Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

Rozwiązanie chmury współpracy badawczo-rozwojowej

Projektowanie wspomagane komputerowo (CAD) i Inżynieria wspomagana komputerowo (CAE) mają szerokie zastosowanie w przemyśle wytwórczym. Strategicznym priorytetem dla klientów z branży produkcyjnej jest rozwój biznesu. Aby to osiągnąć, klienci wykorzystują globalne badania i rozwój (R&D) do ulepszania produktów.

Huawei wspiera cyfrową transformację klientów w branży produkcyjnej, dostarczając rozwiązanie chmurowe do współpracy badawczo-rozwojowej, elastyczną chmurę programistyczną opartą na DevOps oraz zintegrowane rozwiązanie Internetu rzeczy (IoT).

• Chmura współpracy badawczo-rozwojowej poprawia efektywność badań i rozwoju produktów, skraca cykl badawczo-rozwojowy i obniża koszty.

• DevCloud wdraża DevOps, aby umożliwić klientom przyjęcie podejścia samoobsługowego i wdrożenie zwinnego rozwoju, dostosowując się w ten sposób do szybko zmieniającego się rynku usług mobilnych.

• Wiodące w branży rozwiązanie IoT integruje platformy IoT z sieciami IoT, zapewnia przetwarzanie brzegowe, upraszcza zarządzanie terminalami IoT i nie tylko. Dzięki temu klienci mogą skupić się na rozwoju biznesu i usługach mobilnych.

Kluczowe cechy:

• Ujednolicony obszar roboczy upraszcza operacje systemu i aplikacji dzięki automatycznej konfiguracji szablonów, które poprawiają wydajność procesów IT o 30%.

• Infrastruktura wirtualnego pulpitu (VDI) firmy Huawei działa na tym samym poziomie wydajności, co zaawansowana graficzna stacja robocza, co oznacza, że użytkownik może wdrażać partie komputerów stacjonarnych i zarządzać nimi z centrum danych w chmurze. VDI i klaster symulacji są ze sobą połączone za pomocą szybkich sieci, a wyniki symulacji nie muszą już być przesyłane. Dzięki VDI firmy Huawei każdy proces badawczo-rozwojowy jest połączony, a użytkownik może przeprowadzać natychmiastową analizę i optymalizację.

• Współpraca między regionami umożliwia inżynierom z różnych ośrodków badawczo-rozwojowych udostępnianie i pracę w ramach tej samej sesji komputerowej. Efektywność projektowania jest poprawiana dzięki temu, że każdy region ma ten sam wysoki poziom wydajności 3D.

Dowiedz się więcej

  • Ujednolicony obszar roboczy dla CAX

    Programowalne stacje robocze oszczędzają 30% kosztów operacyjnych IT.

  • Płynne dane i procesy

    Zero przenoszenia i natychmiastowa wizualizacja wyników symulacji zwiększają wydajność o 20%.

  • Efektywna współpraca

    Elastyczny rozwój międzyregionalny w pełni odpowiada zglobalizowanym strategiom producentów samochodów.