Wyszukaj
 • Huawei

  Huawei zmodernizował część sieci WAN w PKP Polskich Liniach Kolejowych SA

PKP Polskie Linie Kolejowe SA jest zarządcą narodowej sieci linii kolejowych, która liczy ponad 18,5 tys. kilometrów. Firma jest odpowiedzialna za synchronizację ruchu ponad 6000 pociągów pasażerskich i towarowych uruchamianych każdego dnia przez 82 przewoźników kolejowych. W ciągu roku jest to ponad 2,3 mln przejazdów. PLK odpowiada również za opracowanie i aktualizowanie rozkładu jazdy pociągów w całej Polsce.

Od kilku lat priorytetem PKP Polskich Linii Kolejowych SA jest działalność inwestycyjna, która dotyczy budowy, modernizacji i odtworzenia infrastruktury kolejowej. Nadrzędnym celem przeprowadzanych projektów jest zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego, a także utworzenie zintegrowanego systemu transportu kolejowego w ramach Unii Europejskiej. Dobiegają końca ogromne inwestycje o znaczeniu ogólnopolskim i regionalnym, współfinansowane z funduszy UE i budżetu państwa w perspektywie finansowej 2007-2013. Planowane są kolejne na lata 2014-2020.

PLK jest również w fazie szeroko pojętych zmian optymalizacyjnych. „Technologie IT są najlepszym katalizatorem zmian i optymalizacji. Już dzisiaj w działaniu naszych kluczowych procesów biznesowych, takich jak konstrukcja rozkładu jazdy czy zarządzanie ruchem kolejowym, technologie informatyczne mają niebagatelne znaczenie i dają wielki potencjał do rozwoju usług oraz wprowadzania zmian w całej organizacji” – mówi Rafał Zbiróg, dyrektor Biura Informatyki w PKP Polskich Liniach Kolejowych SA.

ROUTERY HUAWEI AR2240 MAJĄ:

 • pełen routing dynamiczny BGP, OSPF, ISIS, RIP, zarówno dla IPv4, jak i IPv6, oraz routing multicastów PIM-SM, PIM-DM, PIM-SSM;
 • wysoką wydajność, pozwalającą na obsługę usług QoS, bezpieczeństwa czy NAT na łączu o przepustowości do 600 Mb/s;
 • wymienną kartę przełączająco- -zarządzającą, dzięki czemu router ten ma możliwość zwiększenia przepustowości do 20 Gb/s;
 • wbudowane 3 interfejsy WAN Gigabit Ethernet (w tym 2 combo, ze slotem na moduł optyczny SFP);
 • 8 slotów na hot-swapowe karty pozwalające na instalację dodatkowych interfejsów lub karty usług dodatkowych;
 • obudowę umożliwiającą instalację w szafie rack 19”;
 • zasilanie przez 2 redundantne zasilacze hot-swap;
 • port konsolowy RS232 (RJ45);
 • 2 porty USB, które można wykorzystać do podłączenia pamięci flash USB i/lub modemu USB LTE, w celu zrealizowania łączności zapasowej.

„Wsparcie IT dla procesów biznesowych będzie na pewno jeszcze większe. Biznesowe usługi IT (np. zaawansowane rozwiązania zarządzania ruchem) stają się krytyczne dla działania kluczowych procesów w firmie. Stąd też konieczność zapewnienia podstawowych usług infrastrukturalnych, takich jak sieć teleinformatyczna, na najwyższym poziomie” – dodaje.

Modernizacja infrastruktury należącej do PLK objęła także sieć rozległą (WAN) tej spółki. W tym roku dokonano wymiany routerów, które zostały włączone do sieci WAN narodowego zarządcy infrastruktury kolejowej jeszcze w 2006 roku. „Były to już bardzo stare rozwiązania, które coraz częściej się psuły. To był jeden z powodów ich wymiany” – wspomina Tomasz Wanot, Project Manager w Biurze Informatyki PLK. „Chcieliśmy również zapewnić w jednostkach terenowych wysoką dostępność do systemów centralnych, z których one korzystają, i udostępnić nowe funkcje” – dodaje. Projekt zakończono w czerwcu 2015 roku.

Budowa sieci heterogenicznej

Zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych, przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych SA rozpoczęli dialog techniczny z kilkoma dostawcami urządzeń sieciowych. „Chcieliśmy dowiedzieć się, jakie są dostępne rozwiązania oraz które z nich można uruchomić w naszej sieci” – opowiada Tomasz Wanot. „Warto podkreślić jednocześnie, że – zgodniez naszą strategią – chcieliśmy jak największej liczbie obszarów zapewnić rozwiązania konkurencyjne, działające na otwartych standardach, w tym także wykorzystywane rozwiązania sieciowe. Dlatego np. zmigrowaliśmy z protokołu routingu firmy Cisco na protokół BGP (Border Gateway Protocol) podczas rekonfiguracji sieci” – dodaje. Zapewnienie konkurencyjności to też oszczędności 30-40% w porównaniu z zakładanym budżeADVERTORIALtem wynikającym z dialogu technicznego. W przetargu wybrano rozwiązania Huawei AR2240.

Docelowo projekt objął wymianę 80 spośród 300 routerów funkcjonujących w sieciPLK. „Te 80 routerów obsługuje jednak aż 4000 z ok. 6000 pracowników firmy, dla których dostęp do sieci WAN jest krytyczny. Muszą oni bowiem mieć stały dostęp do systemów centralnych Polskich Linii Kolejowych. Odcięcie od sieci wstrzymałoby pracę oddziałów” – wyjaśnia Rafał Zbiróg.

Wykonawcy projektu – konsorcjum firm Qumak i Sevenet, partnerów Huawei – dokonali rekonfiguracji sieci WAN oraz posiadanych i nowo dostarczanych urządzeń sieciowych. Obecnie PLK korzysta z sieci heterogenicznej, w której pracują zarówno urządzenia Huawei, jak i Cisco. Uruchomiono także dynamiczne szyfrowanie połączeń. Szyfrowanie jest realizowane sprzętowo, niezależnie w każdym z 8 rdzeni specjalizowanego procesora, dzięki czemu wydajność szyfrowania realnego ruchu wynosiaż 1 Gb/s.

Gwarancja niezawodności sieci i dostępu do zasobów

Pozostałe 220 routerów znajduje się w mniejszych lokalizacjach, w których pracuje 5-10 pracowników. Większe oddziały, zatrudniające od 100 do 300 osób, wymagają dostępu do kluczowych systemów. Potrzebują więc sprawnej, niezawodnej i bezpiecznej sieci WAN, dlatego routery muszą spełniać ich oczekiwania w tym obszarze. Routery Huawei AR2240 mają architekturę przełączającą o wydajności 80Gb/s, co w przypadku wielu oddziałów firm umożliwia rezygnację ze stosowania dodatkowych przełączników LAN i zastąpienie ich pojedynczym zintegrowanym urządzeniem.

Ze względu na wymaganie wysokiej dostępności sieci w każdym z 34 oddziałów PKP Polskich Linii Kolejowych SA zostały zastosowane po dwa routery Huawei AR2240, pracujące w konfiguracji redundantnej. Jednocześnie zastosowano mechanizm automatycznego ich przełączenia. Podczas testów okazało się, że routery przełączały się bez wpływu na działanie systemów IT. Huawei AR2240 to zaawansowany router klasy Enterprise oferujący wysoką wydajność. Wybierając nowe routery, przedstawiciele PLK chcieli także, aby nowe rozwiązania miały możliwość uruchomienia w przyszłości mechanizmów VoIP, co zagwarantowały routery Huawei AR2240.

Warte podkreślenia jest zwłaszcza połączenie wykorzystywanej w Polskich Liniach Kolejowych technologii Cisco DM VPN z technologią Huawei DSVPN (DynamicSmart VPN). Oba rozwiązania bazują na otwartych standardach NHRP i mGRE, w związku z czym można było zrealizować topologię, w której obecne routery Cisco ASR1000 stanowią węzły centralne, nowe routery Huawei AR2240 większe węzły oddziałowe, a posiadane routery Cisco ISR mniejsze węzły oddziałowe. Rozwiązania Huawei i Cisco bez problemu się ze sobą „dogadują”. Można np. tworzyć tunele pomiędzy routerami obu firm. „Stosujemy to rozwiązanie, ponieważ – ze względu na liczbę prawie 300 lokalizacji w całym kraju – najbardziej efektywnym rozwiązaniem jest właśnie dynamiczny VPN” – twierdzi Tomasz Wanot.

„Co ważne – zwłaszcza z punktu widzenia biznesu – to fakt, że zastosowane rozwiązanie Huawei współpracuje z urządzeniami innych producentów, a to daje w przyszłości większe pole wyboru i negocjacji z producentami”

konkluduje Tomasz Wanot.

Wsparcie zarządzania siecią

Aby zapewnić łatwiejsze zarządzanie urządzeniami sieciowymi Huawei, w Polskich Liniach Kolejowych wdrożono także system Huawei eSight. Monitoruje on i zarządza wszystkimi routerami tego producenta, ale umożliwia również monitoring urządzeń innych producentów, w tym 3Com, Ciscoi HP. „Jest to kompleksowe oprogramowanie pozwalające na zarządzanie i monitorowanienie tylko routerów, ale i innych urządzeń sieciowych bez konieczności – w przeciwieństwie do innych producentów – stosowania dodatkowych narzędzi. eSight umożliwia m.in.automatyczne konfigurowanie urządzeń, definiowanie zadań, obsługę alarmów i monitoring” – mówią przedstawiciele PLK.

TOP