Wyszukaj
  • desert tree planting pc banner

    Rekultywacja pustyni dzięki inteligentnym rozwiązaniom z zakresu ekologii

Wyzwania

Drzewa uważane są za płuca Ziemi. Oprócz przekształcania CO2 w tlen potrafią one zrobić znacznie więcej. Przykładowo, drzewa pełnią niezwykle istotną rolę w łagodzeniu szkód wyrządzanych przez burze piaskowe na pustyni i utrzymywaniu wody w glebie. Drzewa stanowią bardzo ważne ogniwo w łańcuchu ekologicznym. Coraz gorsze warunki środowiskowe zaczynają jednak zagrażać bytowi ludzi i systemom gospodarczym. Najpoważniejsze kwestie dotyczą pustynnienia i nadmiernej emisji związków węgla. Ten drugi problem prowadzi do podnoszenia się poziomu wód oraz do powstawania efektu cieplarnianego.

Rekultywacja terenów pustynnych jest bardzo ważnym sposobem radzenia sobie z tymi problemami. Jeśli chodzi o rekultywację pustyni, innowacyjną i skuteczną praktyką jest sadzenie drzew za pomocą robotów.

Sadzenie drzew na pustyni wiąże się też jednak z kilkoma problemami. Po pierwsze, przedział czasowy, w którym można sadzić drzewa, jest bardzo krótki. Na obszarach pustynnych drzewa można sadzić jedynie wiosną, która trwa niedługo. Po drugie, ręczne sadzenie drzew nie jest wydajne. Wystarczy wziąć po uwagę na przykład samo kopanie dołu. Ten pozornie prosty etap zajmuje jednej osobie około 25 minut. Po trzecie, nawet sadzenie drzew wspomagane maszynowo wymaga nadzoru. Wcześniej nie było żadnego rozwiązania, które umożliwiałoby nieprzerwane działanie całkowicie pozostawione bez nadzoru. Maszyny nie potrafiły automatycznie planować trasy ani inteligentnie omijać przeszkód.

Rozwiązanie

Nauczyciele i studenci z uniwersytetu East China Normal University (ECNU) opracowali robota pustynnego w oparciu o zestaw deweloperski Atlas 200 DK AI. Robot ma funkcję analizy wizualnej i może automatycznie rozpoznawać roślinność oraz przeszkody, które należy ominąć na pustyni, aby wykonać operacje, takie jak kopanie dołów, sadzenie i podlewanie. To rozwiązanie może być stosowane bez przerwy i bez nadzoru. Dzięki niemu możliwe jest szybsze sadzenie drzew. Zwiększa się też szansa na ich przetrwanie na pustyni. Wszystko to umożliwia bardziej wydajną rekultywację pustyni.

Huawei Atlas 200 DK to zintegrowany zestaw dla programistów AI. Obsługuje on 16 TOPS INT8 i zapewnia interfejsy sprzętowe, takie jak port USB. Zestaw ten integruje też graficzne środowisko programowania, pomagając programistom w szybkim projektowaniu aplikacji AI.

Korzyści

Zhang Xinyu, adiunkt na uniwersytecie ECNU oraz kierownik projektu Desert Governance Robot Project, mówi: „Sadzenie drzew na dużą skalę z użyciem robotów jest przyszłościowym trendem. To rozwiązanie może pomóc nam poczynić kroki w kierunku odnowy ekologicznej oraz bardziej skutecznie walczyć z globalnym ociepleniem”.

Case Tag : # China

TOP