Wyszukaj
  • Przełączniki serii S1700

OPis

  • OPis
  • Cechy
  • Specyfikacje
  • Zasoby
  • Wsparcie techniczne
  • Dla partnerów
S1700

Przełączniki serii S1700

Przełączniki Huawei serii S1700 są idealne dla małych i średnich przedsiębiorstw, kawiarenek internetowych, hoteli, szkół i innych miejsc tego typu. Są łatwe w instalacji i konserwacji, zapewniają szeroki wachlarz usług oraz pomagają klientom budować bezpieczne, niezawodne i wydajne sieci.

W zależności od typu zarządzania przełączniki serii S1700 są klasyfikowane jako przełączniki niezarządzalne, przełączniki sieciowe i przełączniki w pełni zarządzalne.

Przełączniki niezarządzalne działają w technologii Plug and Play i nie wymagają instalacji żadnego oprogramowania. Nie mają żadnych opcji konfiguracyjnych i nie wymagają późniejszego zarządzania. Przełącznikami sieciowymi można zarządzać za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Są łatwe w obsłudze i mają przyjazny graficzny interfejs użytkownika (GUI). Przełączniki w pełni zarządzalne obsługują różne metody zarządzania i konserwacji, takie jak web, SNMP, interfejs wiersza poleceń (obsługiwany przez S1720GFR, S1720GW-E, S1720GWR-E i S1720X-E) i port konsoli (obsługiwany przez S1720GFR). Mają przyjazny graficzny interfejs użytkownika.

Converged Policies

Różne modele

Oferują szeroką gamę niezarządzalnych, sieciowych i w pełni zarządzalnych modeli przełączników, aby zaspokoić potrzeby klientów w różnych okolicznościach.

Energy-Saving Noise-Free Design

Bezgłośna i energooszczędna konstrukcja

Zezwala, aby porty wchodziły w stan bezczynności przy niskim zużyciu energii, co znacznie zmniejsza zużycie energii; Konstrukcja bez wentylatorów zapewni cichą pracę i niskie zużycie energii dla całego urządzenia. Uwaga: Tylko niektóre modele serii S1720 nie mają wentylatorów. Szczegółowe informacje podano w karcie technicznej.

Converged Forwarding

Zabezpieczenia i nieblokujące się przekierowania

Zapewnia wszechstronne funkcje zabezpieczeń, w tym wiele trybów uwierzytelniania, takich jak 802.1X, Portal i adres MAC, a także możliwość przekierowywania pakietów w warstwie 2, aby zapewnić nieblokujące się przekierowywanie pakietów na wszystkich portach.

Specyfikacje¹


Model S1720-10GW-2P-E
S1720-10GW-PWR-2P-E
S1720-28GWR-4P-E
S1720-28GWR-PWR-4P-E
S1720-28GWR-PWR-4TP-E
S1720-28GWR-4X-E
S1720-28GWR-PWR-4X-E
S1720-52GWR-4P-E
S1720-52GWR-PWR-4P-E
S1720-52GWR-4X-E
S1720-52GWR-PWR-4X-E
S1720X-16XWR-E
S1720X-32XWR-E
Zarządzanie
urządzeniem
SNMP
zarządzanie siecią systemu WWW (HTTPS)
klient DHCP
ochrona hasłem użytkownika
przywracenie jednym klawiszem
konfiguracja CLI (S1720GWE, S1720GWR-E, i seria S1720X-XWR-E)
Wydajność przełączania 68 Gb/s seria S1720-28GWR-P/TP: 68 Gb/s
seria S1720-28GWR-X: 168 Gb/s
seria S1720-52GWR-P: 336 Gb/s
S1720-52GWR-X: 336 Gb/s
680 Gb/s
Wydajność przesyłania 15 Mp/s seria S1720-28GWR-P/TP: 42 Mp/s
seria S1720-28GWR-X: 96 Mp/s
seria S1720-52GWR-P: 78 Mp/s
seria S1720-52GWR-X: 132 Mp/s
S1720X-16XWR-E: 240 Mp/s
S1720X-32XWR-E: 252 Mp/s
Porty stałe Downlink: 8 x 10/100/1000 porty elektryczne Base-T
Uplink: 2 x 1000 porty optyczne Base-X
seria S1720-28GWR-P
Downlink: 24 x 10/100/1000 porty elektryczne Base-T
Uplink: 4 x 1000 porty optyczne Base-X
seria S1720-28GWR-TP
Downlink: 24 x 10/100/1000 porty elektryczne Base-T
Uplink: 4 x 1,000 porty optyczne Base-X, z którzy 2 to 10/100/1,000 porty combo Base-T
seria S1720-28GWR-X
Downlink: 24 x 10/100/1000 porty elektryczne Base-T
Uplink: 4 x 10G porty optyczne Base-X
seria S1720-52GWR-P
Downlink: 48 x 10/100/1000 porty elektryczne Base-T
Uplink: 4 x 1000 porty optyczne Base-X
seria S1720-52GWR-X
Downlink: 48 x 10/100/1000 porty elektryczne Base-T
Uplink: 4 x 10G porty optyczne Base-X
S1720X-32XWR-E: 32 x 10G porty optyczne Base-X
Uwaga: Porty mogą być używane zarówno do transmisji w górę, jak i w dół.
Funkcje VLAN 4K VLANs
Port dostępu
Port trunkingu
Port hybrydowy
Zarządzanie VLAN
Głosowy VLAN
Routing IP routing statyczny IPv4 i IPv6
RIP, RIPng i OSPF (seria S1720-E)
Obsługa
urządzenia
Zdalne monitorowanie sieci (RMON)
Dziennik systemu
Ping i traceroute
Wirtualny test kabla (VCT)
Protokół wykrywania warstwy łącza (LLDP)
Model S1720-10GW-2P
S1720-10GW-PWR-2P
S1720-28GWR-4P
S1720-28GWR-PWR-4P
S1720-28GWR-PWR-4TP
S1720-28GWR-4X
S1720-28GWR-PWR-4X
S1720-52GWR-4P
S1720-52GWR-PWR-4P
S1720-52GWR-4X
S1720-52GWR-PWR-4X
S1720X-16XWR S1720X-32XWR
Zarządzanie
urządzeniem
Zarządzanie siecią systemu WWW
klient DHCP client
przywracenie jednym klawiszem
Uwaga: można zaktualizować model S1720 zarządzany przez Internet do modelu zarządzanego przez Internet/SNMP, kupując licencję.
Wydajność przełączania 68 Gb/s seria S1720-28GWR-P/TP: 68 Gb/s
seria S1720-28GWR-X: 168 Gb/s
336 Gb/s 680 Gb/s 680 Gb/s
Wydajność przesyłania 15 Mp/s seria S1720-28GWR-P/TP: 42 Mp/s
seria S1720-28GWR-X: 96 Mp/s
seria S1720-52GWR-P: 78 Mp/s
seria S1720-52GWR-X: 132 Mp/s
240 Mp/s 252 Mp/s
Porty stałe Downlink: 8 x 10/100/1000 porty elektryczne Base-T
Uplink: 2 x 1000 porty optyczne Base-X
seria S1720-28GWR-P
Downlink: 24 x 10/100/1000 porty elektryczne Base-T
Uplink: 4 x 1000 porty optyczne Base-X
seria S1720-28GWR-TP
Downlink: 24 x 10/100/1000 porty elektryczne Base-T
Uplink: 4 x 1000 porty optyczne Base-X, z których 2 to 10/100/1000 porty combo Base-T
seria S1720-28GWR-X
Downlink: 24 x 10/100/1000 porty elektryczne Base-T
Uplink: 4 x 10G porty optyczne Base-X
seria S1720-52GWR-P
Downlink: 48 x 10/100/1000 porty elektryczne Base-T
Uplink: 4 x 1000 porty optyczne Base-X
seria S1720-52GWR-X
Downlink: 48 x 10/100/1000 porty elektryczne Base-T
Uplink: 4 x 10G porty optyczne Base-X
16 x 10G porty optyczne Base-X
Uwaga: Porty mogą być używane zarówno do transmisji w górę, jak i w dół.
32 x 10G porty optyczne Base-X
Uwaga: Porty mogą być używane zarówno do transmisji w górę, jak i w dół.
Funkcje VLAN 256 VLANs (seria S1720: 4K)
Port dostępu
Port trunkingu
Port hybrydowy
Zarzadzanie VLAN
Głos VLAN
Pouting IP routing statyczny IPv4 i IPv6
Obsługa urzadzenia Dziennik systemu
Ping
Wirtualny test kabla (VCT)
Protokół wykrywania warstwy łącza (LLDP)
Model S1700-24-AC S1700-52R-2T2P-AC S1700-16G
S1724G-AC
S1700-24GR
S1700-28GR-4X
S1700-52GR-4X
Wydajność przełączania 4,8 Gb/s 17,6 Gb/s S1700-16G: 32 Gb/s
S1724G-AC: 48 Gb/s
S1700-24GR: 48 Gb/s
S1700-28GR-4X: 168 Gb/s
S1700-52GR-4X: 336 Gb/s
Wydajnośc przesyłania 3,6 Mp/s 13,2 Mp/s S1700-16G: 24 Mp/s
S1724G-AC: 36 Mp/s
S1700-24GR: 36 Mp/s
S1700-28GR-4X: 96 Mp/s
S1700-52GR-4X: 132 Mp/s
Typ portu 100M Uplink i Downlink dostęp 100M, 1000M Uplink GE Uplink i Downlink dostęp 1000M, 10 GE Uplink
Porty stałe 24 x 10/100 porty Base-T
Uwaga: Porty te mogą być używane zarówno do transmisji w górę, jak i w dół.
Downlink: 48 x 10/100 porty Base-T
Uplink: 2 x 10/100/1000 porty Base-T i 2 x 1000 porty optyczne Base-X
S1700-16G: 16 x 10/100/1000 porty Base-T
S1724G-AC: 24 x 10/100/1000 porty Base-T
S1700-24GR: 24 x 10/100/1000 porty Base-T
Uwaga: Porty te mogą być używane zarówno do transmisji w górę, jak i w dół.
S1700-28GR-4X
Downlink: 24 x 10/100/1000 porty Base-T
Uplink: 4 x 10G porty optyczne Base-X
S1700-52GR-4X
Downlink: 48 x 10/100/1000 porty Base-T
Uplink: 4 x 10G porty optyczne Base-X

1. Treść dotyczy tylko regionów poza Chinami kontynentalnymi. Huawei zastrzega sobie prawo do interpretacji oferty.

Zasoby

Technical Support

TOP