This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our privacy policy>

ต้องการความช่วยเหลือ โปรดคลิกที่นี่:

Benifits From

Description

Description

Description

Description

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

โซลูชั่น

ระบบประชุมสายวิดีโอแบบ end-to-end

ระบบประชุมสายวิดีโอแบบ end-to-end จาก Huawei คือระบบประชุมสายวิดีโอความละเอียด 1080p60 HD ที่มีเสถียรภาพ ปลอดภัยและเชื่อถือได้สูง

โซลูชันการรักษาพยาบาลทางไกล

โซลูชันระบบสารสนเทศทางการแพทย์ที่เชื่อมโยงระหว่างระบบการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ แพลตฟอร์มทางการแพทย์ตลอดจนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และรองรับแอปพลิเคชันทางการแพทย์ที่หลากหลาย

ระบบการศึกษาทางไกล

ช่วยในการกระจายทรัพยากร การจัดการผู้สอนและทรัพยากร และการใช้งานด้านมัลติมีเดียที่น่าประทับใจ

ดูว่า Huawei มีส่วนช่วยให้ลูกค้าองค์กรประสบผลสำเร็จได้อย่างไร

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

Social&Links

Share link to: