This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our privacy policy>Search

Wyszukaj
 • Huawei

  Bank Zachodni WBK wymienia dotychczasowe urządzenia sieciowe na rozwiązania Huawei

Projekt instalacji nowych routerów i przełączników Huawei w naszych placówkach rozpoczął się zimą 2015 roku. Z perspektywy ostatniego pół roku mogę powiedzieć, że wymiana urządzeń sieciowych postępuje bardzo sprawnie i nie miała negatywnego wpływu na funkcjonowanie naszych oddziałów. Dodatkowo nowe rozwiązanie jest bardziej efektywne kosztowo. Jest także lepiej dostosowane do planowanej migracji naszej infrastruktury telekomunikacyjnej do technologii IP. Konsolidacja sieci telekomunikacyjnej i IT to zaś kolejne oszczędności dla naszego banku.

Patryk Nowakowski, CIO w Banku
Zachodnim WBK

Bank Zachodni WBK należy do największych i najbardziej innowacyjnych instytucji finansowych w Polsce. Jest jednym z najszybciej rozwijających się banków na polskim rynku, obsługującym klientów indywidualnych, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz korporacje. BZ WBK oferuje kompleksowe usługi finansowe wspierane przez nowoczesne technologie bankowe. Grupa Banku Zachodniego WBK to także usługi maklerskie, zarządzanie aktywami, funduszami inwestycyjnymi, leasing, faktoring oraz pełna oferta bancassurance. Głównym akcjonariuszem Banku Zachodniego WBK jest Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

KORZYŚCI PO ZAKOŃCZENIU PROJEKTU WYMIANY ROUTERÓW I PRZEŁĄCZNIKÓW NA URZĄDZENIA HUAWEI:

 • jednorodność i unifikacja rozwiązań sieciowych i telefonicznych
 • zwiększenie bezpieczeństwa modernizowanych systemów IT poprzez wdrożenie uwierzytelniania dostępu do sieci
 • spełnienie rekomendacji D w zakresie konieczności posiadania aktualnego wsparcia na eksploatowaną
 • infrastrukturę oddziałową optymalne zarządzanie kosztami usług głosowych, możliwość prowadzenia własnej polityki w tym zakresie
 • długookresowy okres wsparcia urządzeń wraz z prawem do uaktualnienia do nowej wersji
 • oszczędności osiągnięte dzięki rezygnacji z lokalnych łączy ISDN i analogowych central telefonicznych w oddziałach
 

Modernizacja i unowocześnienie infrastruktury sieciowej

Wieloletnie doświadczenie – w połączeniu z innowacyjnym podejściem – pozwala na oferowanie nowoczesnych produktów za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, w tym bankowości mobilnej, oraz jednej z największych w Polsce sieci oddziałów i placówek partnerskich (ok. 800). To właśnie infrastruktura sieciowa w oddziałach BZ WBK jest modernizowana w ramach kontraktu z Huawei. Projekt realizuje firma Talex – jeden z partnerów tego producenta w Polsce.

Powodem rozpoczęcia projektu była m.in. chęć wymiany urządzeń sieciowych, na które wygasło wsparcie techniczne, wycofanie analogowych central telefonicznych z oddziałów oraz zbudowanie jednolitej platformy telefonicznej, którą łatwo można zarządzać. Bank Zachodni WBK zdecydował więc w roku 2015 zakupić nowe rozwiązania.

Projekt modernizacji infrastruktury sieciowej i migracji stacjonarnej telefonii analogowej na telefonię IP zakładał wymianę infrastruktury sieciowej w oddziałach i Centrach Wsparcia Biznesu BZ WBK. Wprowadza też platformę telefonii IP w sieci placówek – wyjaśnia Adam Leoszkiewicz, właściciel biznesowy projektu, Departament Dostarczania Usług IT, Obszar Technologii Informacji w Banku Zachodnim Długoletni okres wsparcia pozwolił uzyskać nam dobrą ofertę od dostawcy. Dzięki realizowanemu z Huawei projektowi spełniamy także rekomendację D w zakresie koniecszności posiadania aktualnego wsparcia na eksploatowaną infrastrukturę oddziałową. Adam Leoszkiewicz, właściciel biznesowy projektu, Departament Dostarczania Usług IT, Obszar Technologii Informacji w Banku Zachodnim WBK. Poza wymaganiami technicznymi – odnoszącymi się do standardów banku – oczekiwaliśmy zunifikowanej platformy, kilkuletniego okresu wsparcia producenta – gwarantującego nam wymianę uszkodzonych urządzeń – oraz uaktualnienia oprogramowania systemowego zakupionych przełączników i routerów – dodaje. W efekcie wybrano ofertę Huawei.

Zakres projektu realizowanego wspólnie z firmami Huawei i Talex obejmuje:

 • dostarczenie sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia migracji na telefonię IP oraz modernizacji infrastruktury sieciowej w BZ WBK,
 • przeprowadzenie procesu migracji telefonii analogowej na telefonię IP w placówkach banku,
 • modernizację infrastruktury sieciowej w oddziałach BZ WBK,
 • wycofanie niewspieranego sprzętu sieciowego,
 • wycofanie kilkuset starych analogowych central telefonicznych PBX.

Długoletni okres wsparcia pozwolił uzyskać nam dobrą ofertę od dostawcy. Dzięki realizowanemu z Huawei projektowi spełniamy także rekomendację D w zakresie konieczności posiadania aktualnego wsparcia na eksploatowaną infrastrukturę oddziałową.

Adam Leoszkiewicz
właściciel biznesowy projektu, Departament Dostarczania Usług
IT, Obszar Technologii Informacji w Banku Zachodnim WBK

Rezygnacja z tradycyjnych łączy na rzecz telefonii IP

Projekt przewiduje instalację nowych urządzeń sieciowych (przełączniki i routery) firmy Huawei w oddziałach banku BZ WBK. Jednocześnie we wszystkich oddziałach wprowadzana jest telefonia IP. W procesie implementacji wspiera nas firma integracyjna Talex, partner Huawei. Do jej zadań należy m.in. instalacja urządzeń w oddziałach oraz walidacja całego rozwiązania. Dotyczy to zarówno urządzeń sieciowych, jak i telefonów IP. Jednocześnie – w trakcie wizyty w oddziale – migrowana jest dotychczasowa numeracja telefoniczna na SIP Trunk operatora. W efekcie likwidowane są lokalne łącza telefoniczne – opowiada Adam Leoszkiewicz.

Co ważne, zastosowane w Banku Zachodnim WBK przełączniki Huawei współpracują z telefonami IP innych producentów, z których korzysta bank. Telefony IP instalowane w Banku Zachodnim WBK zasilane są z przełączników Huawei dzięki technologii PoE (Power over Ethernet). W naszym przypadku zasilanie PoE to standard, nie stosujemy bowiem lokalnych zasilaczy do telefonów IP – mówi Adam Leoszkiewicz. Dodatkową zaletą naszych rozwiązań jest właśnie fakt, że są rozwiązaniami otwartymi i współdziałają z infrastrukturą innych dostawców, w tym np. telefonami IP. Dotyczy to nie tylko sprzętu, ale także i oprogramowania, w tym np. systemu uwierzytelniania dostępu do sieci – dodaje Piotr Głaska, Senior Product Manager w Dziale Enterprise Huawei Polska.

Zapewnienie zgodności z wymogami KNF

Zgodnie z rekomendacją D Komisji Nadzoru Finansowego uwierzytelniane w sieci muszą być nie tylko komputery, ale także wpinane do niej telefony IP. Zapewnienie zgodności z wymogami KNF było dodatkowym elementem realizowanego projektu. Posiadamy standard konfiguracji przełączników sieciowych uwzględniający kontrolę dostępu. W związku ze zmianą platformy sprzętowej na przełączniki Huawei konieczne było wypracowanie szczegółowej konfiguracji przełączników sieciowych. Systemem uwierzytelniania objęte są wszystkie urządzenia w oddziałach – wyjaśnia Adam Leoszkiewicz.

Projekt modernizacji infrastruktury sieciowej w Banku Zachodnim WBK – w oparciu o urządzenia Huawei – zakłada osiągnięcie wymiernych oszczędności. Dotyczą one: rezygnacji z serwisu analogowych central telefonicznych w oddziałach i Centrach Wsparcia Biznesu, rezygnacji z lokalnych łączy ISDN w placówkach dzięki migracji na telefonię IP (ruch głosowy odbywać się będzie tylko poprzez WAN), a także niższej ceny za wsparcie urządzeń sieciowych i telefonii IP. Długoletni okres wsparcia pozwolił uzyskać nam dobrą ofertę od dostawcy. Dzięki realizowanemu z Huawei projektowi spełniamy także rekomendację D w zakresie konieczności posiadania aktualnego wsparcia na eksploatowaną infrastrukturę oddziałową – mówi Adam Leoszkiewicz. „Po zakończeniu projektu BZ WBK będzie miał także jedną z najlepszych platform telefonii IP w Polsce, wręcz książkową” - podsumowuje.

Case Tag : # Poland

TOP