önce internet üzerinden sipariş ediyor ve bizden bir set üstü cihaz ile paket satın alıyor. Paketi açtıklarında ve cihazı bağladıklarında her şey otomatik olarak aktive ediliyor. İnternet, TV ve telefon hatları neredeyse anında kullanıma hazır hale geliyor. Bundan daha basiti olamazdı” şeklinde bitiriyor.


Energie AG hakkında

Energie AG Oberösterreich modern ve verimli bir enerji ve servis şirketidir. 1892 yılından bu yana, Energie AG Salzburg, Styria ve Aşağı Avusturya’nın belirli bölgelerinin yanı sıra Yukarı Avusturya’ya enerji sağlıyor.

TOP