Wyszukaj

Krajowa transformacja cyfrowa i inteligentne miasta: osiem działań, które zmienią przyszłość

2021-02-19
320
0

Światowa gospodarka znajduje się w punkcie zwrotnym, ponieważ technologie cyfrowe w bezprecedensowym tempie są włączane zarówno w życie zawodowe, jak i osobiste. Do 2023 r. przedsiębiorstwa poddane transformacji cyfrowej będą stanowić ponad połowę globalnego produktu krajowego brutto (PKB). Trend ten będzie napędzany przez dwa nadrzędne czynniki: upowszechnianie się urządzeń cyfrowych i rosnące znaczenie bazy użytkowników pokolenia milenialsów i zoomerów (pokolenie Z). Te obeznane z technologią cyfrową pokolenia stanowią obecnie 75% populacji Bliskiego Wschodu. Przewiduje się, że do 2025 r. liczba podłączonych urządzeń na całym świecie osiągnie 100 miliardów, czyli ponad 12 razy więcej niż liczba ludzi na świecie.

Zmiany te mają znaczące konsekwencje dla ewolucji inteligentnych miast w kierunku miast kognitywnych i przyszłości krajowej transformacji cyfrowej. W artykule podkreślono osiem istotnych czynników, które będą kształtować przyszłość życia w mieście.

Powstanie gospodarka współdzielenia, która zmieni sposób funkcjonowania miasta

Milenialsi i zoomerzy – i ich sympatia do wszystkiego, co cyfrowe – dali początek nowemu modelowi gospodarczemu: ekonomii współdzielenia, gdzie gospodarka charakteryzuje się ekosystemami lub platformami online, w tym usługami wynajnowania przejazdów, wynajmami wakacyjnymi i crowdfundingiem. I chociaż ten nowy model ekonomiczny zmienia sposób, w jaki ludzie konsumują produkty i usługi, zmienia on także modele zatrudnienia i ekosystemy branżowe. Oczekuje się, że w nadchodzącej dekadzie rozkwitnie gospodarka współdzielenia. Według międzynarodowej sieci usług profesjonalnych PwC, udział w przychodach graczy w niektórych kluczowych sektorach gospodarki współdzielenia wyniesie 50% do 2025 r., w porównaniu z 5% w 2013 r.

Rozwój ekonomii współdzielenia ma znaczące konsekwencje dla krajowej transformacji cyfrowej i ewolucji inteligentnych miast. Chociaż ekonomia współdzielenia wiąże się z szeregiem wyzwań związanych z regulacją danych, prywatnością i bezpieczeństwem, zapewnia również możliwości rozwiązania eskalujących problemów, takich jak zatory drogowe, nadwyżka przepustowości i bezrobocie. Rządy realizujące krajową transformację cyfrową powinny wykorzystać możliwości, jakie stwarza gospodarka dzielenia się poprzez regulacje i kształtowanie polityki. Ponadto powinny skupić się na budowaniu infrastruktury cyfrowej telekomunikacji i technologii informatycznych (IT), aby wspierać ewolucję gospodarki.

Obraz produkcji i łańcucha dostaw zostanie radykalnie zmieniony przez Przemysł 4.0

Dążąc do poprawy krajowej produktywności i większej siły gospodarczej, rządy Bliskiego Wschodu od dawna koncentrują się na zwiększaniu konkurencyjności swoich sektorów produkcyjnych. W związku z tym cyfrowa transformacja produkcji w ramach Przemysłu 4.0 zajmuje ważne miejsce w krajowych planach rozwoju w całym regionie. Oczekuje się, że regionalny przemysł wytwórczy w nadchodzących latach ulegnie znaczącej transformacji, zgodnie z tymi planami.

Transformacja wpłynie na cały łańcuch produkcji, od projektowania i produkcji po dostawę i obsługę klienta. Przemysł 4.0 zmieni wygląd przyszłej fabryki: wzmocnieni pracownicy w hali produkcyjnej zostaną wyposażeni w najnowsze narzędzia cyfrowe; cyfrowe bliźniaki łańcucha dostaw dostarczą informacji w czasie rzeczywistym; a produkty rozszerzone zapewnią bezproblemową obsługę klienta. Globalna wizja przemysłu Huawei na 2025 r. (GIV@2025) przewiduje, że do 2025 r. na każde 10 tys. pracowników produkcyjnych przypadną 103 roboty. Innymi słowy, roboty przemysłowe i ludzie będą normalnie pracować obok siebie w przyszłej fabryce. Technologie takie jak robotyka, inteligentna łączność, chmura branżowa, przemysłowy internet rzeczy (IIoT) i sztuczna inteligencja (AI) będą podstawą tej transformacji.

AI przeniknie każdy aspekt życia i zmieni sposób funkcjonowania miasta

W przyszłych miastach pojawią się „inteligentne społeczeństwa” zasilane przez sztuczną inteligencję i obsługiwane przez miliardy inteligentnych urządzeń i zettabajty generowanych danych. Huawei prognozuje, że do 2025 roku będzie 40 miliardów osobistych inteligentnych urządzeń obsługujących sztuczną inteligencję, z których 90% będzie miało inteligentnych osobistych asystentów. Ta prognoza ma znaczący wpływ na sposób życia i pracy ludzi, ponieważ inteligentne urządzenia pomogą osobom w podejmowaniu lepszych decyzji, a także odciążają proste, żmudnie powtarzalne zadania.

Transformacja cyfrowa oparta na sztucznej inteligencji, analizie dużych zbiorów danych, chmurze i łączności pozwoli rządom i firmom opracować nowy standard tworzenia wartości. Technologie takie jak sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe (ML) zamieniają dane w działanie, a działanie w wartość.Umożliwiają autonomiczne operacje, elastyczne podejmowanie decyzji i optymalizację, z których wszystkie są obecnie kluczowymi obszarami zainteresowania dla organizacji korzystającej z technologii cyfrowej. Chociaż sztuczna inteligencja stwarza znaczące możliwości dla inteligentnych miast i krajowej transformacji cyfrowej, podnosi również kwestie etyczne i zwiększa możliwość nadużyć, nieuzasadnionego nadzoru i naruszenia prywatności.

Tożsamości cyfrowe pozwolą ludziom i rzeczom rozwijać się w nowym paradygmacie inteligentnego miasta

Rok 2020 zmienił krajobraz infrastruktury przedsiębiorstw, a pandemia COVID-19 zmusiła pracowników, klientów i procesy biznesowe do dostosowania się do nowego modelu operacyjnego, w którym zdalny dostęp, niezaufane sieci i bezpieczeństwo danych były częstsze niż kiedykolwiek wcześniej. Aby zapewnić bezproblemową obsługę obywateli i pracowników, miasta przyszłości wymagają nowych modeli zarządzania zaufaniem cyfrowym. Rola tożsamości cyfrowych – zarówno dla ludzi, jak i dla rzeczy – stanie się wszechobecna i będzie stanowić podstawę wielu aspektów transformacji miasta. Identyfikując i uwierzytelniając ludzi, oprogramowanie, komponenty sprzętowe i usługi cyfrowe, nowe możliwości mogą być szybko i bezpiecznie wprowadzane i integrowane z ekosystemami. Podejście skoncentrowane na tożsamości jest jednym z najskuteczniejszych elementów transformacji cyfrowej. Interakcje między tożsamościami cyfrowymi na dużą skalę wykraczają daleko poza zwykłe uwierzytelnianie użytkownika. Tworzą podstawy do wzmacniania zaufanych sieci, zarządzania ryzykiem, ochrony prywatności, włączania polityk bezpieczeństwa i wykrywania incydentów.

Przyszłe miasta będą miały cyfrowe bliźniaki, aby umożliwić przejście do miast poznawczych

Miasta są pod ogromną presją, aby zaspokoić potrzeby cyfrowych tubylców. Z powodu szybkiego nagromadzenia się systemów sensorycznych – sieci połączonych rzeczy – i napędzania danymi, duże miasta przeżywają okres szybkiego rozwoju poznawczego. Miejskie zespoły operacyjne tworzą modele danych, które mogą wizualizować złożone operacje miasta w czasie rzeczywistym, modele znane inaczej jako cyfrowe bliźniaki. Modele danych to cyfrowe plany zasobów fizycznych, procesów i ekosystemów na żywo. To, co odróżnia cyfrowe bliźniaki od tradycyjnych wizualizacji, to ich dynamika i możliwości czasu rzeczywistego.

Cyfrowe bliźniaki radykalnie poprawią funkcjonowanie miasta, usprawniając reakcję na sytuacje awaryjne, optymalizując przepływy ruchu i zapewniając efektywne zarządzanie energią. Globalna firma badawcza IDC przewiduje, że 40% miast będzie korzystać z narzędzi cyfrowego planowania przestrzeni – jak cyfrowe bliźniaki – do 2022 roku. Narzędzia te zostaną wykorzystane do przyspieszenia socjoekonomicznej poprawy po pandemii COVID-19 i zapewnienia bezpiecznego przepływu osób, towarów i usług.

Miejskie działania predykcyjne umożliwią operacjom miejskim przewidywanie zamiast reagowania

Miasta w coraz większym stopniu koncentrują się na odporności jako krytycznym aspekcie. Odporność odnosi się tutaj do zdolności miasta do reagowania na potencjalnie destrukcyjne wydarzenie, takie jak klęska żywiołowa lub pandemia, w sposób terminowy i skuteczny. Miasta konsekwentnie budują „miejskie centra operacji predykcyjnych”, aby podnieść swoją odporność. Te centra wywiadowcze działające w czasie rzeczywistym łączą dane, technologię i wiedzę fachową dzieloną przez różne wydziały, takie jak policja i straż pożarna, władze drogowe i transportowe, szpitale i krajowe agencje bezpieczeństwa. Przekształcają dane w informacje, których wydziały miejskie mogą wykorzystać do szybkiego i skutecznego reagowania na sytuacje awaryjne. Centra te wykorzystują moc Internetu rzeczy (IoT), analityki dużych zbiorów danych i inteligencji, aby odkrywać wzorce, które są niezbędne w sytuacjach takich jak wybuch choroby.

Miasta zapewnią spersonalizowane i wciągające wrażenia obywatelom, mieszkańcom i odwiedzającym

W tym stuleciu doświadczenie klienta stało się siłą napędową rozwoju gospodarczego i planowania strategicznego, znacząco wpływając na funkcjonowanie miast. Miasta przyszłości zostaną zdefiniowane na podstawie angażujących i skutecznych doświadczeń obywatelskich, które mogą zapewnić. Rozszerzona rzeczywistość (XR) jest kluczowym czynnikiem technologicznym w tym zakresie, łączącym świat fizyczny i wirtualny.

Rok 2020 był przełomowy w krótkiej historii technologii rzeczywistości rorszerzonej, Augmented Reality (AR) i rzeczywistości wirtualnej, Virtual Reality (VR), przede wszystkim ze względu na jej przyspieszone wykorzystanie w walce z pandemią COVID-19. Lockdowny, środki dystansowania społecznego i podobne ograniczenia w przepływie osób i towarów zmieniły sposób, w jaki współpracujemy, uczymy się, bawimy się i korzystamy z usług. Wiele miast eksperymentuje z różnymi sposobami użycia technologii XR, zwłaszcza że XR może omijać ograniczenia i zapewniać obywatelom lepsze wrażenia w wielu obszarach, w tym w rozrywce, turystyce, podróżach, opiece zdrowotnej, edukacji, operacjach miejskich i przyszłości pracy.

Fundament przyszłego inteligentnego miasta zostanie zbudowany na infrastrukturze cyfrowej

Infrastruktura miasta przyszłości będzie musiała wspierać cyfrową siłę roboczą, zapewniać obywatelom ciągłe spersonalizowane doświadczenia oraz usprawniać gospodarkę cyfrową. Dla takiej przyszłej infrastruktury cyfrowej krytyczne znaczenie będą miały trzy elementy: funkcjonalność w czasie rzeczywistym, skalowalność i bezpieczeństwo. Poszczególne elementy infrastruktury cyfrowej muszą współpracować, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie przyszłego miasta:

• Połączone elementy, takie jak kamery, czujniki, urządzenia do noszenia, smartfony i komputery, będą działać jako sieci sensoryczne miasta.

• Sieci inteligentnych elementów wymagają bezpiecznego szkieletu natywnego dla chmury, który jest zgodny z lokalnymi i globalnymi przepisami dotyczącymi danych. Ze względu na korzyści związane ze skalowalnością, elastycznością i wydajnością chmura staje się preferowanym modelem operacyjnym dla większości obciążeń.

• Sieć telekomunikacyjna stanie się systemem nerwowym, a 5G – dzięki ulepszonym możliwościom wideo, ultraszybkim prędkościom, integracji danych w czasie rzeczywistym, niewielkim opóźnieniom i obsłudze urządzeń o dużej gęstości – stanie się kluczowym czynnikiem umożliwiającym zmiany. IDC przewiduje, że 5G będzie miało wpływ na jedną trzecią wszystkich przypadków działania inteligentnych miast do 2024 r. Około 75% dużych miast będzie wykorzystywać 5G do skalowania kluczowych usług, takich jak działające w czasie rzeczywistym i inteligentne centra dowodzenia i kontroli, pojazdy Vehicle-to-Everything (V2X) oraz inteligentne stadiony i dzielnice.

• Funkcjonowanie miasta będzie zależało od płynnego przepływu danych między siecią sensoryczną a telekomunikacyjnym układem nerwowym, a także od przekształcania danych w praktyczne spostrzeżenia za pomocą technologii takich jak sztuczna inteligencja i analityka dużych zbiorów danych.

Wiele stref miejskich na Bliskim Wschodzie dąży do zbudowania futurystycznego miasta – miejsca określonego przez wysokiej jakości i zrównoważony standard życia. Takie miasta muszą służyć cyfrowemu obywatelowi nowej generacji, który pragnie ciągłych, spersonalizowanych doświadczeń, jednocześnie obsługując niezależnych od lokalizacji cyfrowych pracowników i wspierając innowacyjne cyfrowe przedsiębiorstwa. Nowa generacja inteligentnych miast, zasilana danymi i sztuczną inteligencją, będzie dysponować świadomością w czasie rzeczywistym oraz możliwością przewidywania zdarzeń i aktywnego reagowania na nie.

Organizacje sektora publicznego powinny rozumieć trendy ewolucji inteligentnych miast i dążyć do poprawy doświadczeń obywateli, aby osiągnąć przewagę w erze cyfryzacji. Rządy realizujące krajową transformację cyfrową muszą stworzyć wytyczne, aby zarządzać długoterminowymi zmianami w modelach zatrudnienia, bezpieczeństwie publicznym i zaufaniu cyfrowym wynikającym z nowych i ewoluujących modeli biznesowych. Technologie takie jak sztuczna inteligencja, analityka dużych zbiorów danych, IoT, chmura i inteligentna łączność są krytycznymi elementami ewolucji inteligentnych miast. Realizacja wizji miast skierowanych na przyszłość będzie w dużej mierze zależała od włączenia technologii do operacji miejskich i zbudowania solidnej infrastruktury cyfrowej, która będzie je wspierać.

Uwaga: Poglądy i opinie wyrażone w artykule są poglądami autora i niekoniecznie odzwierciedlają oficjalną politykę, stanowisko, produkty i technologie Huawei Technologies Co., Ltd. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o produktach i technologiach Huawei Technologies Co., Ltd., odwiedź nasze strony produktów lub skontaktuj się z nami.

TOP