Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

Umożliwienie cyfrowej transformacji

Do 2020 roku podłączonych zostanie ponad 50 miliardów terminali i urządzeń, a ponad 50% danych będzie analizowanych, przetwarzanych i przechowywanych na obrzeżach sieci. IoT to rozległy i złożony system, który obejmuje wiele różnych branż i scenariuszy zastosowań. Połączenie i zarządzanie wieloma terminalami oraz analiza i przetwarzanie ogromnych ilości danych w czasie rzeczywistym stwarza duże wyzwania dla przedsiębiorstw, które próbują dokonać cyfrowej transformacji.


Aby sprostać tym wyzwaniom, Huawei oferuje rozwiązanie Edge Computing Internet of Things (EC-IoT), które działa w otwartym ekosystemie, obsługuje różne protokoły i interfejsy branżowe oraz dostosowuje się do wielu branżowych scenariuszy połączeń. Rzeczywiście, możliwości przetwarzania brzegowego i architektura zarządzania chmurą spełniają wymagania dotyczące inteligentnego przetwarzania danych w różnych branżach, pomagając ulepszać usługi publiczne, a także pomagając przedsiębiorstwom w szybkim wprowadzaniu innowacji, zwiększaniu wydajności i jakości produkcji oraz zmniejszaniu kosztów operacyjnych i utrzymania (O&M).

Dlaczego Huawei?

 • open ecology
  Otwarty ekosystem

  Huawei współpracuje przy tworzeniu ekosystemu branżowego z największymi producentami, takimi jak IBM, SAP i GE.

 • 5 leading technology
  Zaawansowane technologie

  Udostępnia proste maszyny wirtualne lub kontenery i aplikację branżową na życzenie oraz ponad 17 protokołów i interfejsów dla różnych scenariuszy.

 • wide range of applications
  Różnorodne scenariusze

  Zastosowania to np. energia elektryczna, produkcja, inteligentne miasta oraz w scenariuszach, gdzie sprzęt montowany jest w pojazdach.

Rozwiązania najwyższej klasy mocy obliczeniowej

 • Rozwiązanie konserwacji predykcyjnej

 • IoT zasilania

EC iot solution 1 0212

Rozwiązanie połączenia windy Huawei wykorzystuje bramy obliczeniowe do lokalnej optymalizacji agregacji i analizy danych z windy w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie umożliwia przewidywanie usterek w czasie rzeczywistym i zarządzanie w chmurze milionami wind, zmniejszając koszty obsługi i utrzymania.

EC iot solution 3

Rozwiązanie Huawei IoT zasilania wykorzystuje innowacyjną szerokopasmową technologię PLC-IoT, aby osiągnąć 100% sukcesu odczytu liczników. Rozwiązanie przyspiesza pobieranie opłat za energię elektryczną dzięki funkcji przedpłaty i zmniejsza straty na linii dzięki dogłębnemu monitorowaniu i analizom. Rozwiązanie to integruje również zarządzanie dystrybucją i zużyciem energii, zwiększając efektywność operacyjną przedsiębiorstw elektroenergetycznych.

 • Rozwiązanie konserwacji predykcyjnej

  EC iot solution 1 0212

  Rozwiązanie połączenia windy Huawei wykorzystuje bramy obliczeniowe do lokalnej optymalizacji agregacji i analizy danych z windy w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie umożliwia przewidywanie usterek w czasie rzeczywistym i zarządzanie w chmurze milionami wind, zmniejszając koszty obsługi i utrzymania.

 • IoT zasilania

  EC iot solution 3

  Rozwiązanie Huawei IoT zasilania wykorzystuje innowacyjną szerokopasmową technologię PLC-IoT, aby osiągnąć 100% sukcesu odczytu liczników. Rozwiązanie przyspiesza pobieranie opłat za energię elektryczną dzięki funkcji przedpłaty i zmniejsza straty na linii dzięki dogłębnemu monitorowaniu i analizom. Rozwiązanie to integruje również zarządzanie dystrybucją i zużyciem energii, zwiększając efektywność operacyjną przedsiębiorstw elektroenergetycznych.

Dla partnerów

Jeśli jesteś już partnerem, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej materiałów marketingowych.
Kliknij tutaj,  aby odwiedzić strefę partnerską w celu sprawdzenia statusu zapytania, zarządzania zamówieniami, uzyskania wsparcia lub dodatkowych informacji o partnerach Huawei.