Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

Huawei organizuje Szczyt Energetyczny — energia cyfrowa napędza erę niskiej emisji dwutlenku węgla

2021/09/23

[Shenzhen, Chiny, 23 września 2021 r.] Huawei był gospodarzem Szczytu Energetycznego online, który odbył się w ramach HUAWEI CONNECT 2021 i którego tematem było: „Energia cyfrowa napędza erę niskiej emisji dwutlenku węgla”. Podczas szczytu klienci i partnerzy dyskutowali o najlepszych praktykach w zakresie wykorzystania nowych technologii w celu przejścia branży energetycznej w kierunku neutralności węglowej. Huawei opublikował również Białą księgę dotyczącą globalnej transformacji energetycznej i rozwoju bezemisyjnego oraz podzielił się swoją strategią Energy Trans-Cube.

Energy Trans-Cube, tworząc nową wartość dla przemysłu

Po podpisaniu porozumienia paryskiego w 2015 r. więcej krajów niż kiedykolwiek wcześniej jest zaangażowanych w neutralność węglową i podejmuje pozytywne działania w zakresie zmian klimatycznych. Każdy z nich podąża inną ścieżką, odpowiednią do jego profilu zasobów, energii i środowiska. „Pomimo silnej woli neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla, musimy wziąć pod uwagę trzy wyzwania: ekologiczny i niskoemisyjny rozwój, rozwój gospodarczy oraz bezpieczeństwo i ciągłość dostaw energii. Konwergencja transformacji energetycznej i transformacji cyfrowej utoruje cyfrową drogę do neutralności węglowej” – powiedział David Sun, wiceprezes Huawei Enterprise BG i prezes Globalnej jednostki biznesowej ds. energii. Dodał: „Huawei opracował metodologię Trans-Cube. Zakłada ona, że aby zbliżyć się do inteligentnego systemu energetycznego o zerowej emisji netto i osiągnąć globalny rozwój bezemisyjny, powinniśmy zbudować trzy podstawowe zdolności – transformację o zerowej emisji netto, transformację energetyczną i transformację cyfrową".

David Sun, wiceprezes Huawei Enterprise BG i prezes Globalnej jednostki biznesowej ds. energii, wygłasza przemówienie podczas Szczytu Energetycznego

Pierwsza zdolność – transformacja do zerowej emisji dwutlenku węgla netto – pomoże różnym branżom w zarządzaniu ich aktywami węglowymi i wdrażaniu działań dekarbonizacyjnych odpowiednich do ich konkretnych kontekstów. W trakcie tego procesu przejdą od niskoemisyjnego do prawie zerowej emisji dwutlenku węgla i ostatecznie osiągną neutralność węglową.

Następnie transformacja energetyczna sprawi, że produkcja i zużycie energii będą bardziej niezawodne, bezpieczne i wydajne, przechodząc od jednego scentralizowanego systemu do systemu zdywersyfikowanego, rozproszonego i zintegrowanego. Ostatecznym celem jest osiągnięcie koordynacji wieloenergetycznej i optymalizacja wydajności.

Wreszcie, co nie mniej ważne, jest transformacja cyfrowa, która umożliwi przemysłowi przekształcenie się z opartego na informacjach w cyfrowe, a wreszcie inteligentne. Transformacja cyfrowa, mając u podstaw dane, umożliwi transformację zerową emisji netto i transformację energetyczną.

Trzy podstawowe możliwości bezemisyjnego inteligentnego systemu energetycznego

Publikacja białej księgi – nowe pomysły na prowadzenie w branży

Według Guo Xiaobo, eksperta ds. energii w Deloitte China, neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla oznacza jak najszybszą transformację energetyczną i rozwój bezemisyjny, wykorzystanie większej ilości zasobów odnawialnych, zmianę sposobu korzystania z energii i wykorzystanie nowych technologii w celu zmniejszenia emisji. Na tej podstawie Biała księga dotycząca globalnej transformacji energetycznej i rozwoju zerowej emisji dwutlenku węgla analizuje kluczowe czynniki wpływające na transformację energetyczną i proponuje nowy plan dla sektora energetycznego – budowanie sieci zerowej emisji w inteligentnym systemie energetycznym.

Plan inteligentnego systemu energetycznego o zerowej emisji dwutlenku węgla

Wspomniany system koncentruje się na wzajemnym łączeniu systemów ropy, gazu, energii elektrycznej, ciepła i wodoru i ma na celu uzyskanie bezpiecznej, niezawodnej, wydajnej, opłacalnej i czystej energii. Anthony Hu, główny przedstawiciel ds. transformacji energetycznej (neutralności węglowej), Globalnej jednostki biznesowej ds. energii Huawei Enterprise BG, powiedział: „Architektura inteligentnego systemu energetycznego o zerowej wartości emisji dwutlenku węgla netto połączy system energetyczny, system węglowy i infrastrukturę ICT, a także w końcu połączy przepływy energii, dwutlenku węgla, informacji i wartości. Stopniowo stworzy system z danymi w jego rdzeniu, promując cyfryzację przemysłu energetycznego".

Anthony Hu, główny przedstawiciel ds. transformacji energetycznej (neutralności węglowej), Globalna jednostka biznesowa ds. energii Huawei Enterprise BG

Przenieś dane do baryłki, wykorzystaj inteligencję, aby się rozwijać

Cyfrowa transformacja i inteligentny rozwój przemysłu naftowego i gazowego jest wciąż w powijakach. Według Lv Gongxuna, starszego konsultanta Huawei i byłego dyrektora generalnego China National Corporation for Exploration and Development of Oil and Gas (CNODC), cyfrowa transformacja sygnalizuje cztery możliwości dla branży: przebudowa modeli biznesowych, transformacja modeli zarządzania, innowacyjne modele biznesowe, oraz przyspieszenie transformacji i wzrostu wartości.

Lv Gongxun omówił również wartość chmury dla przemysłu naftowego i gazowego: „Technologie chmury umożliwiają scentralizowane planowanie zasobów informacyjnych, inteligentne zarządzanie i kontrolę, elastyczne udostępnianie, wygodne usługi oraz wysokie bezpieczeństwo i wydajność. Zmienią one istniejące modele biznesowe”.

Lv Gongxun, Starszy konsultant Huawei i były Dyrektor generalny CNODC

Sieci energetyczne to kolejny ważny obszar transformacji energetycznej, szybko ewoluujący wraz z nowymi technologiami. W tym kontekście Felix Chifwaila, Starszy kierownik ds. usług elektrotechnicznych w ZESCO, przedstawił rolę wideo i sztucznej inteligencji w poprawie zdolności obsługi i utrzymania sieci. Na przykład wizualizacja danych kanału prowadzi do mniejszego ryzyka operacyjnego i sprawia, że inspekcja jest 80 razy bardziej wydajna. Wideo i sztuczna inteligencja pomagają również wykrywać potencjalne usterki na czas, pomagając wyeliminować 90% przerw w zasilaniu każdego roku. Posiadanie inteligentnej platformy kontrolnej i aplikacji prowadzi do 30% wydajniejszego reagowania w sytuacjach awaryjnych i konserwacji. Chifwaila zauważył: „ZESCO nie może się doczekać dalszej współpracy z Huawei, pomagającej ZESCO stać się regionalnym centrum zasilania w transformacji cyfrowej”.

Felix Chifwaila, Starszy kierownik usług elektrotechnicznych w ZESCO

Cyfrowa transformacja energetyki ICT i OT

„Jako dostawca usług systemowych technologii operacyjnej (OT), DFE aktywnie współpracuje z dostawcami ICT, w tym z Huawei, aby wzajemnie uzupełniać swoje mocne strony, promować cyfrową transformację energetyczną oraz budować inteligentne i innowacyjne rozwiązania” – powiedział Fang Zhengji, Dyrektor generalny DFE. Wprowadził innowacyjne rozwiązania DFE opracowane z Huawei – Inteligentny System Kontroli Stacji i System Kontroli Automatycznej Linii Przesyłowej. Te dwa rozwiązania, oparte na technologiach DFE i Huawei, pomagają przedsiębiorstwom w dalszej cyfrowej i inteligentnej transformacji.

Fang Zhengji, Dyrektor Generalny DFE, przemawiał na Szczycie Energetycznym

Podobnie jak wiele innych, Huawei zaczynał jako niecyfrowe przedsiębiorstwo rodzime. Oznacza to, że firma zgromadziła duże doświadczenie i wnioski wyciągnięte zarówno z projektów wewnętrznych, jak i praktyk branżowych. Posiada wiedzę z pierwszej ręki na temat wyzwań stojących przed tradycyjnymi przedsiębiorstwami podczas transformacji cyfrowej i utorowała „cyfrową drogę” dla transformacji i rozwoju przemysłu energetycznego.

Huawei jest gospodarzem HUAWEI CONNECT 2021 online od 23 września do 31 października. Tematem tegorocznej imprezy jest Zagłębienie się w świat cyfrowy. Zagłębimy się w praktyczne zastosowanie technologii, takich jak chmura, sztuczna inteligencja i 5G we wszystkich branżach, oraz w jaki sposób mogą one sprawić, że organizacje wszystkich kształtów i rozmiarów będą wydajniejsze, bardziej wszechstronne i ostatecznie bardziej odporne w miarę odradzania się gospodarki. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z naszym lokalnym zespołem lub wejście na stronę https://www.huawei.com/en/events/huaweiconnect

Aby uzyskać więcej informacji na temat Białej księgi dotyczącej globalnej transformacji energetycznej i rozwoju zerowej emisji dwutlenku węgla, prosimy kliknąć: Biała księga dotycząca globalnej transformacji energetycznej i rozwoju zerowej emisji dwutlenku węgla.