This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our privacy policy>Search

Wyszukaj
 • govirtual banner pc

  Szybkie rozwiązanie DCN Huawei i GoVirtual dla MPI w Niemczech

Elastyczna, w pełni oparta na protokole IP konstrukcja centrum danych, korzystająca z najnowszych technologii wirtualizacji, z doskonałym stosunkiem ceny do wydajności: właśnie dlatego postanowiliśmy współpracować z firmą Huawei.

Instytut Badań nad Sercem i Płucami im. Maksa Plancka — Instytut im. W.G. Kerckhoffa w Bad Nauheim to instytut badawczy powiązany z Towarzystwem Maksa Plancka. Założony w 1931 roku instytut bada rozwój zarodkowy serca, płuc i układu naczyniowego, a także procesy przebudowy tych organów, głównie w odniesieniu do chorób. Instytut koncentruje się na metodologiach stosowanych w obszarach biologii molekularnej, terapii genowej i badań nad komórkami macierzystymi.

Wymagania i problemy

Instytut im. Maksa Plancka w Bad Nauheim potrzebował wszechstronnego i wydajnego rozwiązania, aby połączyć dwie lokalizacje centrów danych, a także pojedyncze serwery w celu umożliwienia modernizacji infrastruktury IT. Te zasadniczo ważne prace musiały zostać wykonane w jak najbardziej zwartym formacie z powodu braku przestrzeni w budynkach instytutu. Wymagane było spełnienie następujących warunków:

 • nadmiarowe połączenie między serwerem a rdzeniem o przepustowości 10G z możliwością zwiększenia do 40G w przyszłości
 • wiele połączeń 40G między dwoma lokalizacjami
 • optymalne wykorzystanie dostępnej przepustowości
 • niezawodna wydajność i wysoka dostępność
 • minimalne koszty inwestycji
Rozwiązanie Huawei

Zoptymalizowane dla centrów danych przełączniki CloudEngine spełniają wymagania MPI w Bad Nauheim, takie jak ustalanie połączeń o wysokiej przepustowości w architekturze odpornej na awarie.

 • Rozwiązanie centrum danych Huawei pozwoliło instytutowi powiązać pojedyncze obudowy, aby utworzyć jeden klaster, określany mianem CSS (Cluster Switch System). Technologia ta zapewnia wysoką dostępność i skalowalność sieci przy jednoczesnym uproszczeniu zarządzania siecią.
 • Przełączniki zapewniają wysoką dostępność poprzez pracę w trybie redundancji, a technologia klastrów zapobiega awariom przełączników lub połączeń.
 • Zwiększenie odporności na awarie interfejsów na poziomie obudowy oraz przepustowości zapewnia możliwość skalowania sieci.

Serwery w jednej lokalizacji są połączone z obydwoma przełącznikami CSS za pośrednictwem połączenia redundantnego. Trunking umożliwia aktywne wykorzystanie wielu połączeń między dwoma lokalizacjami.

Seria CloudEngine firmy Huawei obejmuje wiele wariantów dostosowanych do konkretnej liczby dostępnych gniazd kart interfejsów. Zespół pracujący nad rozwiązaniem MPI w Bad Nauheim wybrał wariant 4-gniazdowy i wariant 8-gniazdowy — wariant 4-gniazdowy okazał się najlepszą opcją w ograniczonej przestrzeni w budynkach instytutu. Kolejną ogromną zaletą rozwiązania CloudEngine jest możliwość używania we wszystkich obszarach tych samych elementów, w tym jednostki kontrolera, struktur przełączania, kart interfejsów, a nawet zasilacza.

Jeden typ karty interfejsów jest używany w obu systemach CSS, co oznacza, że wszystkie niezbędne prędkości są dostępne w jednym module. Wszystkie pojedyncze porty 10GE, 40GE, a nawet 100GE, mogą być wdrażane i używane z prędkością łączności przewodowej. W efekcie przyszłe zwiększenie przepustowości, na przykład między lokalizacjami centrów danych, będzie mogło zostać wdrożone bez problemów.

Rozwiązanie Huawei eSight Visual Management umożliwia użytkownikom zarządzanie wszystkimi elementami sieciowymi Huawei w prosty i spójny sposób. Dotyczy to sieci w centrach danych, na kampusach, VC+UC oraz sieci używanych przez dostawców usług i dostawców energii. Ponadto MPI w Bad Nauheim wykorzystuje rozwiązanie eSight Management do administracji, zarządzania i monitorowania elementów sieciowych centrum danych.

Case Tag : # Germany

TOP