Wyszukaj
  • improve lahore traffic environment pc

    Poprawa ruchu drogowego w Lahore w Pakistanie dzięki rozwiązaniu Huawei ITMS

Rosnące problemy dotyczące porządku publicznego

Położony w Azji Południowej i otoczony przez Morze Arabskie, Indie i Chiny Pakistan szczyci się starożytną i niezwykłą kulturą. Leżący w południowo-wschodnim Pakistanie Pendżab jest najludniejszym stanem kraju, a jego gospodarka rozwija się najszybciej. Lahore, stolica stanu, jest drugim pod względem wielkości miastem w Pakistanie. Ma 11,1 miliona mieszkańców i całkowitą powierzchnię 1772 km². Znane jako „serce Pakistanu”, liczące sobie 2000 lat Lahore jest także kulturowym i artystycznym centrum kraju. Ostatnio urbanizacja — przyspieszona szybkim wzrostem gospodarczym — doprowadziła do masowej imigracji do miasta, czego skutkiem były duże problemy z porządkiem publicznym i zwiększenie natężenia ruchu.

Starcie o przestrzeń

Przez szybki rozwój gospodarczy, przyspieszoną urbanizację i wysoki poziom imigracji utrzymanie bezpieczeństwa społecznego w Lahore stawało się coraz trudniejsze. Ruch drogowy był chaotyczny i gęsty — obok samochodów, trójkołowców i motocykli zapełniających drogi tradycyjne powozy ciągnięte przez woły i konie pozostawały częstym środkiem lokomocji. W tych niepowtarzalnych warunkach ruchu drogowego występowały istotne przeszkody dla budowy rozwiązania inteligentnego zarządzania ruchem drogowym (ang. Intelligent Traffic Management Solution, ITMS).

Istniejący system sygnalizacji drogowej był przestarzały i nieskuteczny. Nie było wyraźnych granic między pojazdami, motocyklami i pieszymi. Gdy pojazdy nie poruszały się po pasach, wykonywanie zdjęć było trudne. Ponadto rozmiar tablic rejestracyjnych nie był regulowany, a rozmiary czcionek małe, czasami wielkości zaledwie jednej trzeciej rozmiaru znaków używanych na chińskich tablicach rejestracyjnych. Ponadto udział motocykli był wysoki — 64,8% całego ruchu, a rozpoznawanie tablic rejestracyjnych motocykli jest szczególnie trudne.

Pierwsi na świecie

Aby pokonać ten rosnący problem z ruchem drogowym, Lahore — wspólnie z firmą Huawei — wdrożyły system ITMS złożony z ponad 900 zestawów obiektów e-Police, 200 punktów kontroli ruchu i ponad 100 lokalizacji sygnalizacji drogowej, z systemem kontroli sygnalizacji i ponad 70 ekranami kierowania ruchem.

Aby rozwiązać problemy stwarzane przez niejednolite tablice rejestracyjne, wdrożono opracowaną przez Huawei i wykorzystującą duże zbiory danych platformę FusionInsight oraz oparty na sztucznej inteligencji algorytm rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Po miesiącach szkolenia algorytmu współczynnik rozpoznawania tablic rejestracyjnych spełnił surowe wymagania miasta. Dodatkowo Lahore otrzymało pierwszy na świecie komercyjny system rozpoznawania motocykli.

Bezpieczniejsze i szybsze drogi

Wcześniej w Lahore przez punkty kontroli przejeżdżało codziennie nawet 15 milionów pojazdów, w tym motocykli. Jednak prędkość odpytywania starego systemu, opartego na bazie danych firmy Oracle, była niska. Po uruchomieniu nowego systemu Huawei odnotowano skokowy wzrost skuteczności: choć dzienna liczba pojazdów przejeżdżających przez system wzrosła do ponad 50 milionów, opracowana przez Huawei i oparta na dużych zbiorach danych platforma zdołała skrócić czas odpowiedzi na uniwersalne zapytanie do niecałej sekundy.

W ciągu roku od wdrożenia rozwiązania Huawei ITMS wyniki były oczywiste dla wszystkich użytkowników ulic. System wygenerował ponad 60 milionów zapisów naruszeń przepisów ruchu drogowego i wydał ponad 130 tys. mandatów elektronicznych. Liczba zdarzeń przejazdu na czerwonym świetle spadła o 66%. Liczba wypadków drogowych spadła o 83%. Dziś zatłoczenie dróg jest też znacznie mniejsze.

Case Tag : # Pakistan

TOP