Wyszukaj
  • stc-banner-pc

    Zarządzane Wi-Fi przekształca usługi B2B
    firmy STC

Dzięki rozwiązaniu Huawei CloudCampus firma STC jest dobrze przygotowana do zapewniania wysokiej jakości zarządzanych sieci Wi-Fi większej liczbie klientów. Wstępne oszacowania wskazują, że ta usługa podniesie przychody w segmencie biznesowym firmy STC o ponad pięć procent.

Gdy klienci rządowi i biznesowi przechodzą transformację cyfrową, coraz więcej z nich migruje z biur ze stałym dostępem/LAN do biur bezprzewodowych/Wi-Fi. Po migracji do biura bezprzewodowego klienci B2B są bardziej skłonni zakupić usługi zarządzanej sieci Wi-Fi niż kontynuować eksploatację i utrzymanie własnego modelu sieci. Dzięki temu mogą skupić się bardziej na własnych usługach, kontrolować korporacyjne wydatki IT i wdrażać małonakładową eksploatację.

W tej perspektywie firma Saudi Telecom Company (STC) uruchomiła nową usługę zarządzanej sieci Wi-Fi, rozszerzając konwencjonalne usługi linii dzierżawionych dla instytucji rządowych i biznesowych oraz rozciągając połączenie między urządzeniami klienckimi firmy (CPE) a siecią LAN klientów. Wstępne oszacowania wskazują, że ta usługa podniesie przychody w segmencie biznesowym o ponad pięć procent.

Zarządzanie w chmurze i platformy lokalne do obsługi kampusowej sieci Wi-Fi

Jak większość operatorów firma STC nie chciała oddać klientów biznesowych dostawcy usług w chmurze (CSP). Zamiast tego postanowiła świadczyć więcej usług, w tym usługi dostawy, utrzymania i usługi przemysłowe o wartości dodanej, aby spełnić potrzeby firm i stopniowo zbudować własny ekosystem usług B2B i zwiększyć przychody z aplikacji dla firm przy jednoczesnym wzmocnieniu lokalności klientów. Firma STC przeprowadziła szerokie badania, aby wybrać odpowiedni model działania usług kampusowej sieci Wi-Fi.

Nasz zespół ds. segmentu biznesowego przeanalizował optymalne podejście do trzech etapów oferowania usług zarządzanej sieci Wi-Fi: planowanie sieci, wdrożenie oraz eksploatacja i utrzymanie.

Konwencjonalne planowanie sieci wymaga badań obiektu do jednoznacznego ustalenia ilości wymaganych punktów dostępu (AP) i przełączników, sposobu montażu okablowania i innych informacji tego typu. Wdrożenie usługi wymaga jednoczesnej pracy inżynierów ds. montażu sprzętu i odbioru oprogramowania na obiekcie. Sprzęt musi zostać zamontowany, a następnie inżynierowie ds. odbioru muszą dokonać odbioru oprogramowania przed uruchomieniem usługi. Późniejsza eksploatacja i utrzymanie są jeszcze trudniejsze. Lokalne centrum zarządzania siecią musi rozwiązywać wszelkie problemy. Każdy członek personelu eksploatacji i utrzymania może zajmować się jedynie bardzo ograniczonym zakresem sieci i zwykła awaria u klienta może wymagać dwóch lub trzech dni na rozwiązanie na obiekcie. Głównym problemem konwencjonalnego procesu jest wysoki koszt i niska efektywność. Jest to główny powód, dla którego większość operatorów nie oferuje usług zarządzanej sieci Wi-Fi.

Dlatego kluczem do możliwości oferowania usług zarządzanej sieci Wi-Fi jest centralne, obejmujące wielu usługodawców zarządzanie w chmurze poprzez szereg narzędzi w chmurze, które zwiększają efektywność. Po pierwsze, planowanie sieci w chmurze ma zasadnicze znaczenie. Klienci biznesowi muszą tylko przesłać mapę sieci, a centrum eksploatacji i utrzymania może zaplanować przyszłą instalację projektu. Model ZTP wdrożenia i odbioru także jest ważny. Tylko inżynierowie ds. instalacji sprzętu muszą znaleźć się w lokalizacji projektu, aby wykonać zaopatrzenie usługi i odbiór projektu. Wspierany przez szereg narzędzi w chmurze późniejszy proces eksploatacji i utrzymania jest najważniejszym zadaniem. W rzeczywistości 80 procent problemów z siecią jest rozwiązywane w zdalnym centrum zarządzania siecią.

Otwarta platforma w chmurze może pomóc firmom w przetwarzaniu danych, co jest usługą o wartości dodanej dla klientów biznesowych w ramach dodatkowej sprzedaży. Właśnie w tym leży wartość i przewaga usług zarządzanych, które pomagają firmie STC w utrzymaniu klientów biznesowych. Aby to działało, kluczem jest wdrożenie lokalne platformy w chmurze. Dlatego firma STC postanowiła zbudować własną platformę w chmurze i świadczyć wysokiej jakości usługi zarządzanej sieci Wi-Fi klientom biznesowym.

Huawei CloudCampus

Firma STC prowadziła testy wydajności i rywalizację przez 10 miesięcy, testując różne wiodące platformy w chmurze, oceniając ich funkcje, użyteczność i zgodność z wymaganiami firmy STC. Firma STC ostatecznie wybrała rozwiązanie Huawei CloudCampus. Dwa lata temu firma STC wdrożyła rozwiązanie w centrach danych STC i oficjalnie uruchomiła usługi zarządzanej sieci Wi-Fi.

Firma STC odkryła, że aplikacja mobilna eksploatacji i utrzymania oraz szeroka gama produktów oferowanych przez rozwiązanie CloudCampus są przydatne pod względem usług zarządzanej kampusowej sieci Wi-Fi.

Dzięki aplikacji mobilnej klienci biznesowi i inżynierowie ds. eksploatacji i utrzymania firmy STC mogą prowadzić eksploatację i utrzymanie sieci w dowolnym czasie i miejscu. Samoobsługa w zakresie eksploatacji i utrzymania dla klientów biznesowych pomaga odfiltrować co najmniej 30 procent obciążenia roboczego eksploatacji i utrzymania, co znacząco zmniejsza obciążenie centrum eksploatacji i utrzymania. Tymczasem platforma zarządzania w chmurze zapewnia widoczność w czasie rzeczywistym wydajności sieci klienta i wydajności aplikacji. Platforma wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI), aby dokładnie prognozować trendy w wydajności sieci i automatycznie naprawiać typowe awarie, takie jak zakłócenia widma i pogorszenie środowiska użytkownika sieci Wi-Fi, celując bezpośrednio w przyczyny źródłowe awarii dla każdego użytkownika i usługi, co gwarantuje wysoką jakość sieci Wi-Fi. Ma to kluczowe znaczenie, ponieważ po uruchomieniu usługi firma STC była w stanie utrzymać zespół ds. eksploatacji i utrzymania w takiej samej wielkości jak dwa lata wcześniej pomimo dodania całej gamy zadań zarządzania sieciami instytucji rządowych i biznesowych.

Ponadto firma STC wymaga szeregu produktów dla różnych scenariuszy pokrycia Wi-Fi, a także scenariuszy biur wewnętrznych, w tym scenariuszy wysokiej gęstości pokrycia, takie jak sale lekcyjne, stadiony, szpitale i akademiki. Możliwość obsługi całej gamy scenariuszy pomogła firmie STC zdobyć więcej projektów klientów rządowych i biznesowych.

Przykładem jest projekt dla Ministerstwa Zdrowia (MZ) Arabii Saudyjskiej. MZ obejmuje 15 podwydziałów, w tym nadzór nad opieką zdrowotną i lekami, krajowe instytucje opieki zdrowotnej, ponad 2000 klinik podstawowej opieki zdrowotnej i ponad 250 dużych szpitali. MZ potrzebowało operatora, który byłby w stanie zarządzać krajowymi sieciami szpitali i klinik przy użyciu ujednoliconej platformy, a także zapewnić usługi hostingu sieciowego.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji medycznych w kraju MZ wymagało, aby przechowywanie w chmurze danych opieki zdrowotnej i zarządzania siecią nie mogło przekraczać granic.

Dzięki platformie CloudCampus wdrożonej w centrach danych STC firma STC pomyślnie wykonała wdrożenie i odbiór sieci w ponad 250 klinik w pierwszej fazie projektu MZ w zaledwie cztery miesiące bez konieczności zwiększania liczby personelu ds. eksploatacji i utrzymania.

W jednej klinice w Rijadzie inżynierowie centrum eksploatacji i utrzymania byli w stanie wykonać planowanie i wstępną konfigurację sieci na platformie w chmurze w ciągu pięciu minut, na podstawie planów pomieszczeń klinki i szczegółowych projektów przekazanych przez MZ. Po zakończeniu konfiguracji inżynierowie ds. instalacji przywieźli punkty dostępu i przełączniki sieci LAN do kliniki. Wykonali wszystkie prace w ciągu trzech godzin, z uwzględnieniem okablowania na podstawie planów, instalacji i włączenia zasilania urządzeń i skanowania adresów MAC i numerów seryjnych przy użyciu aplikacji do zarządzania w chmurze. Ostatecznie firma STC była w stanie zredukować koszt kompleksowej dostawy sieci o co najmniej 30 procent.

Dzięki płynnej dostawie pierwszej fazy projektu i zaletom platformy w zakresie redukcji kosztów firma STC zdobyła projekty usług zarządzanej sieci Wi-Fi dla ponad 800 klinik i szpitali w fazie drugiej, co stanowiło ponad 50 procent wszystkich projektów. Do chwili obecnej projekty te są pomyślnie dostarczane i wdrażane komercyjnie.

Usługi zarządzanej sieci Wi-Fi + linie dzierżawione sprzyjają dalszemu rozwojowi

Wzmocniona rozwiązaniem CloudCampus i dużą bazą klientów rządowych i biznesowych firma STC pomyślnie sprzedaje usługi zarządzanej sieci Wi-Fi i linie dzierżawione w konkurencyjnej ofercie. Co ważniejsze, nasza własna platforma zarządzania w chmurze stanowi fizyczny fundament dla zwiększenia oferty usług o wartości dodanej i sprzedaży dodatkowej w celu pełnego wykorzystania wartości klientów biznesowych. Obecnie firma STC jest dobrze przygotowana do zapewnienia wysokiej jakości zarządzanych sieci Wi-Fi większej liczbie klientów biznesowych.

Case Tag : # Saudi Arabia

TOP