Wyszukaj
  • traffic management solution pc

    Bezpieczne i wydajne środowisko ruchu drogowego w Janbu w Arabii Saudyjskiej dzięki rozwiązaniu Huawei ITMS

Janbu w prowincji Medyna, w zachodniej Arabii Saudyjskiej, to duże miasto portowe na wybrzeżu Morza Czerwonego. Ma powierzchnię około 606 kilometrów kwadratowych i około 240 tys. mieszkańców. Znajduje się tam trzecie pod względem wielkości centrum rafinacji na świecie, a gospodarka jest zdominowana przez przemysł petrochemiczny.

Choć miasto ma względnie małą populację i na drogach nie występują korki, naruszenia przepisów ruchu drogowego — od przekroczenia prędkości do przejazdu na czerwonym świetle i naruszeń pasów — nękają miasto, podnosząc ryzyko poważnych wypadków i wpływając na szerzej rozumiane bezpieczeństwo publiczne.

Brak punktów i funkcji kontroli utrudnia gromadzenie dowodów

Janbu miało zaledwie kilka kamer monitoringu, tylko na największych skrzyżowaniach. Ponadto miejskie kamery mogły tylko robić zdjęcia, a nie nagrywać filmy, nie mówiąc już o rozpoznawaniu i wyszukiwaniu tablic rejestracyjnych. Dlatego Wydział Bezpieczeństwa Komisji Królewskiej napotykał trudności w ustalaniu tożsamości, śledzeniu i znajdowaniu osób odpowiedzialnych za łamanie przepisów ruchu drogowego, co poważnie ograniczało zdolność Wydziału do egzekwowania tychże przepisów.

Inteligentne kamery HD i algorytmy sztucznej inteligencji umożliwiają gromadzenie dowodów

We współpracy z firmą Huawei Janbu pomyślnie wdrożyło rozwiązanie inteligentnego zarządzania ruchem (ang. Intelligent Traffic Management Solution, ITMS). Obiekty e-Police zostały wdrożone na 16 największych skrzyżowaniach, a montaż łącznie 256 kamer HD ogromnie poprawił jakość i liczbę dowodów wideo.

Obecnie miejski system wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji (AI) do automatycznego identyfikowania naruszeń przepisów ruchu drogowego, w tym przejazdów na czerwonym świetle, zmiany pasów, cofania i naruszeń oznaczeń pasów. Umożliwia przeszukiwanie materiałów wideo według numeru rejestracyjnego i strukturalnych danych pojazdu (takich jak kolor i marka), analizuje i śledzi pojazd, który spowodował wypadek w czasie rzeczywistym, i obsługuje alarmy czarnej listy.

Liczba naruszeń przepisów ruchu drogowego spadła o 60%

Od czasu wdrożenia ITMS wydział ruchu drogowego Janbu może korzystać z obiektów e-Police i punktów kontroli w celu automatycznej identyfikacji naruszeń przepisów ruchu drogowego w czasie rzeczywistym z pełnym wykorzystaniem fotografii i filmów HD jako dowodów. W efekcie zdolność i skuteczność przetwarzania naruszeń przepisów ruchu drogowego została znacząco poprawiona, co zmniejszyło ogólną liczbę naruszeń przepisów ruchu drogowego. W istocie liczba naruszeń przepisów ruchu drogowego w miesiącu spadła z 5000 do 2000, co oznacza spadek o 60%.

Zachęcone pozytywnym wpływem pierwszej fazy wdrożenia władze Janbu rozszerzają zakres drugiej fazy. Na podstawie systemu e-Police używanego na 16 skrzyżowaniach z fazy pierwszej zostanie dodane kolejne dziesięć obiektów e-Police, co zwiększy gęstość pokrycia i zapewni ogólnie bezpieczniejsze i wydajniejsze środowisko ruchu drogowego dla ludności.

TOP