Size daha iyi bir deneyim sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Ziyaretinizi varsayılan ayarlarla gerçekleştirerek, çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz. Çerez politikasını inceleyin.

Yardıma ihtiyacınız varsa, lütfen buraya tıklayın:

30 yılı aşkın teknik birikimine ve yetenek geliştirme uygulamalarına dayanan Huawei ICT Akademisi, dünya çapında 927 üniversite için kurs geliştirme, eğitmen eğitimi ve stajyerliği kapsayan yenilikçi üniversite-şirket iş birliği çözümleri geliştirmiştir. Çözümler, üç aşamayı kapsar: yetenek geliştirme, sertifikasyon ve aktarım. Huawei, ICT sektörüne hız kazandıracak bir yetenek ekosistemi geliştirmek için üniversitelerle birlikte çalışmaktadır.

Yetenek Ekosistemi Geliştirme Departmanı Enterprise Business Group, Huawei Technologies Co., Ltd.

İçinde bulunduğumuz dijital çağda, dijital ekonomide lider bir sektör olan ICT, endüstriyel yapısını optimize etme ve dijital dönüşümü hızlandırma konusunda büyük zorluklarla karşı karşıyadır. Sektör dönüşümden geçerken hızlı gelişimi sürdürmenin, fırsatları yakalamanın ve yeni çağda ilerleme kaydetmenin anahtarı, yeteneği sektörün en önemli kaynağı olarak ele almaktır.

Yetenek Geliştirmede Sektör ve Eğitim Entegrasyonu Darboğazını Aşma

Geleneksel yetenek geliştirme modelinde; yüksek eğitim, teori ve kavramlara öncelik verir ancak uygulamayı ve yetkinlikleri göz ardı eder. Yetenek kaynağı ve talebi arasında bir bağlantı kısmen yoktur ve bu model, sektörün gelişimini desteklemekte zorlanır. Bu bağlamda, yetenek arzını taleple verimli bir şekilde eşleştirmek, üniversiteler, şirketler ve yetenekler arasında karşılıklı yarar sağlamak ve sektörün gelişimini desteklemek için kaynak paylaşımı, tamamlayıcı avantajlar ve üniversiteler ile şirketler arasında ortak geliştirme çalışmalarını içeren uzun vadeli bir strateji gerekmektedir.

Teorik olarak, üniversiteler ile kurumlar arasındaki iş birliği, yetenek ikilemine bir çözüm getirilmesinde kilit rol oynar. Ancak uygulamada, üniversitelerle şirketler arasındaki iş birliğinin uygulanması zor olabilir. Sektör ve eğitimin entegrasyonu bir darboğaza girmiştir. Bunun üç temel nedeni vardır.

İlk olarak, iş birliğine ve insanları yetiştirmeye dayanan yetenek geliştirme modeli tamamen gelişmiş değildir. Genel olarak, üniversitelerle şirketler arasındaki iş birliği spontane ve sığ bir düzeydedir.

İkinci olarak, bazı şirketler eğitim sürecinde aktif rol almaz ve üniversitelerin yetenek geliştirme hedefleriyle uyum sağlamaz. Kursların içeriği profesyonel standartlarla eşleşmez ve öğretim süreci sektörün üretim süreçleriyle uyumlu değildir. Uygulamalardan çok teorilere öncelik verilmesi devam eden bir sorundur.

Üçüncüsü, üniversite ve kolejlerde, öğretmenlerin sektör-eğitim iş birliği projelerine katılma motivasyonunun olmaması ve öğrenciler arasında öğrenme isteği eksikliği gibi sorunlar mevcuttur.

Zorluk, ICT sektörü ile eğitim sektörü arasında verimli bir iletişim kurmak ve yetenek eksikliği sorununu gidermektir.

Küresel çapta lider bir ICT çözüm sağlayıcısı olan Huawei, tüm taraflara fayda sağlayan açık, paylaşımlı bir ICT yetenek ekosistemini savunur. Huawei, 2013 yılında, yetenek ekosistemi oluşturulmasına yardımcı olmak amacıyla yükseköğretim kurumlarını içeren bir okul-şirket iş birliği projesi olan ICT Akademisini kurdu. Huawei, son altı yıl içinde üniversiteler ve kolejlerdeki uygulamaları araştırmak ve başarılı deneyimleri tekrarlamak için büyük yatırımlar yapmıştır. Huawei, sektör gelişimini teşvik etmek ve kurumsal gereksinimlere dayalı olarak yetenek geliştirme modellerinde yenilik yapmak amacıyla üniversiteler ile şirketler arasındaki iş birliği mekanizmasını derinleştirerek öğrenme, sertifikasyon ve istihdam sürecinin tamamını kapsayan bir yetenek tedarik zinciri inşa etmiştir. Huawei, üniversitelerin endüstri gereksinimlerini karşılayan ICT yeteneğini geliştirmesine yardımcı olarak sektör gelişimi için yüksek kaliteli yetenek sağlar.

2019 sonuna kadar Huawei ICT Akademisi; Çin, Güneydoğu Asya, Orta Doğu, Afrika, Avrupa, Latin Amerika ve Güney Pasifik’te faaliyete geçerek çalışma kapsamını 72 ülkeye çıkardı. İş birliğine dahil olan üniversiteler arasında Şanghay Jiao Tong Üniversitesi ve Fudan Üniversitesi gibi Çin’in en saygın üniversitelerinin yanı sıra Bauman Moscow Devlet Teknik Üniversitesi, Malaya Üniversitesi ve New South Wales Üniversitesi gibi dünyaca ünlü üniversiteler de yer alıyor. Polytech Nice Sophia ve diğer mühendislik kolejlerinin yanı sıra Shenzhen Mesleki Teknik Koleji, Birleşik Krallık Northeast Surrey Teknik Koleji ve önde gelen yüksek meslek okulları da kapsam dahilindedir. Bu çalışmaya toplamda 927 kolej ve üniversite dahildir. Her yıl, 45.000’den fazla öğrenci eğitim almaktadır. 2019 yılında, Huawei ve 1300’den fazla iş ortağı, dünya çapında 51 yetenek fuarı düzenledi; 21.000’den fazla öğrencinin katılımıyla sektöre 3600’den fazla yüksek kaliteli ICT personeli sağlandı.

Huawei ICT Akademisi: Yetenek Ekosisteminin Acil Sorunlarına Yönelik Çok Boyutlu Çözümler

Huawei'in son 30 yıl içinde ICT sektöründeki teknik birikimi, yetenek geliştirme deneyimi ve endüstri kaynaklarına dayanan Huawei ICT Akademisi projesi, Huawei'in ‘platform + ekosistem' stratejisini destekliyor. Proje, sektör gereksinimlerine dayalı olarak sektörün yetenek açığının acil sorunlarını ele alıyor ve hem üniversitelerin hem de şirketlerin kaynak avantajlarını entegre ediyor. Huawei; kurs geliştirme, eğitmenleri etkinleştirme, laboratuvar ortamı kurulumu, yetenek sertifikası, rekabet ve istihdama kadar tüm yetenek geliştirme sürecini kapsayan kapsamlı bir çözüm sunmaktadır. Çözüm, devlet, üniversiteler ve şirketlerle birlikte yeni bir ICT yetenek geliştirme modeli ve etkili bir yetenek ekosistemi geliştirmek için çalışıyor. Huawei'in okul-şirket iş birliği çözümlerinin yüksek eğitim kurumları ve şirketlerin ihtiyaçlarını etkili bir şekilde karşılamasını sağlamak ve çeşitli ICT yetenek türlerinin geliştirilmesini desteklemek için Huawei, farklı yetenek türleri ve farklı ihtiyaç düzeyleri için çok boyutlu çözümler sunmaktadır.

Çeşitli sektörlerde dijitalleşme hızlandıkça, kolejler ve üniversitelerin acilen geleneksel öğretim içeriğini yeniden oluşturması ve en yeni teknolojilere daha fazla odaklanması, derslerin sürelere uygun olmasını sağlaması, eğitim materyallerinin sektör uygulamalarıyla uyumlu hale getirmesi ve öğrencilerin daha kolay istihdam edilebilir olmasına yardımcı olması gerekir. Huawei, bu talepleri karşılamak için Huawei'in sektöre ilişkin anlayışına, teknik birikimine, uygulamalarına, sektör pozisyon analizine ve Huawei sertifikalı yetenek sertifikasyonu standardı sistemine dayalı olarak ortaklaşa kurslar geliştirmek için kolej ve üniversitelerdeki eğitmenlerle birlikte çalışarak sektörün yetenek gereksinime uygun pratik bir kurs sistemi geliştiriyor. Kursta; yönlendirme ve anahtarlama, depolama, bulut, WLAN, bulut bilgi işlem, büyük veri, IoT ve yapay zeka gibi çok çeşitli teknik alanlar ele alınıyor. Kurs, işbirlikçi kolej ve üniversitelerde bulunan eğitmenlere ve öğrencilere çevrimiçi öğrenim ve pratik için tek noktadan erişilebilen açık bir platform sunuyor. Bu tür kurslar, yetenek geliştirmede verimliliği ve kaliteyi büyük ölçüde artırabilir. Huawei ICT Akademisi ile sözleşme imzalayan üniversiteler, Huawei tarafından sağlanan kurs yetkilendirmesinin yanı sıra kursları, uygulamaları ve sertifikaları entegre eden ücretsiz bir eğitim alarak bağımsız öğretim ve çalışma yetkisi elde eder.

Örneğin, İspanya’nın önde gelen üniversitelerinden biri olan Alicante Üniversitesi, 2014 yılında Huawei ile bir sözleşme imzalayarak Batı Avrupa’daki ilk Huawei ICT Akademisi oldu. Huawei, dört ICT Akademisi eğitmenine HCIA-Yönlendirme ve Anahtarlama eğitimi vermesi için uzmanlar sağladı ve üniversitenin öğrencileri yönlendirme ve anahtarlama konusunda bağımsız eğitim vermesine olanak sağladı.

Huawei'in sertifikasyon sınavı, öğrencilerin öğrenme başarılarını test etmek için önemli bir araçtır ve Huawei ICT Akademisi'nin yetenek geliştirme kalitesini artırmak açısından çok önemlidir. Birçok öğrenci ilgili kursları tamamladıktan sonra Huawei sertifika sınavlarını geçerek sektördeki temel pozisyonlar için gereken niteliklere sahip olduklarını kanıtlayabilir. Huawei sertifikası, öğrencilerin istihdam alanındaki rekabetçiliğini artırabilir. Huawei sertifikası, üniversitelerin istihdam oranlarını artırabilir. Huawei sertifikası, şirketlerin eğitim maliyetlerini azaltabilir. Alicante Üniversitesi, 2018 yılında HCIA-Bulut kursunu müfredatına ekledi ve Huawei'in teknik kursları zorunlu hâle geldi.

Huawei ICT Yarışması: Rekabet Yoluyla Eğitim, Öğrenme ve Gelişimi Destekleme

Yetenek geliştirmenin nihai hedefi, sektöre yeni çalışanlar kazandırmaktır. Bu süreçte öğrencilerin pratik yeteneklerini ve istihdam alanındaki rekabetçiliğini iyileştirmek, okullar ile şirketler arasındaki iş birliği açısından her zaman kritik bir önem taşımıştır ve bu, yetenek geliştirme başarılarının izlenmesinde de önemli göstergelerden biridir.

Huawei, 2015’ten bu yana yıllık ICT yarışmaları düzenlemektedir. Huawei; hükümetlerle, şirketlerle, üniversitelerle, eğitim kurumlarıyla ve sektör kuruluşlarıyla iş birliği yaparak tüm dünyadaki üniversite öğrencileri için uluslararası rekabet ve iletişim platformları sağlamayı, öğrencilerin ICT bilgilerini artırmayı, öğrenme ve yenilik yeteneklerine olan ilgilerini canlandırmayı, kendi kendine öğrenme ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi ve rekabet yoluyla öğrenmeyi teşvik etmeyi amaçlar. Eğitmenlerin, öğrencilere daha iyi rehberlik edebilmek için profesyonel teknik alanlarda kendilerini daha fazla geliştirmeleri, öğrencilerin yenilik yapabilme, ekip içinde iş birliği ve değişikliklere uyum sağlama becerilerini geliştirmeye odaklanmaları, öğretimlerinin pratikliğini ve ilgi düzeyini artırmak ve rekabet yoluyla öğretimi desteklemek üzere öğrencilerin performansına ve yarışma sonuçlarına dayalı olarak kendi öğretim yöntemleri üzerine düşünmeleri gerekir. Üniversiteler ve katılımcı şirketler için Huawei ICT Yarışmasına katılmak, yetenek tedariki ve talep iletişimi için iyi bir fırsattır. Bu yarışma; yetenek geliştirme modelinin yükseltilmesine, istihdamın desteklenmesine ve rekabet yoluyla gelişimin desteklenmesine yardımcı olur.

Huawei, her yıl artan katılımcı ve ülke sayısı ile yıllık ICT yarışmasını dört kez düzenlemiştir. 2015’te düzenlenen ilk yarışmaya Çin’den otuz takım ve 7550 öğrenci katıldı. 2019 yılında düzenlenen dördüncü yarışma, 1600’den fazla üniversite ve kolejden 100.000’den fazla öğrencinin katılımıyla 61 ülkede gerçekleştirildi. Öğrencilerin yapay zeka, bulut bilgi işlem, büyük veri ve IoT gibi yeni teknolojilerle ilgili yenilikçi uygulama ve çözüm tasarım yeteneklerini değerlendirmek ve ICT teknik özelliklerini kapsamlı bir şekilde geliştirmelerini sağlamak için inovasyon yarışmaları düzenlendi. Şu anda dünya genelinde 70’den fazla ülkede düzenlenen beşinci yarışmada 150.000’den fazla öğrencinin yer alması bekleniyor.

Malaya Üniversitesi, Malezya’nın en eski ve en üst sıralamadaki üniversitesidir. Bu üniversite, yedi yıldır Huawei ile iş birliği yapmaktadır ve 2018 yılında Huawei ICT Akademisine katılmıştır. Huawei'in bilgilerini öğretim içeriğini zenginleştirmek, öğrencilerin bilgilerini güçlendirmek ve becerilerini geliştirmek için kullanan Malaya Üniversitesi de Huawei ICT Yarışmasına katıldı. 4. Huawei ICT Yarışması Küresel Finalinde, Malaya Üniversitesi Bilişim Bilimleri ve Bilgi Teknolojileri Akademisi 30 ülkeden 65 ekiple yarıştı ve ağ oluşturma yarışmasında birincilik ödülü kazandı.

Huawei ICT Yarışması, yalnızca öğrencilerin becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabileceği için önemli değildir; ayrıca iş piyasasında rekabet güçlerini de artırabilir. Örneğin, Huawei’in ICT Akademisi projesine ve Huawei'in ICT yarışmasına katılan ve Rusya'daki ICT Yarışmasında üçüncülük ödülü olan Onur Kupasını kazanan Bauman Moskova Devlet Teknik Üniversitesi (BMSTU) öğrencisi Tishina Elizaveta, Huawei tarafından servis mühendisi olarak işe alındı.

Elisaveta, “Huawei ICT Akademisi, Huawei’in yeni yetenekleri keşfetmesine yardımcı oluyor ve öğrencilerin teknik bilgilerini geliştirmelerine ve kariyer gelişim yönlerini tanımlamasına destek oluyor.” ifadelerine yer verdi.

BMSTU, Rusya'nın en köklü ve en prestijli akademik üniversitelerinden biridir. Üniversite, 160.000’den fazla saygın teknik personel yetiştirmiştir. 4. Huawei ICT Yarışması Küresel Finalinde, iki BMSTU öğrencisi Rusya adına diğer ülkelerin en iyi öğrencileriyle rekabet etme fırsatını elde etti. Öğrenciler, yarışma sırasında güçlü ve zayıf yönlerini tespit etme ve gelecekteki kariyer gelişim yönlerini netleştirme imkanı elde ettiler.

Dijital Ekonomide Yetenek Geliştirmede Temel Nokta Olma

Huawei, 2017 yılının sonunda yeni kurumsal vizyonunu ve misyonunu açıkladı ve akıllı dünyanın temeli olma rolüne odaklandı. ICT yetenek ekosisteminde Huawei, dijital ekonomi yeteneklerini geliştirmede bir temel olmayı amaçlamaktadır. Huawei, ICT gelişiminin yeni çağında bilimsel ve teknolojik yenilikleri hızlandıracak; bilgi yeniliği ve yetenek gelişimine de yatırım yapacaktır. Huawei, okullar ve şirketler arasında iş birliğini ilerleterek okul branşları ile endüstri sektörlerini, kurs içeriği ile profesyonel nitelikleri, öğretim yapıları ile üretim süreçlerini ve yetenek geliştirme ile istihdamı uyumlu hâle getirmeyi amaçlamaktadır.

Huawei, şirketlerin talebi ile okulların tedariki arasındaki uçurumu ortadan kaldırarak daha teknik ve becerili yetenekler, daha gelişmiş teknolojiler ve yenilik ile girişimciliğe daha fazla destek sağlamayı umuyor. Böylece, verimli bir döngü sağlayarak ICT sektörünün sürdürülebilir gelişimine destek olmayı amaçlıyor.

0 readers

(0 scores)

Like the story? Give your score.

0/500

Write your comment here.
Submit

0 comments

  More comments

   You have scored successfully.

   You have submitted successfully.

   Evaluation failed.

   Submission failed.

   Please write your comment first.