Wyszukaj
  • Huawei

    Szpital w Międzyrzeczu wdrożył rozwiązania serwerowo-sieciowe Huawei

Szpital ten nie miał do tej pory zintegrowanego systemu IT, który zapewniałby kompleksową obsługę placówki, zarówno w części medycznej, jak i administracyjnej. Nie było spójnej bazy danych, a także wewnętrznej sieci, gwarantującej szybką i skuteczną komunikację. Ponadto struktura placówki miała charakter bardzo rozproszony, było to 30 wolno stojących budynków. Wskutek tego większość komputerów PC na wyposażeniu szpitala działała samodzielnie.

Potrzeba zintegrowania rozprosznych wydziałów

Miało to negatywny wpływ na sprawne zarządzanie szpitalem w Międzyrzeczu i determinowało potrzebę implementacji zarówno centralnego systemu IT, jak i administracyjnego. Taki stan infrastruktury uniemożliwiał bowiem przekazywanie drogą elektroniczną wrażliwych i poufnych informacji między oddziałami, gabinetami i innymi jednostkami organizacyjnymi, w tym m.in. historii chorób pacjentów i kart szpitalnych.

EFEKTY WDROŻENIA NOWEGO ŚRODOWISKA SERWEROWO-SIECIOWEGO W SZPITALU W MIĘDZYRZECZU:

  • gwarancja niezawodności systemu,
  • skutecznie, centralnie zarządzana infrastruktura teleinformatyczna placówki,
  • optymalizacja administracji i zarządzania infrastrukturą,
  • skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na wizytę,
  • płynny i uproszczony transfer dokumentów i informacji między oddziałami, pacjentami i lekarzami,
  • optymalizacja ogólnego systemu komunikacji szpitala,
  • zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury i przekazywanych danych.
 

Niewydolna infrastruktura IT i administracyjna powodowała, że szpital w Międzyrzeczu borykał się m.in. ze zbyt długim czasem oczekiwania pacjentów na wizytę u specjalisty, utrudnieniami związanymi z nadzorem nad kosztami działaniami umożliwiającymi ich optymalizację, brakiem możliwości konsultacji medycznych ze specjalistami spoza regionu oraz zbyt długim czasem oczekiwania na niezbędne informacjeo pacjencie.

Nowa infrastruktura IT elementem projektu e-zdrowie

Zdecydowano więc o rozpoczęciu projektu E-ZDROWIE. Jego elementem było wdrożenie nowego środowiska serwerowego i sieciowego. Celem było usprawnienie działania administracji i komunikacji w 22 z 30 wolno stojących budynków szpitala. Celem był wzrost efektywności, podniesienie poziomu bezpieczeństwa przechowywanych danych, usprawnienie czasochłonnych procesów - zarówno na tle informatycznym, jak i obsługi pacjenta - wzrost wydajności komunikacji z lekarzami i pacjentami oraz uproszczenie działania administracji.

„W sytuacji, w której większość komputerów używanych przez pracowników szpitala pracuje niezależnie, praktycznie niemożliwe było skuteczne zarządzanie placówką – zarówno od strony administracyjnej, jak i obsługi pacjentów. Ta sytuacja wymagała całkowitej przebudowy systemu i wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań. Nowe środowisko serwerowo-sieciowe to przede wszystkim efektywne zabezpieczenie dokumentów wewnętrznych placówki, ale też ogromne usprawnienie pracy szpitala” – opowiada Łukasz Środa, kierownik Działu IT w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Międzyrzeczu.

Wirtualizacja na serwerach Huawei

Wraz z dostarczeniem niezbędnego sprzętu, przeprowadzono wirtualizację serwerów. W szpitalu w Międzyrzeczu została ona oparta na zakupionym - w ramach tego projektu – rozwiązaniu VMware vSphere Essentials Plus. Umożliwia on optymalną i niezawodną wirtualizację oraz konsolidację obciążeń na dwóch serwerach fizycznych. Zwiększa też wykorzystanie zasobów sprzętowych i obniża koszty funkcjonowania infrastruktury. Główną zaletą wirtualizacji jest bowiem oszczędność energii. Następuje też uproszczenie infrastrukturyIT - zmniejszenie zajmowanej przestrzeni serwerowni oraz potrzebnego wentylowania i chłodzenia.

„Wirtualizacja serwerów zapewniła nam wiele ważnych korzyści, takich jak izolacja, czyli bezpieczna obsługa wielu obciążeń na pojedynczej platformie obliczeniowej oraz możliwość przenoszenia obciążeń, czyli przesuwania ich między różnymi platformami fizycznymi” – opowiada Łukasz Środa. W projekcie tym zastosowano takie rozwiązania, jak macierz dyskową Huawei S2600T o pojemości 22TB, z przeznaczeniem do zastosowań w cloud computing i centrach danych; serwery Huawei RH2288V2; serwer backupowy NAS Huawei N2000; zasilacz awaryjny Huawei UPS5000 o mocy 30 kVA; przełączniki LAN Huawei S5700 odpowiedzialne za dostęp dla urządzeń końcowych i punktów dostępowych WLAN; kontrolery sieci WLAN Huawei AC6005 oraz 80 punktów dostępowych Huawei AP5010DN zainstalowanych wewnątrz budynku, które mogą jednocześnie obsłużyć do 128 użytkowników na jeden Access Point. W projekcie zastosowano zasilanie punktów dostępowych wg standardu PoE (Powerover Ethernet).

Korzyści z wdrożenia

Dzięki wdrożonym rozwiązaniom możliwe było zautomatyzowanie większości procesów, które do tej pory prowadzono w sposób tradycyjny, a tym samym uciążliwy, czasochłonny i mało przyjazny dla użytkowników. „Cała infrastruktura teleinformatyczna szpitala jest teraz zarządzana centralnie. Przekłada się to na efektywność, a także szybkość działania i eliminowania większości problemów IT w znacznie krótszym czasie. Rozwiązania Huawei zastosowane w naszej placówce stwarzają nowe możliwości rozwoju, które wcześniej były niemożliwe do zrealizowania – to ogromny krok naprzód dla nas” – konkluduje Łukasz Środa.

TOP