Wyszukaj
  • Konsolidacja 100 systemów IT krajowej platformy magazynowania danych w SCSTI

Nasza nowa platforma magazynowania danych oparta na macierzach OceanStor firmy Huawei obsługuje ponad 100 systemów informatycznych, takich jak krajowy system antyplagiatowy, główny system finansowy uniwersytetów i system egzaminacyjny, za pośrednictwem którego co roku przystępuje do egzaminów ponad 50 tysięcy studentów. Od wdrożenia macierzy OceanStor prawie dwa lata temu cały system działa bardzo sprawnie. Jesteśmy pod wrażeniem pojemności, wydajności i wszechstronności rozwiązań pamięci masowej firmy Huawei.

Tło

Słowackie Centrum Informacji Naukowej i Technicznej (SCSTI) to agencja publiczna słowackiego Ministerstwa Edukacji, Nauki, Badań i Sportu, której obowiązki obejmują doradztwo i udzielanie pomocy Ministerstwu Edukacji przy rozwoju infrastruktury IT oraz zarządzaniu w obrębie instytucji edukacyjnych w całym kraju. Celem działania jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania krytycznych systemów edukacyjnych, np. służących do prowadzenia egzaminów państwowych lub uniwersyteckich systemów finansowych. Niedawno SCSTI uruchomiło projekt digitalizacji w obrębie całego kraju, co spowodowało konieczność ulepszenia infrastruktury magazynowania danych.

Wyzwania

Konsolidacja wielu systemów pamięci masowej w całym kraju w jeden system

SCSTI stosuje kilka systemów pamięci masowej, lecz kluczowe znaczenie mają dwa z nich — używane przez większość usług online w czasie rzeczywistym, takich jak system antyplagiatowy, w którym sprawdzane są wszystkie artykuły słowackich studentów i pracowników naukowych. Oba korzystały z przestarzałych rozwiązań magazynowania, które wdrożono około 8 lat temu. Stara infrastruktura generowała wysokie koszty utrzymania i inne wydatki, które znacząco wpływały na funkcjonowanie całej instytucji. SCSTI musiało zmodernizować system magazynowania w głównym centrum danych dla wszystkich publicznych uniwersytetów, które są z nim połączone, aby usprawnić codzienną eksploatację i zwiększyć niezawodność działania.

„Stwierdziliśmy, że system generuje coraz większe koszty, więc zdecydowaliśmy się go wycofać i wdrożyć nowoczesne, bardziej niezawodne i tańsze rozwiązanie magazynowania. Jako agencja publiczna nie mamy środków, aby modernizować nasze systemy w cyklu jedno- lub dwurocznym. Musieliśmy wybrać rozwiązanie na dużą skalę, które będzie służyć przez następną dekadę oraz będzie znacznie tańsze i łatwiejsze w zarządzaniu”, mówi Vladimir Fecko, architekt IT w SCSTI odpowiedzialny za projekt. „Oprócz płynnej implementacji nowego rozwiązania musieliśmy również zabezpieczyć migrację ogromnych ilości danych w trakcie pracy wszystkich systemów”, dodaje Fecko.

SCSTI potrzebowało kombinacji szybkich tradycyjnych macierzy dyskowych (z interfejsem SAS) i możliwości asynchronicznej zdalnej replikacji między różnymi lokalizacjami, aby zapewnić lepszą ochronę podstawowych danych.

Rozwiązanie

Transformacja: bezproblemowa migracja danych z wielu lokalizacji na nową platformę magazynowania

Specjalny komitet wewnętrzny zadecydował, że jedynie system magazynowania klasy korporacyjnej jest w stanie zagwarantować bezproblemową modernizację i spełnić potrzeby w zakresie długoterminowej pomocy technicznej dostawcy, zarówno w trakcie wdrożenia, jak i po jego zakończeniu. Pomoc ze strony dostawcy miała ogromne znaczenie, ponieważ połączenie systemu magazynowania z działającym centrum danych wymagało adaptacji architektury, a wszystkie dane miały zostać przeniesione w trakcie pracy wszystkich systemów.

„Firma Huawei zaoferowała nam pełną pomoc techniczną w cenie oraz współpracowała z nami przez cały proces migracji danych. Musieliśmy pracować bez żadnych przestojów i przerw. W każdej lokalizacji proces trwał od 2 do 4 miesięcy, a zachowanie łączności z innymi systemami produkcyjnymi w każdej z nich miał kluczowe znaczenie”, powiedział Vladimir Fecko z SCSTI.

Teraz systemy pamięci masowej OceanStor służą jako dwa główne magazyny produkcyjne Centrum Informacji Naukowej i Technicznej.

Korzyści

Centralizacja 100 systemów informatycznych obsługujących 50 tysięcy studentów

Najważniejszym skutkiem wdrożenia była znacząca redukcja kosztów, w szczególności nakładu czasu poświęcanego przez pracowników na codzienną obsługę. Dzięki wdrożeniu SCSTI oszczędza około 60 tys. euro rocznie — na samych kosztach utrzymania systemu magazynowania danych. Ponadto po ukończeniu wdrożenia SCSTI korzysta z macierzy o pojemności 300 TB (SSD, SAS i NL SAS) zamiast wcześniejszych 120 TB. Istnieje również możliwość szybkiego rozszerzenia maksymalnej pojemności, jeśli będzie to wymagane.

Dzięki tak udanym produktom nowy system magazynowania SCSTI jest w stanie zapewnić niezawodną pracę w skali ogólnokrajowej. „Nasza nowa platforma magazynowania danych oparta na macierzach OceanStor firmy Huawei obsługuje ponad 100 systemów informatycznych, takich jak krajowy system antyplagiatowy, główny system finansowy uniwersytetów i system egzaminacyjny, za pośrednictwem którego co roku przystępuje do egzaminów ponad 50 tysięcy studentów”, mówi Vladimir Fecko. „Od wdrożenia macierzy OceanStor prawie dwa lata temu cały system działa bardzo sprawnie. Jesteśmy pod wrażeniem pojemności, wydajności i wszechstronności rozwiązań pamięci masowej firmy Huawei”, podsumowuje Fecko.


Informacje o słowackim Centrum Informacji Naukowej i Technicznej

SCSTI to organizacja zależna (organ publiczny) Ministerstwa Edukacji, Nauki, Badań i Sportu Republiki Słowackiej, która doradza Ministerstwu oraz zapewnia pomoc w dziedzinie nauki i technologii. Instytucja ta powstała w 1938 roku jako słowacka biblioteka techniczna. Od momentu powstania jest pionierem we wdrażaniu nowych usług bibliotecznych i informacyjnych. SCSTI to krajowe centrum informacji w dziedzinie nauki, technologii, innowacji oraz edukacji, a także wyspecjalizowana biblioteka naukowa Republiki Słowackiej. Koordynuje ono działania i czuwa nad funkcjonowaniem interdyscyplinarnych centrów badawczo-rozwojowych i krajowych infrastruktur badawczych, rozwojowych, innowacyjnych i edukacyjnych. SCSTI to instytucja obsługująca krajowe punkty kontaktowe w ramach programu HORIZON 2020, która wspiera działanie słowackiego Biura Łącznikowego ds. Badań i Rozwoju w Brukseli.

TOP