This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our privacy policy>

ต้องการความช่วยเหลือ โปรดคลิกที่นี่:

โซลูชันสถานีแบบอไจล์

โซลูชันสถานีแบบอไจล์ของหัวเว่ย สร้างขึ้นจากโครงสร้างพื้นฐานของ FusionCube ของหัวเว่ยเป็นเครือข่ายแบบอไจล์และมีแพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่มีบริการแบบใหม่ๆ ซึ่งสามารถใช้ระบบสื่อสารไร้สายสำหรับสถานีรถไฟ และการประมวลผลแบบแมนวลโดยอัตโนมัติเพื่อประสิทธิภาพของระบบปฏิบัติงานและบำรุ่งรักษา (O&M) ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานรถไฟได้รับประโยชน์จากบริการต่างๆ เช่น ระบบบอกพิกัดสัญญาณไร้สาย และกล้องวงจรปิดแบบเรียลไทม์เพื่อการบริหารจัดการเสมือนที่มีความปลอดภัย

การซ่อมบำรุงและซ่อมแซมรถไฟนั้นมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากสำหรับผู้ปฏิบัติงานรถไฟ เพื่อเพิ่มผลงาน ลดค่าใช้จ่ายในระบบ O&M และจัดการศูนย์ซ่อมบำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ Huawei และหุ้นส่วนได้พัฒนาโซลูชันต่างๆ สำหรับรถไฟเพื่อผนวกกลไกอัตโนมัติและเทคโนโลยีข่าวสารเข้าด้วยกัน

 • การบอกพิกัดสัญญาณไร้สาย

  โซลูชันนี้สามารถรองรับระบบบอกพิกัดสัญญาณไร้สายได้อย่างแม่นยำภายใน 3.28 หลา (3 เมตร) สามารถดูกิจกรรมการผลิตในสถานีได้ทุกขั้นตอน และบันทึกข้อมูลติดตามการปฏิบัติงานโดยการรวมกลไกการบอกพิกัดแบบ Real-Time Location System (RTLS) + TAG + กล้องวงจรปิดแบบ HD มาตรการเหล่านี้ช่วยให้การควบคุมความเสี่ยงเป็นเรื่องที่ง่ายดายมากขึ้น และช่วยเพิ่มความมั่นใจด้านความปลอดภัยของกิจกรรมการผลิต
 • การปฏิบัติงานเคลื่อนที่

  ระบบเครือข่ายไร้สายแบบเมชสามารถสื่อสารได้ในระยะของสถานี ทำให้สามารถครอบคลุมพื้นที่ที่มีสัญญาณวิทยุในวงกว้าง มีความน่าเชื่อถือสูง และบริหารจัดการง่าย มีการนำเทคนิคมากมายมาใช้เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัย รวมถึง Mobile Device Management (MDM), sandbox และ L4 Virtual Private Network (VPN)
 • อไจล์เน็ตเวิร์ก

  สามเครือข่าย รวมถึงเครือข่ายเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของการผลิต อินทราเน็ตของสถานีเพื่อการผลิตและกิจกรรมในสำนักงาน และเครือข่ายเพื่อการสืบค้นข้อมูลข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ได้ถูกนำมาผนวกรวมกันเพื่อสร้างเป็นเครือข่ายแบบอไจล์ เครือข่ายแบบอไจล์นี้มีการรับส่งวิดีโอตรวจสอบความปลอดภัยของการผลิต รวมทั้งข้อมูลแบบ HMIS/5T ตลอดจนข้อมูลเสียงและวิดีโอสำหรับระบบการประชุมผ่านวิดีโอ ใช้กลไก Hierarchical Quality of Service (HQoS) 5 ระดับเพื่อความมั่นใจในคุณภาพของข้อมูลที่รับส่งอยู่บนเครือข่ายแบบอไจล์ มาตรการรักษาความปลอดภัยแบบต่างๆ เช่น ระบบป้องกันความปลอดภัยรอบเครือข่ายสำหรับสถานี ระบบป้องกันความปลอดภัยในการเข้าถึงเครือข่าย และระบบป้องกันความปลอดภัยใการส่งข้อมลบนเครือข่าย ทั้งหมดนี้ถูกนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการสร้างเครือข่ายที่แข็งแรงสำหรับสถานี นอกจากนี้ ยังมีการฝังกลไกแบบ Access Controller (AC) ลงบนบอร์ดเพื่อผนวกรวมระบบบริหารจัดการสถานีทั้งแบบมีสายและไร้สายเอาไว้ด้วย

 • แพลตฟอร์มแบบครบวงจร

  โซลูชัน FusionCube ของหัวเว่ย ได้ผนวกรวมระบบแอปพลิเคชันมากกว่า 10 ระบบ (รวมถึง HMIS, AEI และ 5T) เข้ามาปรับใช้ในสถานีที่มีอยู่เดิม FusionCube สามารถรองรับการผนวกรวมเชิงลึกกับ SDK สำหรับระบบแอปพลิเคชัน เพื่อช่วยให้สามารถปรับใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว

เรียนรู้เพิ่มเติม

 • ระบบบริหารจัดการและควบคุมด้วยระบบ IT ที่มีประสิทธิภาพ

  ระบบบริหารจัดการและควบคุมแบบอัตโนมัติของ FusionCube ปรับปรุงการวางกำหนดการซ่อมบำรุง และเพิ่มประสิทธิภาพ

 • ปลอดภัย บริหารจัดการเสมือนที่มีประสิทธิภาพ

  กล้องวงจรปิด ระบบบอกพิกัดสัญญาณไร้สายที่แม่นยำ และระบบการดำเนินการแบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพ

 • ประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ที่สอดคล้องกัน

  ใช้เทอร์มินัลเคลื่อนที่สำหรับกิจกรรมการผลิตเพื่อประสบการณ์การใช้งานเครือข่ายแบบไอจล์ที่เชื่อถือได้ของผู้ใช้