Wyszukaj

Transformacja architektury IT przyspiesza finanse cyfrowe

2019-05-10
180
0

Wraz z cyfrowym rozwojem banków i innych instytucji finansowych przekształceniu ulega również ich architektura IT.

Dlaczego zmieniają swoją architekturę IT?

Jest kilka ważnych powodów. Po pierwsze, cała dotychczasowa architektura IT wymaga przebudowy (architektura aplikacji, architektura danych i architektura technologiczna). Warstwy te od dawna wykorzystują zamknięte technologie (komputery IBM mainframe i midrange, IBM DB2, bazy danych Oracle itp.), co skutkowało wysokimi kosztami (koszty inwestycyjne i operacyjne). Po drugie, tworzenie aplikacji lub prowadzenie działalności biznesowej jest czasochłonne, a dotychczasowy rozwój technologiczny ogranicza transformację całej architektury. Otwarte technologie, takie jak wirtualizacja, bazy danych typu open source i oprogramowanie pośredniczące, szybko się rozwijają w ostatniej dekadzie, co umożliwia zastąpienie technologii.

Jak zmienić architekturę IT?

Różne kraje i regiony mają różne podejścia. Najpopularniejszym z nich jest architektura bimodalna.

Czym jest architektura bimodalna?

Tradycyjna architektura IT ukształtowana przez lata w bankach, obejmująca IOE, oprogramowanie pośredniczące, bazy danych i środowisko programistyczne, nie może zostać porzucona ani zrekonstruowana z dnia na dzień. Jednak banki potrzebują nowej architektury do obsługi różnych aplikacji otwartych lub internetowych. Na przykład w nowej architekturze można łatwo i szybko wdrożyć bankowość online, mikrofinanse, e-commerce i inne aplikacje natywne dla chmury.

Jakie są cechy nowej architektury?

Nowa architektura zazwyczaj podąża za architekturą otwartą, rozproszoną lub opartą na chmurze. W ostatniej dekadzie chińskie instytucje finansowe zrobiły krok do przodu, ponieważ stoją w obliczu ostrej konkurencji z chińskimi firmami internetowymi, a zdrowy wzrost gospodarczy Chin, w tym sektor bankowy, mocno napędza rozwój IT. Chińskie festiwale zakupów online generują dużą liczbę transakcji internetowych, wywierając ogromną presję na tradycyjne i innowacyjne banki w zakresie przetwarzania tych transakcji. Skłania to banki do odbudowy architektury technologicznej, która wspiera szybkie, elastyczne wdrażanie zasobów i szybką iterację aplikacji, dostosowując się do szybko zmieniającego się rynku.

Wraz ze zmianą nawyków użytkowników tradycyjne banki muszą jak najszybciej wdrażać aplikacje, takie jak aplikacje marketingowe (flash sales) i nietradycyjne usługi finansowe (aplikacje na życie i e-commerce). Pozwala to bankom pozyskiwać klientów lub przyciągać milenialsów w celu zwiększenia konkurencyjności. Dlatego tradycyjne banki muszą szybko zbudować cyfrowy rdzeń przy jednoczesnym utrzymaniu stabilnego tradycyjnego rdzenia. Cyfrowy rdzeń, oparty na otwartych, rozproszonych technologiach, wspiera szybki rozwój aplikacji nowej generacji, lepsze pozyskiwanie klientów, najwyższą jakość obsługi klienta i niższy koszt obsługi i utrzymania IT na konto. Ponadto ten nowy rdzeń pomaga zbudować platformę danych nowej generacji, dzięki czemu banki mogą szybko zrekonstruować płaszczyzny danych (duże zbiory danych, jeziora danych i fabryki danych), umożliwiając szybki rozwój i wdrażanie innowacyjnych usług bankowych.


Banki powinny również zachować swój tradycyjny rdzeń dla tradycyjnych usług, takich jak depozyty i karty debetowe. Usługi te od dawna działają stabilnie na tradycyjnej platformie, bez motywacji do odbudowy. Również przebudowa nie przyniesie wielkich korzyści. Chociaż wiele banków zaczyna migrować swoje aplikacje usługowe z tradycyjnego rdzenia do nowego, oba rdzenie będą współistnieć w dającej się przewidzieć przyszłości. To jest architektura bimodalna. Jeśli chodzi o transformację architektury i migrację biznesu, chińskie banki idą o krok do przodu, podczas gdy banki zagraniczne poruszają się nieco wolniej.

Czym jest architektura rozproszona?

Mówiąc o kierunku transformacji bankowej architektury IT, zazwyczaj łączymy otwarte i rozproszone architektury. Rozproszony można szybko skalować, aby obsługiwać nieliniowe/ogromne wolumeny transakcji, co jest ściśle związane z projektem architektury. Tradycyjna architektura bankowa (architektura IOE) jest scentralizowana i trudna do skalowania. Architektura oparta na serwerach x86 i otwartych, rozproszonych technologiach (np. baza danych MySQL i Hadoop) jest łatwa do skalowania, tak jak architektura XML wprowadzona przez WeBank. Branża rozwiązała wiele problemów i na dużą skalę pilotowała otwarte i rozproszone architektury. WeBank jest tego przykładem. China Minsheng Bank, MYbank i inne banki również wdrożyły swoją nową architekturę systemu bankowego lub otwartą architekturę systemu bankowego, wykorzystując otwarte, rozproszone technologie.

Banki poza Chinami poruszają się nieco wolniej. Jednak nigdy nie rezygnują ani nie przestają migrować usług z serwerów RISC na serwery x86 i przenosić się z tradycyjnego rdzenia na nowy. Powoli posuwają się do przodu. Nowa architektura staje się więc nieodwracalnym trendem, mimo że tradycyjna przetrwa długo. Od zeszłego roku Dział usług finansowych Huawei współpracuje z wiodącym chińskim dostawcą usług bankowych w celu opracowania rozwiązania o nazwie Fincube. Rozwiązanie pomaga stworzyć modułowy system podstawowy dla otwartej bankowości przy użyciu rozproszonych, otwartych technologii w warstwach IaaS, PaaS i SaaS. Huawei dostarcza infrastrukturę IaaS i technologię rozproszonej pamięci masowej (FusionCube), podczas gdy partner oferuje w pełni rozproszone technologie PaaS i modułowy system usług bankowości cyfrowej, który można elastycznie dostosowywać do różnych scenariuszy rozwoju usług i O&M.

Rozwiązanie to od momentu premiery zyskało szerokie uznanie klientów. Komunikując się z międzynarodowymi klientami banków na szczytach Huawei, dowiedzieliśmy się, że wysoko oceniają oni doświadczenia związane z transformacją architektury IT chińskich banków w ciągu ostatnich pięciu do dziesięciu lat. Dzieje się tak nie dlatego, że rozwój technologiczny daje możliwość zastosowania otwartej, rozproszonej architektury w bankach. Branża bankowa jest konserwatywna. Bez długoterminowego stosowania na dużą skalę banki zachowują postawę wyczekiwania. Duże chińskie banki rozwijają się szybko i dobrze sobie radzą w tworzeniu nowych architektur i przekształcaniu starszych. Dzięki nim banki międzynarodowe zauważyły perspektywy i zyskały zaufanie do transformacji. Obserwowany jest przez nas trend transformacji architektury. Najlepsze praktyki i rozwiązania reprezentują długoterminowe partnerstwo i wysiłki Huawei. Ucieleśniają także wartość Huawei: Huawei, jako globalne przedsiębiorstwo, dzieli się rozwiązaniami i najlepszymi praktykami chińskiego sektora bankowego z międzynarodowymi bankami, aby pomóc im osiągnąć cyfrową transformację.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy odwiedzić:https://e.huawei.com/pl/solutions/industries/smart-finance

TOP