Wyszukaj
  • 25-DI-GI

    DI.GI. zwiększa zadowolenie klientów dzięki światowej klasy usługom

W przyszłości firma DI.GI. będzie w dalszym ciągu zwiększała umiejętności techniczne swoich inżynierów, a także poprawiała swoją wydajność, dostarczając rozwiązania Huawei na rynek. Będzie również dalej zapewniać wysokiej jakości wsparcie techniczne dla klientów końcowych oraz dbać o swoją konkurencyjność na rynku.

Wraz z rozwojem transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwach na całym świecie dojrzewają nowe technologie, takie jak przetwarzanie w chmurze, zbiory Big Data i sztuczna inteligencja. W miarę rozwoju tego trendu tradycyjne przedsiębiorstwa teleinformatyczne muszą stawić czoła coraz większym wyzwaniom technicznym, ponieważ ich klienci mają coraz większe wymagania.

Współpraca z firmą Huawei w celu spełnienia wymagań klientów

Firma DI.GI. z siedzibą w Mediolanie od ponad 40 lat działa na włoskim rynku teleinformatycznym jako integrator i obsługuje przedsiębiorstwa różnej wielkości z każdego sektora rynku. W ostatnich latach DI.GI. musiała zmierzyć się z wieloma wyzwaniami natury technicznej i dostosować swoje wielomarkowe i wielopoziomowe produkty i rozwiązania w taki sposób, aby spełniły wysokie wymagania swoich klientów.

Poszukując wsparcia w spełnianiu tych rosnących oczekiwań, w 2013 roku DI.GI. rozpoczęła współpracę z Huawei. Decyzja o współpracy z Huawei została podjęta po szczegółowej ocenie technicznej przeprowadzonej przez zespół ds. rozwiązań infrastrukturalnych DI.GI, który wziął pod uwagę bogate portfolio produktów Huawei oraz ich jakość, innowacyjny charakter jej rozwiązań, powiązane harmonogramy działania oraz możliwości w zakresie wsparcia serwisowego.

Na początku współpracy DI.GI. brakowało jednak całościowego zrozumienia produktów i rozwiązań Huawei. Na swojej ścieżce rozwoju napotkała ona ponadto kilka innych trudności i wyzwań.

Przykładowo, DI.GI nie miała wystarczających możliwości serwisowych w zakresie protokołów internetowych (IP) i IT, aby serwisować produkty Huawei. Jednocześnie poprawy wymagało także zarządzanie jakością w dziale obsługi klienta, ponieważ nie było wytycznych gwarantujących pomyślne wdrażanie projektów.

Niedługo po rozpoczęciu współpracy z Huawei firma DI.GI. zajęła się tymi wyzwaniami. Przykładowo, w 2015 roku wyznaczyła ona swoich inżynierów, którzy mieli wziąć udział w organizowanych przez Huawei kursach IT Career Certification. Jeszcze w tym samym roku DI.GI. zdobyła status 4-gwiazdkowego partnera Certified Service Partner (CSP) Huawei w zakresie produktów IT, co pozwoliło na zacieśnienie więzi partnerskich między obiema firmami i zdobycie większego zaufania klientów.

W latach 2015–2018, podczas wdrażania kilku istotnych projektów IT, inżynierowie DI.GI. otrzymali od swoich klientów wymagania w zakresie rozwoju usług projektowania rozwiązań sieciowych i konfiguracji. Wymagania te przewyższały ówczesne możliwości firmy.

Aby spełnić te nowe wymagania, DI.GI. skupiła się na zdobywaniu certyfikacji z zakresu produktów IP, ponieważ jedyna certyfikacja z zakresu IT, którą posiadała, przestała wystarczać do spełniania potrzeb klientów. W rezultacie firma DI.GI. postanowiła rozszerzyć swoją współpracę z Huawei. Dzięki wsparciu kierownika ds. usług kanałowych Huawei inżynierowie DI.GI otrzymali szkolenie niezbędne do uzyskania certyfikacji z zakresu produktów IP. Następnie, w drugiej połowie 2018 roku, DI.GI. zdobyła status 3-gwiazdkowego partnera CSP z zakresu IP i zaczęła pracować nad różnymi projektami produktów sieciowych.

Chcąc lepiej zapoznać się z polityką kanałów Huawei i zapewnić poziomy jakości obsługi, w 2019 roku firma DI.GI. zachęciła swoich inżynierów do wzięcia udziału w szkoleniach i egzaminach certyfikacyjnych Huawei.

Inżynierowie DI.GI. pomyślnie ukończyli łącznie 15 programów szkoleniowych i egzaminów na poziomie Huawei Certified ICT Associate (HCIA), Huawei Certified ICT Professional (HCIP) lub Huawei Certified ICT Expert (HCIE). Dzięki temu udało się zwiększyć ogólne możliwości serwisowe firmy, która jednocześnie została wzorcowym partnerem dla regionalnej działalności serwisowej.

W maju 2019 roku Huawei uruchomiła program dostosowania jakości usług dla partnerów, aby poprawić jakość świadczonych usług oraz zwiększyć zadowolenie klientów poprzez wprowadzenie standaryzacji i specyfikacji dotyczących instalacji, wdrażania i konserwacji. Zapewniła ona też partnerom serwisom ustandaryzowane wymagania dotyczące cyberbezpieczeństwa.

W okresie od czerwca do września 2019 roku firma DI.GI. oddelegowała sześciu wyznaczonych inżynierów do wzięcia udziału w szkoleniu dotyczącym dostosowywania jakości usług. Wszyscy zdali powiązany z tych szkoleniem egzamin dotyczący jakości usług.

W firmie DI.GI. jest 17 inżynierów z certyfikatem HCIA, sześciu inżynierów z HCIP oraz dwóch inżynierów z HCIE, zarówno w zakresie produktów IP, jak i IT. Ponadto udało jej się zdobyć status partnera Gold Business Partner Huawei oraz status 5-gwiazdkowego partnera CSP z zakresu IT i 4-gwiazdkowego partnera CSP z zakresu IP.

Stosowanie rozwiązania OceanStor Dorado Huawei w CDLAN

Polegając na swoim mocnym zespole ds. świadczenia usług, firma DI.GI. osiągnęła doskonałe wyniki w zakresie świadczenia usług w 2019 roku. Pomyślnie zrealizowano wiele projektów, w tym kilka dla uznanych włoskich dostawców usług internetowych oraz firm Over The Top (OTT), co obejmowało zarówno produkty IP, jak i IT.

Przykładowo operator usług telekomunikacyjnych i dostawca usług internetowych, firma CDLAN, która promuje swój ekosystem usług cyfrowych za pośrednictwem szeregu rozwiązań teleinformatycznych opracowywanych na przestrzeni 20 lat, ostatnio rozwinęła swoją działalność dzięki utworzeniu nowego centrum danych Caldera21 w swojej lokalizacji w parku Caldera w Mediolanie. Aby poprawić swoją ofertę usług STaaS dla swoich klientów usług w chmurze, firma CDLAN poprosiła o zainstalowanie nowego sprzętu w swoim centrum danych Caldera21, a także w centrum danych w Rzymie.

DI.GI. zorganizowała spotkanie swoich ekspertów HCIE z firmą CDLAN, aby omówić architekturę i planowanie rozwiązania. Po kilku rundach konsultacji i wykazaniu się doskonałą znajomością produktu i rozwiązania firmy CDLAN eksportom HCIE z firmy DI.GI. udało się w końcu zdobyć zaufanie firmy CDLAN i projekt przeszedł do kolejnych etapów realizacji.

Firmy CDLAN i DI.GI. zdecydowały się skorzystać z rozwiązań OceanStor Dorado 5800 V3 i 5500 V5 Huawei jako głównych systemów magazynowania dla tego projektu, aby zapewnić usługi dla centrów danych w Mediolanie i Rzymie. Produkty te zagwarantowały wymagany poziom funkcjonalności, a także zapewniły elastyczność i skalowalność określone na etapie opracowywania projektu. Za szczególnie istotne z punktu widzenia przyszłej realizacji produktu uznano dwie cechy systemu magazynowania.

Funkcja SmartMulti-Tenancy dzieli fizyczne miejsce do magazynowania na wiele logicznych zasobów, a także rozwiązuje problemy z bezpieczeństwem danych i prywatnością, jednocześnie zmniejszając koszty działania i konserwacji generowane w publicznych i prywatnych chmurach, gdzie wiele przedsiębiorstw korzysta z jednego systemu do magazynowania.

Druga wyróżniająca się funkcja — HyperReplication — umożliwia jednoczesne przetwarzanie usług przez systemu do magazynowana w dwóch różnych centrach danych. W ten sposób oba centra danych stanowią dla siebie nawzajem rozwiązanie rezerwowe – system do magazynowania w jednym centrum danych może przejąć usługi świadczone przez drugie centrum danych, jeśli ma ono awarię. Pozwala to uniknąć utraty danych i ogranicza przerwy w świadczeniu usług.

Przed rozpoczęciem realizacji projektu firma Huawei zorganizowała sesje szkoleniowe w oparciu o „składający się z trzech etapów i dziewięciu kroków” proces lokalnego świadczenia usług serwisowych dla dostawców usług internetowych. Zawiera on specyfikacje dotyczące instalacji, wdrażania i konserwacji oraz procesów żądania usług serwisowych.

Na etapie realizacji firma DI.GI. zajęła się fizyczną instalacją, okablowaniem, konfiguracją oraz przeprowadzeniem szkolenia dla pracowników firmy CDLAN. Po zakończeniu tego etapu firma DI.GI. regularnie odwiedzała klienta, aby dowiedzieć się, jak można ulepszyć proces realizacji projektu oraz zoptymalizować projekt. Pomyślne wdrożenie projektu CDLAN pozwolił firmie DI.GI nabrać pewności siebie w zakresie realizacji projektów.

Jednocześnie rozwiązania do magazynowania firmy Huawei przekroczyły oczekiwania firmy CDLAN w kwestii wydajności i niezawodności, umożliwiając jej świadczenie klientom usług w wydajny i skalowalny sposób przy zachowaniu zgodności ze wszystkimi stosownymi standardami jakości.

Perspektywy na przyszłość: dbanie o konkurencyjność na rynku

Aby poprawić swoje możliwości w zakresie realizacji projektów, firma DI.GI. priorytetowo potraktowała także kwestię poprawienia swoich możliwości w zakresie konserwacji Co-Care (usługa Co-Care firmy Huawei to oparte na współpracy rozwiązanie dla certyfikowanych partnerów, które pomaga utrzymać bardziej wydajne i stabilne środowisko sieciowe oraz zwiększyć produktywność sieci). Do końca 2019 roku firma DI.GI. Była odpowiedzialna za realizację 51 kontraktów na konserwację Co-Care i zajęła się 69 biletami Co-Care przy wsparciu ze strony centrum pomocy technicznej Technical Assistance Center (TAC) firmy Huawei.

Zapewniając zdalne i lokalne wsparcie techniczne, firma Huawei dba o wartościowe dostarczanie produktów i rozwiązań do interfejsów klientów, zapewniając działania z zakresu tworzenia systemów IT, obsługi i konserwacji oraz obsługi klienta.

W przyszłości firma DI.GI. będzie w dalszym ciągu inwestować w poprawianie umiejętności technicznych swoich inżynierów oraz dbać o lepszą wydajność podczas dostarczania rozwiązań Huawei na rynek. Będzie też dalej zapewniać wysokiej jakości wsparcie techniczne dla klientów końcowych oraz dbać o swoją konkurencyjność, starając się uzyskać status 5-gwiazdkowego partnera CSP w zakresie IP i IT.

TOP