Wyszukaj
  • piraeus bank banner pc

    Pamięci masowe flash Huawei zaspokajają rosnące zapotrzebowanie banku Piraeus na nowe usługi IT

Ateny są stolicą Grecji i miastem kojarzonym z Ateną, boginią mądrości. Miasto to jest centrum sztuki, nauki i filozofii, a także centrum greckiej gospodarki, finansów, przemysłu, polityki oraz kultury. W tym przyjaznym do życia mieście można dostrzec również elementy popkultury, elementy historyczne, nowoczesne oraz klasyczne.

Jedną z wizytówek miasta jest Piraeus Bank, mogący pochwalić się ponadstuletnią historią. Założony w 1916 roku Piraeus Bank to największy bank w Grecji, o największym, 29-procentowym, udziale w rynku kredytów i depozytów dla klientów indywidualnych. Poprzez sieć składającą się z około 540 oddziałów na terenie kraju bank oferuje kompleksowe produkty i usługi finansowe dla ponad 5,4 miliona klientów.

21 sierpnia 2018 roku Grecja podpisała trzeci program dostosowania gospodarczego i po raz pierwszy od 2010 roku nie będzie zależna od kredytów z sektora publicznego. Jednak wcześniej — 21 czerwca 2018 roku — Eurogrupa uzgodniła określone środki mające zapewnić spłacalność długu Grecji w średniej i dłuższej perspektywie.

Aby zapewnić ciągłość reform strukturalnych i fiskalnych, kraj przez wiele lat będzie podlegać wzmocnionej procedurze nadzoru. Po zakończeniu programu greckie banki będą dalej współpracować z europejskimi władzami, aby Grecja stawała się stopniowo zrównoważoną i konkurencyjną gospodarką.

Od 2017 roku grecka gospodarka rozwija się, bezrobocie spada, a w kolejnych latach oba trendy powinny jeszcze bardziej przyspieszyć.

• Podstawy makroekonomiczne i perspektywy rozwoju greckiej gospodarki ulegały dalszej poprawie w 2019 roku, co pozytywnie wpłynęło na sytuację ekonomiczną. To wydarzenie przyczyniło się do lepszego finansowania sektora bankowego i poprawy płynności.

• W ciągu dziewięciu miesięcy tempo wzrostu PKB za rok 2019 osiągnęło poziom 2,2%. Zakładając utrzymanie wzrostu w ujęciu kwartalnym na poziomie z IV kwartału 2019 roku (tj. +0,6% kwartał do kwartału), w roku 2019 przewidywane jest roczne tempo wzrostu na poziomie ok. 2,3%, a silny efekt przeniesienia korzystnie wpłynie na wzrost PKB w roku 2020 (1 punkt procentowy), prowadząc do szacowanego wzrostu na poziomie +2,5%.

• Większość najważniejszych wskaźników sektora biznesu odzwierciedla ożywienie aktywności gospodarczej (wskaźnik PMI itp.).

Dzięki szeroko zakrojonym działaniom konsolidacyjnym, restrukturyzacji i delewarowaniu grecki system bankowy stał się silniejszy. Wyzwania stojące przed bankami na drodze do rentowności to wysoki udział nierentownych kredytów, niskie stopy procentowe i rosnące wymogi regulacyjne. Dużą część zysku operacyjnego banków stanowią przychody z odsetek. Greckie banki rozwiązują ten problem przez taką zmianę modeli biznesowych, która umożliwia dalszą dywersyfikację przychodów i obniżenie kosztów.

Greckie banki zwiększają wysiłki w celu podnoszenia efektywności, a główne czynniki wzrostu to korzystanie z nowych technologii, racjonalizowanie sieci i optymalizacja zasobów.

Piraeus Bank nie zwalnia tempa

Piraeus Bank podjął się odegrania wiodącej roli w restarcie i rozwoju greckiej gospodarki poprzez aktywne wspieranie aktywności ekonomicznej i ekstrawersję przez dostarczanie wyspecjalizowanych i spersonalizowanych rozwiązań oraz usług na wysokim poziomie ok. 5,4 miliona klientów.

Piraeus Bank otwiera nowy rozdział w oparciu o pomyślną realizację strategii. Bank zobowiązał się w pełni wykorzystać swoje możliwości wspierania greckiej gospodarki i zadbać o swoich klientów, udziałowców i pracowników. Piraeus jest w pełni skoncentrowany na osiąganiu dobrych wyników i zapewnianiu korzyści wszystkim interesariuszom.

Dzięki przyjęciu tych sprawdzonych strategii Piraeus Bank jest na dobrej drodze do realizacji swoich średnioterminowych celów, jednocześnie wciąż inwestując w przyszłość.

Biznes elektroniczny strategiczną przewagą Piraeus Bank

Piraeus Bank bierze aktywny udział w cyfrowej transformacji i stał się liderem technologii cyfrowych w Grecji. Aby świadczyć usługi transakcyjne i zapewnić wyjątkową obsługę klienta, w 2016 roku bank otworzył zautomatyzowaną, elektroniczną placówkę zwaną „e-placówką”; przebudowano serwis transakcyjny winbank, a w 2017 roku uruchomiono stronę poświęconą nieruchomościom. W okolicznościach likwidacji fizycznych placówek i cięcia kosztów e-placówka odegrała istotną rolę.

Agenda na rok 2023 określa strategiczne cyfrowe czynniki biznesowe, poruszając kwestie efektywności poprzez migrację na rozwiązania cyfrowe, zróżnicowania cyfrowego i zaangażowania oraz sprzedaży online. Bank jako cel postawił sobie osiągnięcie światowej klasy wyników do roku 2023. Powodem wdrożenia strategii biznesowej banku Piraeus Bank jest biznes elektroniczny i transformacja.

Coraz większe zapotrzebowanie banku Piraeus na nowe usługi IT i rozwiązania Huawei

Aby sprostać coraz większemu zapotrzebowaniu na nowe usługi IT, Piraeus Bank musi korzystać z elastycznych systemów, które pozwolą na utrzymanie tego trendu. Bank musi zająć się nowymi, nowoczesnymi trendami, takimi jak duże zbiory danych, sztuczna inteligencja, kontenery, przy czym jednocześnie musi zapewniać wsparcie dla starszych technologii, a także istniejących systemów. Aby spełnić tę potrzebę, nad cyfrową transformacją z bankiem aktywnie współpracowała firma Huawei. Jej przykładem są pamięci masowe flash tejże firmy.

Istniejące urządzenia pamięci masowej napotykały na rozmaite problemy techniczne. Przykładowo urządzenia te nie radzą sobie ze skalowaniem na żądanie ze względu na ich obniżoną wydajność, powolną reakcję i ograniczoną skalowalność po włączeniu deduplikacji i kompresji. Co więcej, podczas cyfrowej transformacji ograniczone możliwości przechowywania danych nie pozwalały na przetwarzanie coraz większej ilości danych lub na jej wykładniczy wzrost. Aby rozwiązać te problemy, bank potrzebuje nowego systemu przechowywania danych umożliwiającego automatyczne udostępnianie, skalowanie pojemności według potrzeb, łatwe przejmowanie funkcji w trakcie awarii, lepsze wykorzystanie zasobów i bezpieczną migrację danych.

W lipcu 2018 roku firma Huawei omawiała z zespołem IT Piraeus Bank ds. eksploatacji i konserwacji jego wymagania. Po kilku rundach szczegółowych rozmów obie strony ustaliły, że produkty firmy Huawei z pamięcią masową flash zostaną poddane testowi PoC (Proof of Concept). W trosce o potrzeby banku firma Huawei do testu PoC poleciła system pamięci masowej flash OceanStor Dorado V3 i wymianę obecnych systemów pamięci masowej.

Obie strony rozpoczęły test PoC i pomyślnie go ukończyły w październiku 2018 roku, zdobywając uznanie banku. Ponadto w celu zapewnienia bezpieczeństwa istniejącego systemu i przydatności pamięci masowych flash od firmy Huawei bank przez ponad sześć miesięcy testował urządzenia do przechowywania danych w środowisku testowym oraz produkcyjnym przy dużym obciążeniu. Po wykonaniu wszystkich testów bank uznał, że pamięci masowe flash firmy Huawei spełniają jego potrzeby w 100%.

„Firma Huawei została wybrana po bardzo wymagającej weryfikacji koncepcji, podczas której wykonaliśmy kilka testów sprawdzających wydajność, niezawodność, kompatybilność z istniejącą infrastrukturą i oczywiście wsparcie ze strony usług Huawei. Testy te trwały ponad sześć miesięcy, a podczas nich rozwiązanie Huawei AFA zaspokoiło nasze potrzeby w 100%. Mieliśmy okazję korzystać z niego nie tylko w środowisku testowym, ale również produkcyjnym przy dużym obciążeniu. Gdy byliśmy już pewni, że system ten będzie odpowiedni, przeszliśmy do wprowadzania rozwiązań Huawei, która jest jednym z dostawców biznesowych rozwiązań do przechowywania danych na rzecz banku”.

Haris Voutsas, zastępca dyrektora generalnego Piraeus Bank, dział Group IT Operations

Pamięci masowe flash Huawei zapewniają nieprzerwaną dostępność i elastyczność przy obsłudze wielu różnych systemów

W czerwcu 2019 roku dotychczasowy system przechowywania danych został zastąpiony przez system pamięci masowej flash Huawei OceanStor Dorado V3 Od momentu uruchomienia systemu bank stale migrował usługi produkcyjne i dane do systemu, takie jak serwery wirtualne, bazy danych, serwery aplikacji czy systemy business intelligence. System został prawidłowo uruchomiony i poprawił liniowo wartość IOPS, zapewniając jednocześnie szybką, niezawodną i stabilną odpowiedź. Zaowocowało to skutecznym zmniejszeniem presji wywieranej na Piraeus Bank w zakresie rozwoju działalności, co poprawiło efektywność operacyjną banku i zwiększyło satysfakcję klientów.

System OceanStor Dorado V3 wyposażony w inteligentne czipy, zaawansowaną infrastrukturę i rozwiązanie typu „aktywne-aktywne” bez bramy znacznie zwiększa wydajność usług, zmniejsza opóźnienia i zapewnia pełną niezawodność. Architektura systemu i wbudowane technologie zapewniają niskie koszty utrzymania, dzięki czemu Piraeus Bank może w opłacalny sposób skonfigurować najbliższą i przyszłą pojemność pamięci, zmniejszając do minimum całkowity koszt eksploatacji.

Pomyślna współpraca zrobiła na banku wrażenie.

„Jak już mówiłem, zanim rozpoczęliśmy współpracę z firmą Huawei przeprowadziliśmy bardzo dokładną weryfikację koncepcji, która potwierdziła, że rozwiązanie Huawei AFA jest odpowiednie dla naszych potrzeb. Tak, do tej pory jesteśmy bardzo zadowoleni i uważamy firmę Huawei za godnego zaufania partnera, na którym można polegać”.

„Firma Huawei posiada olbrzymie doświadczenie w zakresie technologii, a jej produkty są na tym samym poziomie, o ile nie lepsze od sprzętu największych dostawców z branży IT. Przez ostatni rok obserwowaliśmy stałe doskonalenie systemów AFA za pomocą nowych wersji, co wskazuje na to, że firma inwestuje w rozwój i jest zaangażowana w tworzenie swoich produktów”.

Haris Voutsas, zastępca dyrektora generalnego Piraeus Bank, dział Group IT Operations

Udana współpraca pomiędzy firmą Huawei i Piraeus Bank w zakresie pamięci masowej flash to tylko jeden z przykładów współpracy Huawei z greckim sektorem bankowym. Huawei aktywnie współpracuje z greckimi bankami, oferując szeroką gamę konkurencyjnych produktów i rozwiązań. Firma dokłada wszelkich starań, aby greckie banki wybierały ją jako partnera do przeprowadzenia cyfrowej transformacji.

Archimedes, wielki grecki uczony, powiedział: „Dajcie mi punkt oparcia, a poruszę Ziemię”. Teraz to przed greckim sektorem bankowym stoją wielkie wyzwania i cyfrowa transformacja. Huawei pragnie współpracować z greckimi bankami, aby tworzyć dla nich więcej „punktów oparcia” oraz napędzać rozwój i cyfrową transformację sektora.

Case Tag : # Europe

TOP