Wyszukaj
  • Huawei

    Dzięki routerom Huawei PKP SA usprawniła dostęp do systemów centralnych w oddziałach

PKP SA powstała 1 stycznia 2001 r. w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Do roku 1989 struktura PKP kilkakrotnie się zmieniała. Finałem tych przemian było uchwalenie 8 września 2000 roku ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”. Właśnie wtedy wyodrębniono PKP SA, które jest właścicielem większości dworców kolejowych w Polsce, a także ponad 22 tys. mieszkań i 100 tys. działek, z czego ok. 10 tys. ma potencjał komercyjny i jest przeznaczone na sprzedaż.

Biznes potrzebował dostępu do systemów centralnych

Od 2 lat trwa centralizacja i restrukturyzacja w PKP SA. Projekt ten jest prowadzony równolegle do modernizacji infrastruktury IT Polskich Kolei Państwowych. W efekcie, mają się poprawić nie tylko finanse, lecz także poziom narzędzi IT wykorzystywanych w spółce. „Od 2 lat prowadzimy modernizację.

KORZYŚCI BIZNESOWE W PROJEKCIE:

  • Ułatwiony dostęp do aplikacji centralnych, w tym systemu SAP ERP.
  • Zwiększenie stabilność łączy, co powoduje wzrost efektywności pracy.
  • Zwiększone bezpieczeństwo dzięki wprowadzeniu centralnego zarządzania, w tym wdrożeniu domeny Active Directory. Wcześniej w PKP było kilkuset użytkowników modemów 3G/LTE, każdy z własnym VPN. Obecnie w każdej lokalizacji jest jeden punkt dostępu.
  • Możliwość świadczenia nowych usług, które nie były wcześniej możliwe. Przykładem jest remontowany Dworzec Bydgoszcz, gdzie w bezpieczny sposób szybko wydzielono sieć Wi-Fi dla pasażerów, m.in. dając im dostęp do informacji o rozkładzie.
  • Możliwość wprowadzania nowych rozwiązań, np. dynamicznego zestawiania VPN.
 

Wymieniamy praktycznie wszystko – od komputerów, poprzez serwery, aż po systemy IT. Budowa korporacyjnych rozwiązań IT to jeden z elementów zapewnienia nowego sposobu zarządzania spółką i Grupą PKP” – mówi Ścibor Łąpieś, dyrektor Departamentu Teleinformatyki w PKP SA.

Jednocześnie zaś dobiega końca – trwająceod 2008 r. – wdrożenie systemu SAP ERP,w tym – wyjątkowe na taką skalę w Polsce –wdrożenie modułu SAP ERP Real Estate dozarządzania wszystkimi nieruchomościami należącymi do PKP SA. W spółce wdrożono również systemy obiegu dokumentów – kancelaryjny oraz silnik BPM, na którym opiera informatyzację kilku procesów. „Coraz więcej osób w PKP SA korzysta z nowych systemów centralnych. Dwa lata temu było to zaledwie kilkadziesiąt osób. Obecnie, poza Warszawą,jest to już 1380 osób” – twierdzi Ścibor Łąpieś.

Idea modernizacji sieci WAN w PKP SAwynika z rodzącej się, coraz bardziej pilnejpotrzeby biznesowej. Projekt miał teżna celu poprawę efektywności kosztowej.„Dostarczając pracownikom nowe komputeryi dostęp do SAP ERP, musieliśmy jednocześnie zapewnić im łączność na odpowiednim poziomie”– wyjaśnia dyrektor Departamentu Teleinformatyki. To był początek budowyw PKP SA sieci WAN z prawdziwego zdarzenia.

Gdy scentralizowano systemy finansowei HR, potrzebne stały się narzędzia pozwalającena dostęp do danych, które dotychczas znajdowały się w centrali. System przepływu faktur i dokumentów HR wymagał zainstalowania w poszczególnych oddziałach i placówkach końcówki systemów. To osoby w „terenie” miały bowiem akceptować faktury, które dotyczyły konkretnych nieruchomości PKP SA. „Ludzie w danej miejscowości lepiej niż w Warszawie wiedzą, co zrobili i czy dana faktura jest zasadna”– dodaje Ścibor Łąpieś.

Routery zastępują modemy 3G/LTE

Początkowo PKP SA stosowała modemy3G/LTE i dla każdego komputera zestawiano niezależny tunel VPN. Ale rozwiązanieto okazało się niewystarczające. Spółka miała bowiem duże problemy z jakością połączeń i utratą pakietów. To powodowało utrudnienia w działaniu aplikacji centralnych, opóźnienia w otwieraniu poszczególnych dokumentów, a w efekcie obniżało produktywność pracowników. Z kolei wszystkie Ośrodki Gospodarowania Nieruchomościami (OGN) PKP SA miały zestawione VPN przez dostawców łączy, na bazie których prowadzona była transmisja. Było to jednak dla spółki rozwiązanie zbyt kosztowne, ponadto firma nie była właścicielem routerów, które wykorzystywano dopołączenia OGN z centralą.

W efekcie PKP SA rozpisała dwa przetargi nadostawę routerów z możliwością zestawiania zarówno połączeń kablowych, jak i bezprzewodowych. Wygrało rozwiązanie bazujące nasprzęcie Huawei, klasy Enterprise. Do PKP SA przekazano już 90 urządzeń (routery HuaweiAR151G). Łącza kablowe dostarcza spółka zależna TK Telekom, a jako backup wykorzystywana jest łączność bezprzewodowa 3G. „Po zakończeniu projektu znacząco wzrosła efektywność pracy, ponieważ nasze systemy centralne działają sprawniej, a pracownicy nie muszą tak długo czekać na uruchomienie aplikacji czy otwarcie dokumentu” – mówi Ścibor Łąpieś.

Szybciej, efektywniej, bezpieczniej

Po zainstalowaniu routerów Huawei możliwe stało się także centralne zarządzane i monitoring całej infrastruktury sieciowej.„Wcześniej nie było to możliwe, bo mieliśmy do czynienia z kilkuset użytkownikami, każdy z własnym VPN. Teraz mamy jeden punkt dostępu. Inna korzyść z instalacji routerów to możliwość podłączenia komputerów pracowników w oddziałach do domen w ActiveDirectory. Ponadto VPN na routerach Huawei pracuje bardzo stabilnie” – wyjaśnia dyrektor Departamentu IT PKP. „O łatwości zarządzania tą infrastrukturą świadczy fakt, że byliśmyw stanie zdalnie, z Warszawy, tak skonfigurować drugą fazę projektu” – zapewnia Ścibor Łąpieś. Rok później odbył się drugi przetarg i teraz instalowanych jest 35 kolejnych routerów w ośrodkach o poziom niżej. Być może będzie kolejny przetarg w związku z postępującą centralizacją w PKP. „Ciągła reorganizacja wymaga jednak adaptacyjnego podejścia do potrzeb firmy. Przykładowo, mamy dziś do czynienia z programem dobrowolnych odejść dla kilkuset osób pracujących w terenie, które w najbliższej przyszłości nie będą już potrzebowały dostępu do systemu SAP i systemów obiegudokumentów” – dodaje.

Dostarczając pracownikom nowe komputery i dostęp do SAP ERP, musieliśmy jednocześnie zapewnić im łączność na odpowiednim poziomie.

Ścibor Łąpieś
dyrektor Departamentu Teleinformatyki w PKP SA

Nowe możliwości w związku z modernizacją IT

Dziś PKP SA myśli także o tym, aby wykorzystać dodatkowe funkcjonalności zakupionych routerów Huawei, w tym np. DynamicSmart VPN. Ważne jest to w perspektywie wydzielenia drugiego ośrodka obliczeniowego przez Polskie Koleje Państwowe. „Jeśli cały ruch miałby skupiać się w jednej serwerowni, stałaby się ona dla nas wąskim gardłem i zagrożeniem. Tym bardziej że na bazie nowej sieci WAN wdrażamy telefonię IP. Wymieniamy stare centrale analogowe. W oddziałach zaś mamy sieci szkieletowe, co ułatwia przejście na telefonię IP. Dodatkowo od teraz zarówno IT, jak i sferą telekomunikacyjną będzie zajmował router na dworcu Bydgoszcz Główna, aby w bezpieczny sposób wydzielić na nim niezależną sieć Wi-Fi dla pasażerów. Wcześniej nie podjąłbym się tego projektu, biorąc pod uwagę fakt, że trwa tam budowa nowego dworca” – dodaje.

Pierwszy przetarg na zakup routerów odbyłsię w lipcu 2013 r. PKP zakupiło wówczas 55 urządzeń dla największych ośrodków. „Zakupiony sprzęt okazał się na tyle efektywny techniczniei kosztowo, że postanowiliśmy uruchomić się ten sam zespół. Transmisja danych i głosu odbywa się przez tę samą sieć i na tych samych routerach” – wyjaśnia Ścibor Łąpieś.

Dynamic Smart VPN pozwala np. na automatyczne przełączenie całej komunikacji na serwerownię zapasową, w przypadku awarii serwerowni podstawowej, i na bezpośrednie połączenia VPN oddział-oddział z pominięciem centrali. Dynamiczne zestawianie VPN zapewni bezpieczne działanienie tylko systemu SAP, lecz także poczty, dostępu do plików i telefonii IP.

„Warto podkreślić ścisłą współpracę z Huawei. Przed wdrożeniem producent zapewnił obecność inżyniera, który wsparł nas w przygotowaniu konfiguracji urządzeń. Wszelkie problemy, które zgłaszamy, są bardzo szybko rozwiązywane, a funkcjonalności opracowanena nasze zlecenie stają się standardem i dołączanesą do oryginalnego firmware routerów Huawei. Pojawiają się również w jego nowych wersjach dostępnych na stronie producenta. Współpraca układa się na tyle dobrze, że zdecydowaliśmy się na zakup serwerówi pamięci masowych Huawei. Przetarg z tym związany niedawno się zakończył” – konkluduje Ścibor Łąpieś.

TOP