Wyszukaj
  • huawei ai powered cloudengine pc

    Budowa chmury biznesowej w celu świadczenia bardziej wszechstronnej i lepszej usługi

O firmie

BLUE Smart Services to spółka zależna będąca w całości własnością BLUE Consult GmbH, której siedziba znajduje się w Krefeld. Zatrudnia ekspertów w dziedzinie zarządzania chmurą IT i eksploatacji chmury. Jako dostawca rozwiązań opartych na chmurze firma specjalizuje się w eksploatacji wysokiej jakości rozwiązań opartych na chmurze i wielu chmurach oraz w zarządzaniu nimi, a także w eksploatacji i usługach infrastruktur opartych na chmurze. BSS oferuje szyte na miarę i skalowalne rozwiązania dla cyfrowych firm na dziś i na jutro. Dzięki hostowanym rozwiązaniom biznesowym firmy zyskują wszystkie zalety nowoczesnych rozwiązań przetwarzania w chmurze.

Kluczowy wymóg

BSS obecnie prowadzi komercyjną platformę wirtualizacji VMware dla działalności hostingu B2B. Ta platforma VMware została utworzona z dwóch centrów danych. Każde centrum danych obejmuje zbiór węzłów zarządzania VMware, które zapewniają DR zarządzania. Zasoby usług są współdzielone między dwa centra danych. BSS zamierza utworzyć nową chmurę B dla zapewnienia klientom niezbędnej usługi w chmurze. Kluczowym wymogiem dla tej chmury jest obsługa wielu usługodawców, samoobsługa, wysoka dostępność usługi i ograniczenie całkowitego kosztu użytkowania. Chmura ta będzie przygotowana na długofalową ewolucję pod względem przepustowości i usług inteligentnych.

Rozwiązanie Huawei i jego najważniejsze cechy

Rozwiązanie Huawei obejmuje CloudEngine 16800, CloudEngine 6881 i CloudEngine 5855 (w skrócie: CE16800, CE6881 i CE5855). Rozwiązanie DCN jest przeznaczone dla dwóch centrów danych, które pracują jako platforma redundantna. Jak pokazano na rysunku poniżej, przełącznik rdzeniowy CE16804 i przełącznik dostępowy CE6881 są zorganizowane w trybie Spine-Leaf, który umożliwia bardziej efektywne przesyłanie i skalowanie. Dwa CE16804 w każdym centrum danych są zwirtualizowane w ramach logicznego systemu szkieletowego, a dwa systemy szkieletowe w każdym centrum danych są połączone w celu utrzymania synchronizacji czasowej i poprawienia niezawodności całej sieci. Przełączniki typu Spine i Leaf są obecnie połączone interfejsem 40G, który w przyszłości można zmodernizować do wersji 100G. Przełącznik rdzeniowy można płynnie zmodernizować do wersji 400G. Rozwiązanie to obsługuje funkcję BGP-EVPN i umożliwia włączenie VxLAN w celu uzyskania szerszej i efektywnej łączności sieciowej.

CE16800 i CE6881 zostały zaprojektowane na podstawie nowej architektury i chipsetu z najlepszymi na rynku funkcjami i wydajnością. Seria CE16800 ma osadzony układ sztucznej inteligencji, AI, stworzony z myślą o erze AI. Wykorzystuje on innowacyjny algorytm iLossless do nauki i szkolenia ruchu w całej sieci, wdrażania zerowych strat pakietów i opóźnień na poziomie mikrosekund E2E oraz osiągania maksymalnej przepustowości. Dzięki oprogramowaniu platformowemu Huawei VRP8 przełączniki serii CE16800 zapewniają stabilną, niezawodną i bezpieczną obsługę przełączania warstw L2/L3 z wysoka wydajnością, która pomaga w budowie elastycznej, zwirtualizowanej sieci wysokiej jakości.

Przełączniki serii CE 16800 wykorzystują projekt zaawansowanej architektury sprzętowej. Zapewniają porty o przepustowości do 576*100GE, 576*40 GE, 2304*25GE lub 2304*10GE. Przełączniki serii CE 16800 wykorzystują wiodącą w branży architekturę Clos bez płytki montażowej i zapewniają niezawodność klasy przemysłowej. Przełączniki obsługują wszechstronne funkcje usług centrum danych. Ich konstrukcja przepływu powietrza od przodu do tyłu odpowiada pomieszczeniom sprzętowym centrum danych, a innowacyjne technologie oszczędzania energii znacząco ograniczają zużycie energii.

Przełączniki serii CE6881 to nowa generacja przełączników dostępowych 10GE, które zapewniają wysoką wydajność i wysoką gęstość portów w sieciach centrów danych. Seria CE6881 ma zaawansowaną architekturę sprzętową z portami uplink 40GE/100GE oraz portami dostępu 10GE o wysokiej gęstości. Dzięki oprogramowaniu platformowemu Huawei VRP8 przełączniki serii CE6881 zapewniają rozbudowane funkcje centrum danych i duże możliwości w zakresie stakowania. Dodatkowo seria CE6881 korzysta z elastycznego projektu przepływu powietrza (od przodu do tyłu lub od tyłu do przodu). Przełączniki serii CE6881 można łączyć z przełącznikami rdzeniowymi CE16800, tworząc elastyczne, wirtualne sieci wysokiej jakości 40GE/100GE w topologii pełnej siatki, które spełniają wymagania centrów danych przetwarzania w chmurze.

Korzyść dla klientów
  • Wyższa wydajność: najwyższa gęstość karty linii, nawet 5 razy więcej portów 100G/400G niż w standardzie branżowym, a także najwyższa wydajność: 19,2 Tb/s. Umożliwia łatwą i płynną modernizację 40G -> 100G -> 400G przy użyciu karty interfejsów o wysokiej gęstości, dzięki czemu inwestycja w infrastrukturę służy nie tylko bieżącemu rozwojowi działalności, ale także długoterminowym innowacjom.
  • Oparte na AI z myślą o erze AI: sztuczna inteligencja zapewnia bogaty zestaw funkcji, takich jak przewidywanie awarii, automatyczna optymalizacja sieci, algorytm iLossless i trafne podejmowanie decyzji. Gotowe na erę AI.
  • Przygotowanie na VxLAN dzięki funkcji BGP-EVPN: CE16800 wspiera scentralizowane i rozproszone wdrożenia VXLAN i obsługuje różne tryby dostępu VXLAN, w tym dostęp QinQ VXLAN. Umożliwia to elastyczne dostosowywanie sieci heterogenicznych.
  • Niskie zużycie energii: inteligentne przełączanie modułów zasilania w milisekundach, poprawa sprawności zasilania o 95% na jednostkę U. Pierwsze w branży wentylatory o przepływie mieszanym, który ogranicza zużycie energii na bit o '50%.     
  • Otwartość i programowalność umożliwiają sprawne wdrażanie oraz eksploatację i utrzymanie: CE16800 wykorzystuje oprogramowanie OPS (Open Programmability System) wbudowane w oprogramowanie platformowe VRP8, aby zapewnić programowalność na płaszczyźnie sterowania. Zapewnia standardowy interfejs NETCONF do wywoływania przez oprogramowanie innych podmiotów, co umożliwia programowanie funkcji i integrację z oprogramowaniem innych podmiotów, aby zapewnić otwartość i elastyczność.
Case Tag : # Germany

TOP