Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

Kampus iMaster NCE

iMaster NCE-Campus — system Huawei nowej generacji do zarządzania i kontroli autonomicznej dla sieci kampusowych — integruje funkcje zarządzania, kontroli, analizy i sztucznej inteligencji (AI), zapewniając automatyzację pełnego cyklu życia sieci kampusu. Inteligentne kończenie usterek jest również wdrażane za pomocą analizy dużych zbiorów danych i sztucznej inteligencji. Pomagając przedsiębiorstwom zmniejszyć zarówno wydatki operacyjne (OPEX), jak i koszty operacyjne i konserwacyjne (O&M), iMaster NCE-Campus przyspiesza przechdzenie przedsiębiorstw do chmury i transformację cyfrową dzięki automatycznemu i inteligentnemu zarządzaniu siecią.

Huawei

Specyfikacje

Cechy

Opis

Uproszczone wdrażanie sieciowe

Zapewnia cztery tryby wdrażania PnP: wdrażanie poprzez skanowanie kodów kreskowych oparte na aplikacji, wdrażanie przez DHCP, wdrażanie przez centrum zapytań rejestracji i wdrażanie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Te cztery tryby mają zastosowanie do różnych scenariuszy sieciowych. Dzięki różnorodności trybów wdrażania CloudCampus @ iMaster NCE-Campus może wdrażać planowanie i wdrażanie sieci w oparciu o graficzny interfejs użytkownika, a także może świadczyć usługi sieciowe w ciągu kilku minut. To znacznie upraszcza wdrażanie sieci i skraca okresy budowy sieci.

Automatyczne udostępnianie usług sieci wirtualnej

Obsługuje automatyczne wdrażanie sieci wirtualnej w oparciu o VXLAN, planowanie sieci szkieletowej oparte na graficznym interfejsie użytkownika, konfigurację, udostępnianie i automatyczne wdrażanie sieci oparte na E2E VXLAN. Zapewnia to izolację usług i jedną sieć do wielu celów.

Obsługuje wizualizację konfiguracji usług, konfigurację i monitorowanie sieci wirtualnej w oparciu o topologię oraz zapytania o stan udostępniania usług w czasie rzeczywistym.

Automatycznie ustanawia tunele VXLAN przez BGP EVPN.

Obsługuje scentralizowane i rozproszone rozwiązania bram VXLAN, zapewniając elastyczną rozbudowę i wysoką wydajność.

Zarządzanie konwergentne SD-WAN

Wykorzystanie wirtualnej sieci prywatnej Ethernet (EVPN) i przetwarzanie w chmurze, aby wdrożyć automatyczne wdrażanie usług dzierżawionych linii centrali i oddziałów. Zapewnia zarządzanie usługami dzierżawionymi w chmurze dla przedsiębiorstw, zmniejszenie kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa, a także przyspieszenie usług w chmurze i transformacji cyfrowej.

Automatyczne wdrażanie usług dzierżawy na liniii centrala-oddziały oraz odziały-oddziały: automatyczna konfiguracja wszystkich usług. Obejmują one zasady usług, usługi o wartości dodanej (VAS) i dynamiczne połączenia VPN, upraszczające wdrażanie sieci oddziałów.

Aplikacja przed-doświadczeniem: Agile obsługuje kompleksowe sterowanie ruchem, biorąc pod uwagę przepustowość i jakość łącza.

Obsługa (O&M) oraz wizualizacja ruchu aplikacji w całej sieci: obsługuje wizualizację zarządzania przez aplikację i łącze, wizualizację stanu całej sieci i świadomość stanu sieci w czasie rzeczywistym, poprawiając wydajność O&M.

Zarządzanie wieloma dzierżawcami

Model zarządzania chmurą oparty na fizycznym udostępnianiu i logicznej izolacji. obsługuje zarządzanie wieloma dzierżawcami według roli użytkownika i regionu oraz zapewnia elastyczne zarządzanie oparte na prawach i domenach dla użytkowników korporacyjnych.

Przyjmuje trójpoziomowy model zarządzania: administrator systemu jest odpowiedzialny za zarządzanie na całej platformie oraz za obsługę techniczną. Administrator MSP może tworzyć najemców oraz świadczyć usługi tworzenia i konserwacji sieci dla najemców. Administrator dzierżawy jest odpowiedzialny za wdrożenie i obsługę techniczną sieci lokalnej. Alternatywnie administrator dzierżawy może autoryzować MSP do zarządzania sieciami dzierżawców.

Obsługuje zarządzanie oparte na prawach i domenach. W trójpoziomowym modelu zarządzania administratorzy mogą być ustawiani według roli i lokacji w celu bezpiecznego zarządzania siecią.

Usługi są niewidoczne między najemcami. Dane różnych dzierżawców są izolowane w sposób E2E i rozróżniane za pomocą identyfikatorów dzierżawców w bazie danych. Ponadto tylko odpowiedni administrator dzierżawy może uzyskać dostęp do danych dzierżawy. Zapewnia to najwyższe bezpieczeństwo danych najemców.

Uwierzytelnianie dostępu użytkownika

Wprowadza nowy protokół uwierzytelniania HTTP2.0 i może uwierzytelniać dużą liczbę urządzeń sieciowych i użytkowników przy użyciu różnych trybów uwierzytelniania dostępu. Obejmuje to uwierzytelnianie 802.1X, uwierzytelnianie portalu, uwierzytelnianie za pomocą wiadomości SMS i uwierzytelnianie w mediach społecznościowych. Zapewnia również zasady kontroli dostępu wielu użytkowników, znacznie poprawiając bezpieczeństwo sieci.

użytkownicy oddzieleni od adresów IP, umożliwiając im dostęp do sieci w dowolnym czasie i miejscu, ze spójnymi uprawnieniami. Zapewnia to swobodną mobilność i spójne wrażenia użytkownika, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań dotyczących kontroli uprawnień.

Inteligentna identyfikacja terminala

Wbudowana biblioteka odcisków palców terminala: połączono wiele inteligentnych metod identyfikacji, aby dokładnie zidentyfikować typy terminali. Ogromne terminale IoT są inteligentnie połączone, a zasady są automatycznie dopasowywane i dostarczane, dzięki czemu terminale IoT są typu plug and play.

Inteligentny HQoS

Planowanie HQoS w oparciu o użytkowników i priorytety usług: różne polityki są wdrażane dla różnych użytkowników i aplikacji, zapewniając bardziej wyrafinowaną kontrolę polityki przepustowości i skutecznie zapewniając użytkownikom dostęp.

Intelitentna obsługa (O&M)

Zapewnia monitorowanie sieci oparte na GIS, inspekcję sieci i ocenę stanu w celu monitorowania alarmów urządzeń w czasie rzeczywistym i wykrywania stanu sieci z wyprzedzeniem w celu zapobiegania awariom. Jeśli wystąpi usterka, iMaster NCE-Campus zapewnia liczne metody lokalizacji usterek, aby skutecznie zlokalizować i usunąć usterkę.

Wgląd w doświadczenie w czasie rzeczywistym dla każdej aplikacji każdego użytkownika w każdym obszarze: dzięki funkcji śledzenia błędów, iMaster NCE-Campus szybko i inteligentnie rozróżnia wadliwe urządzenia i analizuje pierwotne przyczyny niskiej jakości.

Ciągle trenowany algorytm sztucznej inteligencji: dzięki proaktywnej identyfikacji problemów, lokalizowaniu usterek w ciągu kilku minut i inteligentnemu przewidywaniu usterek, iMaster NCE-Campus identyfikuje 90% potencjalnych usterek w sieci i zapewnia optymalne sugestie dotyczące ich usunięcia.

Ocena konfliktu kanałów sieci bezprzewodowej w czasie rzeczywistym: iMaster NCE-Campus przeprowadza predykcyjną kalibrację radiową i porównuje zyski przed i po kalibracji, poprawiając wydajność sieci o ponad 50%.

Otwarość możliwości

Zapewnia ponad 170 interfejsów API RESTful dla północy do zarządzania użytkownikami, zarządzania topologią, uwierzytelniania dostępu, konfiguracji usług i monitorowania wydajności. Korzystając z takich interfejsów API, Huawei łączy ręce z ponad 30 partnerami, aby udostępnić ponad 30 aplikacji branżowych dla iMaster NCE-Campus. To znacznie upraszcza integrację z systemami firm trzecich i skraca czas wprowadzenia usług na rynek (TTM).

Dla partnerów

Jeśli jesteś już partnerem, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej materiałów marketingowych.
Kliknij tutaj,  aby odwiedzić strefę partnerską w celu sprawdzenia statusu zapytania, zarządzania zamówieniami, uzyskania wsparcia lub dodatkowych informacji o partnerach Huawei.