Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

Czym jest inteligentny kampus Huawei, HiCampus?

W miejscu pracy i zamieszkania kampus leży u podstaw naszego rozwoju gospodarczego i służy nam jako podstawa do zbudowania w pełni inteligentnego świata. Dzisiejsze kampusy mają wciąż rosnące wymagania dotyczące inteligencji, otwartości i innowacji w celu budowania lepszych połączeń między ludźmi, usługami, wiedzą i rzeczami.


Rozwiązanie HiCampus firmy Huawei wykorzystuje platformę cyfrową Horizon i nowe technologie informacyjno-komunikacyjne - takie jak sztuczna inteligencja, duże zbiory danych i chmura - do przekształcania systemów usług kampusu. Rozwiązanie wykorzystuje Wi-Fi 6 (AirEngine), przełączniki (CloudEngine), dostęp całkowicie optyczny (Huawei OptiXaccess i Huawei OptiXstar) oraz inne najnowocześniejsze produkty do oferowania inteligentnych, łatwych w użyciu i szerokopasmowych sieci kampusowych, umożliwiających połączenia między systemami usług i napędzających ciągłą ewolucję aplikacji usługowych kampusu, takich jak kompleksowa ochrona bezpieczeństwa, wygodny dostęp i efektywność energetyczna zarządzania.

Dlaczego warto wybrać Huawei?

 • hicampus why huawei 1

  W pełni bezprzewodowe AirEngine Wi-Fi 6 wspierane przez Huawei 5G

  • Szybkość 10 Gb/s: prędkość przesyłu danych w przypadku Wi-Fi 6 Pro wynosi 10,75 Gb/s i jest to wynik dwukrotnie wyższy od średniej w branży,
  co umożliwia uzyskanie ultraszerokiego zasięgu.

  • 10 ms opóźnienia: technologia roamingu 5G zapewnia płynny roaming w każdej sytuacji, a opóźnienia są o 50% mniejsze niż średnia w branży.

  • 10 minut na naprawę usterek: precyzyjna lokalizacja usterek w ciągu minut, co pozwala na zmniejszenie kosztów związanych z użytkowaniem.

 • hicampus why huawei 2

  W pełni światłowodowe, wyłącznie optyczne, energooszczędne

  • Urządzenia pasywne zastępują urządzenia aktywne, zmniejszając zużycie energii o 30%, a także przestrzeń pomieszczenia na sprzęt i obciążenia okablowania o 50%.

  • Ultraszerokopasmowy rdzeń z przepustowością sześciokrotnie większą niż średnia branżowa.

  • Zunifikowane użytkowanie i utrzymanie: jeden technik wystarczy do utrzymywania całego kampusu.

 • hicampus why huawei 3

  Pełna sztuczna inteligencja od inteligencji jednopunktowej do inteligencji kompleksowej

  • Inteligencja usług: od inteligencji jednopunktowej do inteligencji ogólnej, kieruje doświadczeniem nastawionym na cele, poprawia wydajność użytkowania i umożliwia innowacyjność usług.

  • Inteligencja sieci: od pasywnej reakcji na usterkę do reakcji proaktywnej. W sposób proaktywny lokalizuje usterki, inteligentnie identyfikuje tryby awaryjne oraz ich wpływ, analizuje możliwe przyczyny i przedstawia sugestie naprawy oparte na sieciowym systemie eksperckim ds. użytkowania i utrzymania oraz algorytmy sztucznej inteligencji.

Wideo

Przykłady wdrożeń

Wiadomości i wydarzenia

Dla partnerów

Jeśli jesteś już partnerem, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej materiałów marketingowych.
Kliknij tutaj,  aby odwiedzić strefę partnerską w celu sprawdzenia statusu zapytania, zarządzania zamówieniami, uzyskania wsparcia lub dodatkowych informacji o partnerach Huawei.

EXPAND