Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

Autonomiczny system zarządzania i kontroli sieci iMaster NCE

iMaster NCE to „mózg” sieci Intent-Driven Network (IDN) firmy Huawei. Integruje funkcje zarządzania siecią, kontroli i analizy. iMaster NCE składa się z czterech silników: silnika intencji, silnika automatyzacji, silnika analizy i silnika inteligencji. Silniki współdziałają ze sobą, umożliwiając iMaster NCE dostarczanie otwartych interfejsów API na północ do odbierania zamiarów biznesowych, a także gromadzenia danych sieciowych w czasie rzeczywistym za pomocą telemetrii, tworząc cyfrowego bliźniaka opartego na ujednoliconym modelowaniu danych. iMaster NCE wykorzystuje sztuczną inteligencję i duże zbiory danych do weryfikacji zamiarów biznesowych i wdrażania proaktywnej obsługi i utrzymania sieci fizycznych, wdrażając automatyzację usług opartą na zamiarze. W czasie rzeczywistym bada stan sieci i przeprowadza konserwację predykcyjną. iMaster NCE został zaprojektowany z myślą o takich scenariuszach, jak centra danych, kampusy korporacyjne i sieci przedsiębiorstw, dzięki czemu sieci są prostsze, inteligentniejsze, otwarte i bezpieczne, a także przyspieszają transformację i innowacje usług korporacyjnych.

Wybierz najlepszy kontroler dla swojej firmy

 • Campus ADN Management and Control System

 • Data Center ADN Management and Control System

 • SD-WAN ADN Management and Control System

 • Access ADN Management and Control System

 • Optical ADN Management and Control System

 • WAN ADN Management and Control System

nce campus en

Inteligentna platforma automatyzacji sieci, która integruje funkcje zarządzania, kontroli, analizy i sztucznej inteligencji, zapewniając automatyzację pełnego cyklu życia sieci kampusowych, jednocześnie wdrażając inteligentne kończenie usterek za pomocą analizy dużych zbiorów danych i sztucznej inteligencji.

 • CampusInsight automatycznie zarządza jakością sieci poprzez dynamiczne gromadzenie danych i zapewnia pełny widok całego procesu w celu analizy i określenia błędów przy użyciu sztucznej inteligencji dla aktywnego i przewidywalnego procesu obsługi i utrzymania (O&M).

  Więcej
product en

iMaster NCE-Fabric to platforma automatyzacji i inteligencji sieci, która integruje funkcje zarządzania, kontroli, analizy i sztucznej inteligencji, aby efektywnie przekładać zamiary biznesowe na konfiguracje i zasady dotyczące sieci fizycznej.

 • Inteligentna platforma analiz do sieci centrum danych. W oparciu o telemetrię i technologie analizy danych typu Big Data iMaster NCE-FabricInsight zapewnia analizę powszechnych zastosowań sieciowych i funkcje wizualizacji upraszczające aplikacje i sieci.

  Więcej
iMaster NCE-WAN

iMaster NCE-WAN is an autonomous driving network management and control system that implements network virtualization, centralized policy management, and cloud management for enterprise branch networks.

iMaster NCE FAN

Featuring intelligent O&M and automated management and control, iMaster NCE-FAN enables carriers to improve user experience and troubleshooting efficiency — overhauling the traditional complaint-driven approach to O&M and building next-generation automated access networks.

iMaster NCE T

Featuring real-time resource visualization, agile service provisioning, and automatic network O&M, the iMaster NCE-T meets the network requirements of enterprise private lines and DC interconnection, delivering an innovative service experience while remaining flexible and efficient.

iMaster NCE-IP

A core component of the Huawei IP WAN solution that maximizes the value of networks, with flexible and robust management capabilities, for the rapid deployment and provisioning of VPN services on WANs.

 • Sterownik zwinny-Transport firmy Huawei jest kluczowym komponentem sieci transportowej ewoluującej w kierunku sieci definiowanej programowo (SDN). Można go wykorzystać w sieci szkieletowej, metropolitalnej i korporacyjnej sieci dostępowej. Zapewnia wiele funkcji, takich jak wizualizacja zasobów w czasie rzeczywistym, szybkie dostarczanie usług oraz automatyzacja mechanizmów obsługi i utrzymania sieci. Przyczynia się także do ewolucji sieci transportowych nowej generacji poprzez realizację nowych wymagań w zakresie innowacyjnych usług oraz elastycznych i wydajnych sieci, których wymagają prywatne połączenia firm i połączenia z centrami danych.

  Więcej
 • Campus ADN Management and Control System

  nce campus en

  Inteligentna platforma automatyzacji sieci, która integruje funkcje zarządzania, kontroli, analizy i sztucznej inteligencji, zapewniając automatyzację pełnego cyklu życia sieci kampusowych, jednocześnie wdrażając inteligentne kończenie usterek za pomocą analizy dużych zbiorów danych i sztucznej inteligencji.

  • CampusInsight automatycznie zarządza jakością sieci poprzez dynamiczne gromadzenie danych i zapewnia pełny widok całego procesu w celu analizy i określenia błędów przy użyciu sztucznej inteligencji dla aktywnego i przewidywalnego procesu obsługi i utrzymania (O&M).

   Więcej
 • Data Center ADN Management and Control System

  product en

  iMaster NCE-Fabric to platforma automatyzacji i inteligencji sieci, która integruje funkcje zarządzania, kontroli, analizy i sztucznej inteligencji, aby efektywnie przekładać zamiary biznesowe na konfiguracje i zasady dotyczące sieci fizycznej.

  • Inteligentna platforma analiz do sieci centrum danych. W oparciu o telemetrię i technologie analizy danych typu Big Data iMaster NCE-FabricInsight zapewnia analizę powszechnych zastosowań sieciowych i funkcje wizualizacji upraszczające aplikacje i sieci.

   Więcej
 • SD-WAN ADN Management and Control System

  iMaster NCE-WAN

  iMaster NCE-WAN is an autonomous driving network management and control system that implements network virtualization, centralized policy management, and cloud management for enterprise branch networks.

 • Access ADN Management and Control System

  iMaster NCE FAN

  Featuring intelligent O&M and automated management and control, iMaster NCE-FAN enables carriers to improve user experience and troubleshooting efficiency — overhauling the traditional complaint-driven approach to O&M and building next-generation automated access networks.

 • Optical ADN Management and Control System

  iMaster NCE T

  Featuring real-time resource visualization, agile service provisioning, and automatic network O&M, the iMaster NCE-T meets the network requirements of enterprise private lines and DC interconnection, delivering an innovative service experience while remaining flexible and efficient.

 • WAN ADN Management and Control System

  iMaster NCE-IP

  A core component of the Huawei IP WAN solution that maximizes the value of networks, with flexible and robust management capabilities, for the rapid deployment and provisioning of VPN services on WANs.

  • Sterownik zwinny-Transport firmy Huawei jest kluczowym komponentem sieci transportowej ewoluującej w kierunku sieci definiowanej programowo (SDN). Można go wykorzystać w sieci szkieletowej, metropolitalnej i korporacyjnej sieci dostępowej. Zapewnia wiele funkcji, takich jak wizualizacja zasobów w czasie rzeczywistym, szybkie dostarczanie usług oraz automatyzacja mechanizmów obsługi i utrzymania sieci. Przyczynia się także do ewolucji sieci transportowych nowej generacji poprzez realizację nowych wymagań w zakresie innowacyjnych usług oraz elastycznych i wydajnych sieci, których wymagają prywatne połączenia firm i połączenia z centrami danych.

   Więcej

Dlaczego warto wybrać NCE Huawei?

 • 5 leading technology
  Wiodąca technologia

  Integruje funkcje zarządzania, kontroli i analizy w celu wdrożenia automatyzacji funkcjonalnych usług, uzyskiwania wiedzy o stanie sieci w czasie rzeczywistym i przeprowadzania konserwacji predykcyjnej.

 • 16 extensive commercail maturity
  Zastosowanie komercyjne na całym świecie

  Wdrożone w ponad 120 krajach na całym świecie i szeroko stosowane przez ponad 190 firm z listy Fortune Global 500 oraz w ponad 2800 centrach danych.

 • Laser Light Compensation
  Otwarty ekosystem

  Łączy się z zewnętrznymi dostawcami i platformami, by zbudować zrównoważony ekosystem przemysłu, dzięki wspólnej innowacji z ponad 30 przedsiębiorstwami o światowej renomie.

Wybierz najlepsze rozwiązanie

 • 0103

  Rozwiązanie dla firmowej sieci kampusowej

  W rozwiązaniu CloudCampus firmy Huawei, idealnym dla firmowych sieci kampusowych, zastosowano nową koncepcję sieci realizującej określone cele (IDN). Dzięki wprowadzeniu technologii analizy Big Data i sztucznej inteligencji do chmury oraz wdrożeniom sieci SDN rozwiązanie CloudCampus firmy Huawei ułatwia firmom tworzenie przyszłościowych sieci, które działają inteligentnie, są proste, bezpieczne i otwarte.

 • 0203

  Inteligentne SD-WAN

  Zbuduj wydajne sieci SD-WAN dzięki rozwiązaniu CloudWAN firmy Huawei, które przewyższa poprzednika, zapewniając wydajność wyższą od średniej w branży. Połącz swoje oddziały z CloudWAN, aby osiągnąć optymalne wrażenia, elastyczną sieć i uproszczoną obsługę.

 • 0303

  Rozwiązanie CloudFabric sieci centrum danych w chmurze

  Rozwiązanie współpracuje z kontrolerem zwinnym Huawei, aby zapewnić klientom sieci centrów danych nowej generacji, które wykorzystują technologię SDN do wdrożenia szybkiego i elastycznego projektowania rozwiązań, automatycznego wdrażania sieci i inteligentnej obsługi i utrzymania sieci.

Dla partnerów

Jeśli jesteś już partnerem, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej materiałów marketingowych.
Kliknij tutaj,  aby odwiedzić strefę partnerską w celu sprawdzenia statusu zapytania, zarządzania zamówieniami, uzyskania wsparcia lub dodatkowych informacji o partnerach Huawei.