Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

Huawei

Doskonały komfort korzystania z sieci Wi-Fi

Uniwersalne rozwiązanie WLAN firmy Huawei doskonale dostosowuje się do różnych scenariuszy, takich jak równoczesny dostęp do dużej liczby terminali, gęsto rozmieszczone pokoje, łączność bezprzewodowa w biurze, Wi-Fi i IoT oraz zewnętrzny zasięg o dużej gęstości. Rozwiązanie zapewnia schematy sieciowe specyficzne dla scenariuszy oraz pełną gamę modeli produktów i jest zgodne ze standardami Wi-Fi 5 i Wi-Fi 6.
  • huawei cloud campus network gartner pc

    CloudCampus Huawei
    otrzymał nagrodę klientów
    Gartner Peer Insights w 2021 r.

Sieć Wi-Fi o wysokiej gęstości

Wzrost liczby terminali wpłynął na popularność bezprzewodowego dostępu do sieci w salach konferencyjnych, centrach multimedialnych, poczekalniach i na stadionach. Duża liczba jednoczesnych użytkowników stanowi wyzwanie dla sieci bezprzewodowych, któremu nie mogą sprostać tradycyjne rozwiązania. W celu rozwiązania tego problemu firma Huawei przeanalizowała wymagania dotyczące terminali oraz charakteru usług w scenariuszach związanych z wysoką gęstością i przedstawiła rozwiązanie dostępu do sieci Wi-Fi o wysokiej gęstości.

Dowiedz się więcej

Więcej produktów

Rozproszona sieć Wi-Fi agile

Od pewnego czasu informatyzacja integruje różne instytucje i branże — szkolnictwo, firmy i przedsiębiorstwa. W środowiskach o dużej liczbie pomieszczeń na niewielkiej przestrzeni, np. w akademikach, hotelach i na oddziałach szpitalnych, tradycyjne wewnętrzne punkty dostępu nie zapewniają odpowiedniego zasięgu i dostępności usług. Po przeprowadzeniu analiz firma Huawei opracowała rozwiązanie rozproszonej sieci agile Wi-Fi spełniające wymagania terminali i charakteru usług w takich scenariuszach.

Dowiedz się więcej

Integracja IoT i sieci Wi-Fi

Internet rzeczy (IoT) umożliwił centrom handlowym, supermarketom i sklepom detalicznym zastosowanie wykorzystujących technologię RFID etykiet towarów (ESL), co obniżyło koszty pracy i ograniczyło liczbę błędów podczas wymiany etykiet ESL. Jednakże nowe sieci IoT powstają niezależnie od sieci Wi-Fi, a węzły są umieszczanie w innych miejscach. Wymaga to znacznych inwestycji w sprzęt i podnosi koszty konserwacji. Firma Huawei opracowała rozwiązanie do integracji IoT i sieci Wi-Fi oparte na uniwersalnej architekturze otwartej sieci. To rozwiązanie umożliwia przesyłanie danych IoT i Wi-Fi przez te same sieci, co obniża łączny koszt posiadania (TCO) o 50%.

Dowiedz się więcej

Lokalizacja sieci WLAN Huawei

Dynamiczny rozwój sieci Wi-Fi i technologii bezprzewodowej o krótkim zasięgu, a także stałe usprawnianie możliwości przetwarzania danych umożliwiły firmom z niemal wszystkich branż świadczenie spersonalizowanych i niestandardowych usług na podstawie lokalizacji odbiorców. W środowiskach wewnętrznych i zewnętrznych firmy świadczą usługi dodatkowe na podstawie dokładnych informacji o lokalizacji użytkowników w celu usprawnienia marketingu, sprzedaży i usług. Rozwiązanie firmy Huawei dotyczące lokalizacji sieci WLAN ułatwia firmom tworzenie sieci usług opartych na lokalizacji, której centralną część stanowi sieć Wi-Fi. Rozwiązanie firmy Huawei integruje algorytmy dla wielu lokalizacji i pozwala firmom na świadczenie usług opartych na lokalizacji z różnym poziomem dokładności. Firma Huawei intensywnie współpracuje z twórcami aplikacji za pośrednictwem otwartych platform, aby umożliwić firmom szybsze przeprowadzenie transformacji cyfrowej.

Dowiedz się więcej

Zarządzanie eSight pełnym cyklem życia sieci WLAN

Z powodu dynamicznego rozwoju technologii Internetowej sieci bezprzewodowe są coraz powszechniejsze w wielu różnych organizacjach i sektorach, np. rządowych, firm, szkół i instytucji finansowych. Jednakże wdrożenie, konserwacja i obsługa sieci bezprzewodowych wiąże się z szeregiem wyzwań. Rozwiązanie Zarządzanie eSight pełnym cyklem życia sieci WLAN firmy Huawei umożliwia eksploatację oraz konserwację sieci przewodowych oraz bezprzewodowych i oferuje sześć najważniejszych funkcji: Planowanie z wizualizacją, trzyetapowe wdrażanie, pełne monitorowanie, diagnostyka jednym kliknięciem, obsługa i utrzymanie na urządzeniach mobilnych oraz otwarta eksploatacja.

Dowiedz się więcej

Dla partnerów

Jeśli jesteś już partnerem, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej materiałów marketingowych.
Kliknij tutaj,  aby odwiedzić strefę partnerską w celu sprawdzenia statusu zapytania, zarządzania zamówieniami, uzyskania wsparcia lub dodatkowych informacji o partnerach Huawei.