Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

Rozwiązanie IoT o mocy obliczeniowej najwyższej klasy umożliwia transformację cyfrową branży

Globalna transformacja cyfrowa branży jest źródłem nowej grupy innowacji promujących inteligentne połączenia urządzeń oraz ulepszenia usług branżowych i sposobów działania firm, co wpływa na łańcuch wartości, łańcuch dostaw oraz ekosystem branżowy. Do 2020 roku zostanie połączonych ponad 50 miliardów terminali i urządzeń, a ponad 50 procent danych będzie analizowana, przetwarzana i przechowywana na obrzeżach sieci. Jednakże IoT to duży i złożony system obejmujący wiele różnych branż i scenariuszy aplikacji. Połączenie dużej liczby terminali i zarządzanie nimi oraz analiza i przetwarzanie dużej ilości danych w czasie rzeczywistym mogą utrudnić transformacje cyfrową branży.

Rozwiązanie EC-IoT firmy Huawei zapewnia dużą otwartość, obsługuje szereg protokołów i interfejsów branżowych i można je dostosować do różnych scenariuszy komunikacji branżowej. Wykorzystuje otwartą, najwyższej klasy moc obliczeniową oraz architekturę zarządzania w celu spełnienia wymagań dotyczących inteligentnego przetwarzania danych w różnych branżach. Umożliwia to szybkie wprowadzanie innowacji, podniesienie efektywności produkcji i jakości, zmniejszenie kosztów obsługi i utrzymania oraz usprawnienie świadczenia usług publicznych.

Dlaczego Huawei?

 • open ecology

  Otwarty ekosystem

  Firma Huawei współpracuje przy tworzeniu ekosystemu branżowego z największymi producentami, takimi jak IBM, SAP i GE.

 • 5 leading technology

  Zaawansowane technologie

  Udostępnia proste maszyny wirtualne lub kontenery i aplikację branżową na życzenie oraz ponad 17 protokołów i interfejsów dla różnych scenariuszy.

 • wide range of applications

  Różnorodne scenariusze

  Zastosowania to np. energia elektryczna, produkcja, inteligentne miasta oraz w scenariuszach, gdzie sprzęt montowany jest w pojazdach.

Rozwiązania najwyższej klasy mocy obliczeniowej

 • Rozwiązanie konserwacji zapobiegawczej

 • IoT dla systemów zasilania

EC iot solution 1 0212
Rozwiązanie konserwacji zapobiegawczej

Rozwiązanie firmy Huawei do połączenia wind wykorzystuje bramy o najwyższej klasy mocy obliczeniowej do lokalnej optymalizacji agregacji i analizy danych z wind w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie to umożliwia przewidywanie usterek w czasie rzeczywistym oraz oparte na chmurze scentralizowane zarządzanie milionami wind, zmniejszając koszty obsługi i utrzymania.

EC iot solution 3
IoT dla systemów zasilania

Rozwiązanie IoT dla sieci energetycznych umożliwia automatyczne odczyty liczników elektrycznych za pośrednictwem szerokopasmowej sieci komunikacyjnej po linii zasilania (PLC), zapewniając tym samym doskonałe wyniki. Rozwiązanie przyspiesza pobieranie opłat za energię elektryczną dzięki funkcji przedpłaty i redukuje straty linii dzięki dogłębnemu monitorowaniu i analizie. Rozwiązanie to integruje również zarządzanie dystrybucją mocy i zużyciem energii, zwiększając efektywność operacyjną przedsiębiorstw energetycznych.

 • Rozwiązanie konserwacji zapobiegawczej

  EC iot solution 1 0212
  Rozwiązanie konserwacji zapobiegawczej

  Rozwiązanie firmy Huawei do połączenia wind wykorzystuje bramy o najwyższej klasy mocy obliczeniowej do lokalnej optymalizacji agregacji i analizy danych z wind w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie to umożliwia przewidywanie usterek w czasie rzeczywistym oraz oparte na chmurze scentralizowane zarządzanie milionami wind, zmniejszając koszty obsługi i utrzymania.

 • IoT dla systemów zasilania

  EC iot solution 3
  IoT dla systemów zasilania

  Rozwiązanie IoT dla sieci energetycznych umożliwia automatyczne odczyty liczników elektrycznych za pośrednictwem szerokopasmowej sieci komunikacyjnej po linii zasilania (PLC), zapewniając tym samym doskonałe wyniki. Rozwiązanie przyspiesza pobieranie opłat za energię elektryczną dzięki funkcji przedpłaty i redukuje straty linii dzięki dogłębnemu monitorowaniu i analizie. Rozwiązanie to integruje również zarządzanie dystrybucją mocy i zużyciem energii, zwiększając efektywność operacyjną przedsiębiorstw energetycznych.

Dla partnerów

Jeśli jesteś już partnerem, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej materiałów marketingowych.
Kliknij tutaj,  aby odwiedzić strefę partnerską w celu sprawdzenia statusu zapytania, zarządzania zamówieniami, uzyskania wsparcia lub dodatkowych informacji o partnerach Huawei.

Share link to: