This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our privacy policy>

ต้องการความช่วยเหลือ โปรดคลิกที่นี่:

โซลูชัน eGovernment Cloud

โซลูชัน Huawei eGovernment Cloud ให้ประโยชน์ที่หลากหลายสำหรับหน่วยงานรัฐ ความร่วมมือในการแบ่งปันข้อมูลและบริการระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งความหลากหลายของบริการ; ความสามารถของหน่วยงานรัฐแต่ละหน่วยในการรักษาทรัพยากร IT ของตนเอง ซึ่งให้เครือข่ายใช้งานง่ายขึ้นและลดการซ้ำซ้อนของทรัพยากรการประมวลผล; การป้องกันข้อมูลของรัฐจากผู้คุกคามความปลอดภัยจากภายในและภายนอกที่เพิ่มขึ้น; และแผนการก่อสร้างแบบครบวงจรสำหรับศูนย์ข้อมูลที่มีประสิทธิผลการใช้ไฟฟ้า (Power Usage Effectiveness: PUE) ต่ำแต่ระดับ O&M หลากหลาย


หัวเว่ยใช้ความเชี่ยวชาญในระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีด้าน IT เพื่อติดตั้งระบบ eGovernment cloud ซึ่งจะให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนและบริการที่มีความปลอดภัย

 • บริการของรัฐแบบอไจล์

  โซลูชัน eGovernment Cloud ของหัวเว่ยช่วยให้รัฐสามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ ให้แพลตฟอร์มสำนักงานที่มีประสิทธิภาพสำหรับพนักงาน และมีบริการที่หลากหลายและสะดวกสบายสำหรับองค์กรและสาธารณะ ด้วยความเข้าใจอันลึกซึ้งถึงระบบข้อมูลของรัฐและนวัตกรรมด้าน IT ดังนั้น หัวเว่ยจึงมีโซลูชัน eGovernment cloud ที่มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย


  จากความร่วมมือกับผู้รวมระบบและผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์อิสระ (Independent Software Vendors: ISV) ทำให้ Huawei สามารถนำเสนอโครงสร้างพื้นฐานการแบ่งปันข้อมูล แพลตฟอร์มที่รองรับข้อมูลแบบเปิด แอปพลิเคชันอัจฉริยะที่หลากหลาย การสนับสนุนความปลอดภัยรอบด้าน และ O&M ที่มีประสิทธิภาพ

 • การแบ่งปันข้อมูล

  หัวเว่ยให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure-as-a-Service: IaaS) ที่หลากหลาย รวมถึงการวางแผนและออกแบบศูนย์ข้อมูลที่ทันสมัย เครือข่ายแบบอไจล์ การประมวลผลประสิทธิภาพสูง การจัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัย และเทคโนโลยีระบบเสมือนที่มีประสิทธิภาพ.


  ความสามารถเหล่านี้ผสานทรัพยากรของศูนย์ข้อมูลเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานการแบ่งปันข้อมูลที่ประกอบด้วยห้องเก็บอุปกรณ์ ทรัพยากรการประมวลผลและการจัดเก็บ ทรัพยากรเครือข่าย และการกู้คืนความเสียหาย (Disaster Recovery: DR)

 • รองรับข้อมูลแบบเปิด

  หัวเว่ยทำงานร่วมกับคู่ค้าหลายรายเพื่อนำให้ความสามารถบริการแพลตฟอร์ม (Platform-as-a-Service: PaaS) ที่หลากหลาย:


  • แพลตฟอร์มการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนข้อมูลของรัฐจะผนวกรวมข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลด้านประชากร องค์กร และภูมิศาสตร์ เข้ากับข้อมูลไดนามิก เช่น ความเคลื่อนไหวของประชากร กาววางแผนชุมชนเมือง การบังคับทางปกครอง และระบบทะเบียนราษฎร์ การผนวกรวมนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการวางแผนของรัฐและการตอบสนองแบบฉุกเฉิน

  • แพลตฟอร์มรองรับหน่วยงานรัฐเคลื่อนที่ (Mobile Government Support Platform) เป็นการรวมโมดูลขององค์กรออกใบรับรอง (Certificate Authority: CA) และการจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device Management: MDM) เพื่อเพิ่มความสามารถในการลงชื่อเข้าใช้ระบบเพียงครั้งเดียว (Single Sign-On: SSO) และขยายบริการต่างๆ ไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่

  • แพลตฟอร์มสำหรับทรัพยากรทางภูมิศาสตร์ของรัฐบาล (Government Geographic Resources Platform) เป็นการรวมทรัพยากรทางภูมิศาสตร์ที่หลากหลายไว้ในแผนที่พื้นฐานเพียงแผนที่เดียว และรองรับการใช้งานของรัฐได้หลายอย่าง รวมถึงระบบตัดสินใจ การจัดการน้ำ การวางแผนชุมชนเมือง และการตอบสนองต่อภัยพิบัติ

  • แพลตฟอร์ม Government Big Data Management จะทำการวิเคราะห์ ประมวลผล และตรวจสอบข้อมูลเชิงโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง เพื่อรองรับการตัดสินใจของรัฐอย่างเป็นระบบ และค้นหาคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลจำนวนมหาศาล

  • ศูนย์ข้อมูลแบบแยกส่วนสำหรับการปรับใช้ตามความต้องการและการขยายความสามารถ โครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูลที่รักษาสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพสูงตรงตามความต้องการในการประหยัดพลังงาน แพลตฟอร์ม O&M ความน่าเชื่อถือสูงช่วยให้หน่วยงานรัฐปรับปรุงประสิทธิภาพและความสามารถในการบริหารจัดการ


  นอกจากนี้ enterprise Software Development Kit (eSDK) ยังมีอินเทอร์เฟซแบบเปิดเพื่อรวมระบบของผู้ผลิตรายอื่นๆ และใช้งานการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ

 • แอปพลิเคชันอัจฉริยะสำหรับรัฐบาล

  โครงสร้างพื้นฐานการแบ่งปันข้อมูลและการรองรับข้อมูลแบบเปิดของหัวเว่ยช่วยส่งเสริมผู้ผลิตซอฟต์แวร์ชั้นนำมากกว่า 100 รายในการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับรัฐบาลที่มีความหลากหลายและชาญฉลาด


  แอปพลิเคชันเหล่านี้ทำให้หน่วยงานรัฐ องค์กร และสาธารณชนได้รับความสามารถของบริการซอฟต์ (Software-as-a-Service: SaaS) ที่มีความหลากหลาย รวมถึงสำนักงานอัตโนมัติ หน่วยงานรัฐเคลื่อนที่ การวางแผนชุมชนเมือง การแบ่งปันข้อมูล การจัดการบริการออนไลน์ และการบริหารจัดการองค์กร

เรียนรู้เพิ่มเติม

 • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและลดความซับซ้อนของ O&M

  การปรับใช้ที่ผ่านการพิสูจน์แล้วและความสามารถ O&M ปรับปรุงประสิทธิภาพ

 • มั่นใจในการจัดเตรียมการบริการที่รวดเร็ว

  แม่แบบทรัพยากรตาม SLA ที่กำหนดล่วงหน้าจัดเตรียมบริการของรัฐได้อย่างรวดเร็ว

 • ปรับปรุงการแบ่งปันข้อมูล

  แพลตฟอร์มการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนข้อมูลของรัฐช่วยให้หน่วยงานต่างๆ ประสานงานได้ดีขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับคู่ค้า

ถ้าคุณเป็นคู่ค้ากับเราแล้ว โปรด กดที่นี่ เพื่อรับข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม และสามารถ
กดที่นี่ เพื่อเข้าถึงระบบการจัดการ อย่าง การตรวจเช็คสถานะ จัดการออเดอร์ ขอความช่วยเหลือ หรือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ คู่ค้าของ Huawei