Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

Huawei debiutuje z kompleksowym centrum danych w regionie Azji i Pacyfiku

2022/05/19

[Singapur, 19 maja 2022 r.] „Szybkie, niezawodne i ekologiczne centrum danych” to zorganizowane przez Huawei forum podczas Konferencji Cyfrowej Innowacji APAC Huawei 2022 dla omówienia, w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą budować centra danych nowej generacji w gospodarce cyfrowej, aby sprostać wyzwaniom, jak szybki wzrost ilości danych, ochrona danych i niskoemisyjność. Forum to przyciągnęło ponad 500 klientów i partnerów z różnych branż i krajów regionu Azji i Pacyfiku.

W przemówieniu otwierającym Aaron Wang, Starszy wiceprezes Huawei EBG Azji i Pacyfiku, powiedział, że w gospodarce cyfrowej dane są jedną z podstawowych przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw. W związku z tym centra danych odgrywają kluczową rolę w pomaganiu przedsiębiorstwom w przejściu na technologię cyfrową. Do 2030 r. ilość danych wzrośnie 30-krotnie i wejdzie w erę YB, przedsiębiorstwa napotkają ogromne wyzwania w zakresie zarządzania danymi i wzajemnych połączeń, jednocześnie próbując obniżyć emisje dwutlenku węgla.

Aaron Wang podczas przemówienia otwierającego

Profesor LEE Poh Seng (PS LEE), Dyrektor wykonawczy Instytutu Studiów Energetycznych na Narodowym Uniwersytecie Singapuru, podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat trendów i wyzwań w centrach danych w regionie Azji i Pacyfiku. Zauważył, że zrównoważony rozwój centrów danych jest jedną z kluczowych kwestii, wymagającą skutecznego systemu raportowania zrównoważonego rozwoju, aby właściwie wspierać cele neutralności węglowej. Podkreślił również potrzebę odpowiednich standardów branżowych. Wyjaśnił, że średnio centra danych w regionie Azji i Pacyfiku mają stosunkowo wysoką efektywność zużycia energii (PUE) wynoszącą 1,69, powyżej średniej światowej wynoszącej 1,59. Dlatego należy zrobić więcej i jedną z możliwych strategii jest wprowadzenie technologii chłodzenia cieczą. Podsumowując, przedstawił cztery kluczowe czynniki w rozwoju nowych centrów danych: przyspieszenie usług, zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo danych i innowacyjność.

Profeor LEE Poh Seng podczas swgo przemówienia

W części dotyczącej innowacji IT Bill Raftery, Starszy ekspert ds. pamięci masowych z Futurewei, zaprezentował rozwiązanie flash OceanStor Huawei, które wykorzystuje technologię flash-to-flash-to-anything (F2F2X), aby pomóc klientom przyspieszyć transakcje produkcyjne, analizować wysokowydajne kopie zapasowe i odzyskiwanie danych w czasie rzeczywistym oraz w inny sposób wprowadzać innowacje. W szczególności wspomniał o wyjątkowych zaletach szerokiej gamy produktów Huawei. Na przykład rozwiązanie NOF+ dla sieci pamięci masowej i sieci IP zastępuje konwencjonalną sieć FC, a rozwiązanie SOCC dla sieci pamięci masowej i sieci optycznych umożliwia szybkie przełączanie awaryjne między centrami danych w ciągu kilku sekund. Innowacje te są ściśle związane z ciągłymi inwestycjami Huawei w badania i rozwój w dziedzinie ICT.

W części dotyczącej innowacji sieciowych, opartej na badaniu zleconym firmie konsultingowej firmy Forrester, chociaż wielu decydentów zaczęło eksperymentować z częściowo lub w pełni wdrożoną automatyzacją DCN w swoich przedsiębiorstwach, nadal istnieją pewne nieporozumienia dotyczące tego procesu. Poziom dojrzałości jest również niski w warunkach wielu chmur i wielu dostawców. Decydenci muszą wprowadzać nowe technologie, narzędzia, procesy, a także zintegrowane aplikacje i rozwiązania O&M, aby osiągnąć wyższy poziom automatyzacji.

Philip Lai, Główny architekt centrów danych w Huawei, wprowadza wiele rozwiązań, takich jak sieć autonomicznej jazdy L3.5 (ADN) i połączenie centrum danych transmisji WDM (DC OptiX). Wykorzystuje zaawansowane technologie, takie jak sztuczna inteligencja, do tworzenia inteligentnej łączności, wdrażania samoorganizacji sieci, naprawy i optymalizacji. Ostatecznie działania te prowadzą do uproszczenia architektury sieci, wysokiej wydajności, inteligentnej obsługi i utrzymania oraz redukcji kosztów.

W części dotyczącej zielonych centrów danych Sun Xiaofeng, Wiceprezes ds. zasilania cyfrowego Huawei, przedstawił uproszczone, ekologiczne, inteligentne i bezpieczne rozwiązanie infrastruktury centrum danych nowej generacji. Nowe rozwiązanie łączy w sobie kilka innowacji, w tym zrekonstruowaną architekturę, kontrolę temperatury, obsługę i utrzymanie oraz zasilanie. FusionDC Huawei wykorzystuje wstępnie skonfigurowane moduły do ​​wdrażania DC na dużą skalę w ciągu zaledwie sześciu do dziewięciu miesięcy, redukując emisję dwutlenku węgla o 90%. W przypadku małych i średnich DC Huawei FusionModule przyjmuje modułowy i inteligentny model, aby zapewnić wysoką integrację, plug-and-play oraz zdalną, scentralizowaną obsługę i utrzymanie.

Huawei będzie nadal wprowadzać innowacje, koncentrując się na konwergencji oprogramowania i sprzętu, a także współpracy między produktami i domenami. Będziemy dążyć do dostarczania wiodących w branży szybkich, niezawodnych i ekologicznych rozwiązań dla centrów danych typu pełnego stosu, współpracować z partnerami, aby pomóc przedsiębiorstwom w osiągnięciu cyfrowej transformacji i wykorzystaniu możliwości w erze cyfrowej.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy odwiedzić: https://www.huawei.com/pl/events/apac-digital-innovation-2022