Wyszukaj
  • esprit university banner pc

    Uniwersytet Esprit w Tunezji wdraża inteligentną edukację dzięki AirEngine Wi-Fi 6

Nowe oblicze Tunezji

Tunezja jest, bez wątpienia, nową potęgą w regionie Afryki Północnej i zawdzięcza to w znacznej mierze korzyściom wynikającym ze strategii “Tunisia Digital 2020”, która została wdrożona w 2015 r. Rzeczywiście, Tunis — stolica Tunezji — wdrożył już wiele sieci mobilnych 4G+, pierwszych tego rodzaju w Afryce, a teleinformatyka jest priorytetem dla kraju, zarówno jako wektor rozwoju innych sektorów gospodarki, jak i jako dynamiczny sektor, który dojrzał do innowacji i jest otwarty na rynek międzynarodowy. Ogólnie branża teleinformatyczna tworzy ponad 7,5% produktu krajowego brutto (PKB), a transformacja cyfrowa skupiona wokół użytkownika postępuje w wielu branżach, w tym w budowie infrastruktury, e-handlu, e-administracjii e-nauce.

Esprit, wiodący prywatny uniwersytet techniczny w Tunezji, ma ponad 7000 wykładowców i studentów. Co niezwykłe, co roku ponad 15% nowo wykształconych inżynierów w Tunezji kończy uniwersytet Espirit. Jest to jeden z najważniejszych uniwersytetów w kraju, w którym główni dostawcy aktywnie rozwijają ekosystemy teleinformatyczne.

Inteligentny kampus: nowe wyzwanie

Ponieważ skala działalności uniwersytetu Esprit rośnie z roku na rok, urządzenia sieciowe w dotychczasowych budynkach dydaktycznych, salach wykładowych i stadionach szybko stały się przestarzałe, po prostu niezdolne do spełnienia wymagań innowacyjnej edukacji w sieci kampusowej. W celu rozwiązania tego problemu uniwersytet Esprit rozpoczął aktywne wdrażanie strategii “Tunisia Digital 2020” i postanowił zbudować pierwszy inteligentny kampus w kraju. W tym celu uniwersytet Esprit zaplanował wprowadzenie zaawansowanych technologii — takich jak rzeczywistość wirtualna (VR), rzeczywistość rozszerzona (AR) i wideo 4K — w celu stworzenia doskonałego środowiska nauczania w ciągu najbliższych trzech–pięciu lat.

To dążenie do zapewnienia doskonałego środowiska nauczania obciążyło starą sieć Wi-Fi do punktu krytycznego, co jeszcze bardziej wzmocniło pilną potrzebę przebudowy i modernizacji. Uniwersytet Esprit wyraźnie potrzebował bezprzewodowej sieci kampusowej zdolnej do zapewnienia wysokiej gęstości punktów dostępu, pełnego pokrycia i dostępu do wysokiej przepustowości. Ponadto przy względnym braku wysoce wykwalifikowanych specjalistów ds. eksploatacji i utrzymania związanych z uniwersytetem (w porównaniu z firmami prywatnymi) uniwersytet Esprit uznał za priorytet nowoczesną sieć kampusową o wysokiej niezawodności i łatwości eksploatacji i utrzymania.

Wi-Fi 6 wydawało się idealnym rozwiązaniem, które dalece przewyższało Wi-Fi 5 pod względem przepustowości, jednoczesności i opóźnień, dlatego najnowszy standard Wi-Fi był oczywistym wyborem dla uniwersytetu Esprit przy przebudowie bezprzewodowej sieci kampusowej.

Huawei AirEngine Wi-Fi 6 zapewnia optymalne środowisko użytkownika

Po uwzględnieniu wielu czynników, od prawdopodobnej ewolucji technologii WLAN do prognozowanego zwrotu z inwestycji w ciągu pięciu lat, uniwersytet Esprit podjął decyzję o współpracy z firmą Huawei — pionierem w dziedzinie Wi-Fi 6 i kluczowym uczestnikiem rozwoju standardu branżowego — w celu modernizacji i przebudowy sieci kampusowej.

Od 2011 roku firma Huawei była jednym z 16 członków rady Wi-Fi Alliance i jej eksperci zajmowali trzy stanowiska przewodniczących w 13 grupach roboczych 802.11ax. Faktycznie, firma Huawei złożyła ponad 240 efektywnych propozycji, więcej niż którykolwiek inny dostawca urządzeń. W 2017 roku firma Huawei zaprezentowała pierwszy na świecie punkt dostępu Wi-Fi 6 i doprowadziła do wdrożenia komercyjnego na dużą skalę w 2018 r. Zgodnie z raportem o udziale w światowym rynku wewnętrznych punktów dostępu do sieci Wi-Fi 6 — opracowanym przez wiodącą niezależną firmę analityczną i badawczą, Grupę Dell Oro, i obejmującym okres od III kwartału 2018 r. do III kwartału 2019 r. — firma Huawei zajęła pierwsze miejsce na rynku chińskim i na rynku światowym (z wyłączeniem Ameryki Północnej).

Dzięki wyjątkowej innowacyjności i doświadczeniu w zakresie badań i rozwoju firma Huawei pragnie nadal podnosić wydajność technologii Wi-Fi 6 i poprawiać środowisko użytkownika, przekraczając branżowe standardy w zakresie Wi-Fi 6. Technologia Huawei ma następujące zalety:

• Unikalna czteroelementowa inteligentna antena, która umożliwia podążanie sygnału bezprzewodowego za użytkownikami — zwiększa pokrycie sygnału o 20% przy jednoczesnym ograniczeniu zakłóceń sygnału o 15%.

• Unikalna w branży technologia inteligentnego przyspieszania aplikacji SmartRadio, która obsługuje planowanie pakietów w wielu kolejkach, zapobiega przeciążeniom i zmniejsza opóźnienia usług do zaledwie 10 ms. To całkowicie spełnia wymagania usług wrażliwych na opóźnienia, takich jak rzeczywistość rozszerzona (AR), wirtualna (VR) i nauczanie bezprzewodowe, oraz eliminuje zawroty głowy związane z VR.

• Innowacyjna technologia roamingu bezstratnego SmartRadio, która zapewnia optymalne środowisko użytkownika dla kluczowych aplikacji i zapobiega przerwom w transmisji lub zawieszaniu się klatek podczas mobilnych wideokonferencji.

• Zewnętrzny moduł rozszerzeń IoT, który wygodnie i szybko rozszerza obsługę protokołów IoT, takich jak RFID, ZigBee i UWB, umożliwiając integrację wielu sieci.

• Technologia iMaster NCE-CampusInsight, oparta na dużych zbiorach danych i sztucznej inteligencji, prognozuje stan sieci i inteligentnie optymalizuje zasoby bezprzewodowych urządzeń radiowych, zwiększając wydajność sieci o ponad 58%.

W pełni połączony kampus toruje drogę inteligentnej edukacji

Aplikacje do edukacji przez Internet szybko się rozwijają. Sieci kampusów uniwersyteckich muszą się radykalnie zmienić, aby dostosować się do stale zmieniających się potrzeb nowoczesnego nauczania. Inteligentna edukacja stała się rzeczywistością. Coraz powszechniejsze stają się również innowacyjne metody nauczania, takie jak nagrywanie i zdalne nauczanie interaktywne, nauczanie z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości i wirtualne laboratoria. Obsługa tych funkcji wymaga wysokiej wydajności, doskonałej niezawodności i pełnej łączności mobilnej sieci kampusowej. Ta nowa sieć poprawia jakość i efektywność nauczania i badań naukowych, a co ważniejsze, stanowi solidny fundament pod wiele innowacyjnych metod nauczania.

Dzięki wyższej przepustowości, wyższej jednoczesności i niższym opóźnieniom technologia Huawei AirEngine Wi-Fi 6 zapewnia wykładowcom i studentom zupełnie inną jakość sieci kampusowej. Z myślą o przyszłości sieć Wi-Fi 6 można elastycznie i płynnie skalować w celu obsługi różnych nowoczesnych aplikacji do nauczania. Dzięki Wi-Fi 6 uniwersytet Esprit szybko pokonał cyfrową przepaść i nadrobił stratę w zakresie infrastruktury IT do najbardziej renomowanych uniwersytetów na całym świecie, co jeszcze bardziej wzmocniło reputację uniwersytetu Esprit w Tunezji, Afryce Północnej i poza nią.

TOP